Image
WorldSupporter Magazine of AnnaVanderveen
Image
Travel & Move: 
In de zomer van 2013 heb ik een reis van twee maanden naar Peru gemaakt. In die tijd heb ik op een basisniveau het Spaans leren beheersen en vrijwilligerswerk gedaan in een jongensweeshuis.
Hierover kun je meer lezen in mijn blogs in de categorie 'Actief voor een ander'.
Experience & Leisure: 
Heerlijk restaurantje: de Imme in Tilburg! Een tijdje geleden hebben we ook de Duurzame Weekmarkt in centrum Eindhoven ontdekt: een heerlijk begin van het weekend!
:) Verder deed ik dit jaar voor de tweede keer mee aan de Buy Nothing New-maand: een initiatief om een maand lang niets nieuws te kopen, dingen die je al hebt te upgraden en verder tweedehands te shoppen. Via sociale media inspireer ik anderen dat ook te doen! Nog een tip: Ecohostel Andromeda in Gent. Heerlijk!
Learn & Develop: 
Als Commissaris Studiereis bij studievereniging SUPport, verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e, heb ik me in het collegejaar 2012-2013 beziggehouden met de organisatie van de studiereis naa
r Costa Rica. Het thema van de reis richtte zich op een kritische blik op 'duurzaam bouwen': welke aspecten spelen daarbij een rol? Hoe kun je als bouwkundige je bijdrage leveren aan een betere wereld? Hierover kun je meer lezen in mijn blog 'Costa Rica 2013: Vamos y Pura Vida!' Binnenkort zal ik beginnen met een afstudeerproject op het gebied van duurzaam bouwen en ik doen mijn best om dat project te combineren met ontwikkelingssamenwerking!
Help & Change: 
In de zomer van 2013 heb ik in Peru vrijwilligerswerk gedaan in een jongensweeshuis. Hierover kun je meer lezen in mijn blogs in de categorie 'Actief voor een ander'.
Recentelijk heb ik tijdens een voorbereidingsweekend van SIW als ervaringsspreker mijn best gedaan om ook anderen te inspireren zich in te zetten voor een ander en dat ga ik in de toekomst nog vaker doen! Meer hierover kun je lezen in mijn blog 'Verantwoord reizen'.
Work & Initiate: 
Als bouwkundestudent heb ik in de zomer van 2013 onder andere een uitbreiding ontworpen voor het jongensweeshuis in Peru waar ik vrijwilligerswerk deed.
Hierover kun je meer lezen in mijn blogs in de categorie 'Actief voor een ander'.
My Latest Activity