Studiegids met flashcards en definities bij Professionele Gespreksvoering aan de Universiteit Utrecht

Flashcards en definities bij Professionele Gespreksvoering

Online flashcards bij Professionele Gespreksvoering

 • Verbaal volgen
 • Parafrase
 • Samenvatten
 • Gevoelsreflectie
 • Papegaaien
 • STARR-methode
 • 5 G's methode
 • Concretiseren
 • Reguleren
 • Positief heretiketteren
 • Confrontatie
 • Eigen voorbeeld
 • Professioneel gesprek met een puber
 • Professioneel gesprek met een jong kind
 • Professioneel gesprek met een cognitief beperkt persoon
 • Empathie
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Nuanceren
 • Open vragen
 • Gesloten vragen
 • GROW model
 • Heteroanamnese
 • Gespreksleider
 • Observator
 • Voor flashcards en definities, zie de supporting content van deze studiegids
Page access
Public
Supporting content I (full)
Wat is verbaal volgen als professionele gespreksvaardigheid?

Wat is verbaal volgen als professionele gespreksvaardigheid?

Verbaal volgen is een professionele gespreksvaardigheid die gericht is op het aandachtig luisteren naar de spreker en het bevestigen van hun boodschap. Door de woorden van de spreker te herhalen, te parafraseren en te vatten, toon je betrokkenheid, verduidelijk je begrip en creëer je een sfeer van openheid en wederzijds respect.

Wat is het doel van verbaal volgen?

 • Bevestiging: Verbaal volgen laat de spreker zien dat je aandachtig luistert en dat je hun boodschap wilt begrijpen.
 • Verduidelijking: Door te herhalen en te parafraseren, kun je onduidelijkheden wegnemen en ervoor zorgen dat je de informatie correct interpreteert.
 • Controle: Verbaal volgen geeft de spreker de kans om te corrigeren of te verduidelijken als je iets verkeerd hebt begrepen.
 • Betrokkenheid: Het toont aan dat je geïnteresseerd bent in wat de spreker te zeggen heeft en dat je hun perspectief wilt begrijpen.
 • Versterking: Door de kernpunten van de spreker te herhalen, kun je deze benadrukken en ervoor zorgen dat ze onthouden worden.

Hoe pas je verbaal volgen effectief toe?

Verbaal volgen kan in diverse professionele settings worden toegepast, waaronder:

 • Sollicitatiegesprekken: Herhaal de vaardigheden en ervaringen die de kandidaat noemt om te laten zien dat je aandachtig luistert en geïnteresseerd bent.
 • Klantgesprekken: Vat de zorgen van de klant samen en herhaal de stappen die je zult nemen om hun probleem op te lossen.
 • Teamvergaderingen: Herhaal de ideeën van teamleden om te bevorderen dat iedereen gehoord wordt en om discussie te stimuleren.
 • Presentaties: Herhaal de vragen van het publiek om te verduidelijken dat je ze begrijpt en om gerichter te antwoorden.
 • Feedbackgesprekken: Herhaal de feedback van de manager om te laten zien dat je aandachtig luistert en om te verduidelijken dat je de feedback begrijpt.

Voorbeelden van verbaal volgen

 • Sollicitatiegesprek:

  • Kandidaat: "Ik ben erg gedreven om in een dynamische omgeving te werken waar ik mijn leiderschapsvaardigheden kan ontwikkelen."
  • Interviewer: "U zoekt dus een uitdagende functie waar u uw capaciteiten kan benutten en uw team kan leiden?"
 • Klantgesprek:
  • Klant: "Ik ben niet tevreden met de service die ik heb ontvangen. De website was erg ingewikkeld en ik kon de informatie die ik zocht niet vinden."
  • Medewerker: "U ervaart dus problemen met de gebruiksvriendelijkheid van onze website en u heeft moeite om de benodigde informatie te vinden?"

Door te oefenen met verbaal volgen, kun je je professionele gespreksvaardigheden aanzienlijk verbeteren en effectiever communiceren in diverse settings.

Tips

 • Luister aandachtig naar de spreker en let op both de verbale en non-verbale signalen.
 • Herhaal de sleutelwoorden en -zinnen van de spreker.
 • Parafraseer de informatie met je eigen woorden, behoudens de kernbetekenis.
 • Vat de belangrijkste punten van de spreker samen.
 • Stel open vragen om te verduidelijken of je de informatie correct hebt begrepen.

Extra voordelen

 • Verbetert je geheugen: Door te herhalen en te parafraseren, ben je gedwongen om de informatie te verwerken en te onthouden.
 • Vermindert stress: Aandachtig luisteren en de boodschap van de spreker bevestigen kan stress en angst verminderen.
 • Versterkt je relaties: Verbaal volgen toont respect en bevordert openheid en vertrouwen in je interacties met anderen.

Investeer in je professionele gespreksvaardigheden en verbaal volgen kan een waardevolle tool zijn om je communicatie naar een hoger niveau te tillen.

Tip Type: 
Courses & Exams
WorldSupporter Resources: 
Wat is parafraseren als professionele gespreksvaardigheid?
Studiegids met flashcards en definities bij Professionele Gespreksvoering aan de Universiteit Utrecht
Access & Privacy: 
Public
Language: 
Nederlands
Wat is parafraseren als professionele gespreksvaardigheid?

Wat is parafraseren als professionele gespreksvaardigheid?

Parafraseren is een krachtige professionele gespreksvaardigheid die je helpt om de boodschap van de spreker te bevestigen, te verduidelijken en te controleren. Door de woorden van de spreker met je eigen woorden te herformuleren, toon je betrokkenheid, verduidelijk je begrip en creëer je een sfeer van openheid en wederzijds respect.

Wat is het doel van parafraseren?

 • Bevestiging: Parafraseren laat de spreker zien dat je aandachtig luistert en dat je hun boodschap wilt begrijpen.
 • Verduidelijking: Door te herformuleren, kun je onduidelijkheden wegnemen en ervoor zorgen dat je de informatie correct interpreteert.
 • Controle: Parafraseren geeft de spreker de kans om te corrigeren of te verduidelijken als je iets verkeerd hebt begrepen.
 • Betrokkenheid: Het toont aan dat je geïnteresseerd bent in wat de spreker te zeggen heeft en dat je hun perspectief wilt begrijpen.
 • Versterking: Door de kernpunten van de spreker te herhalen, kun je deze benadrukken en ervoor zorgen dat ze onthouden worden.

Hoe pas je parafraseren effectief toe?

Parafraseren kan in diverse professionele settings worden toegepast, waaronder:

 • Sollicitatiegesprekken: Herhaal de vaardigheden en ervaringen die de kandidaat noemt om te laten zien dat je aandachtig luistert en geïnteresseerd bent.
 • Klantgesprekken: Vat de zorgen van de klant samen en herhaal de stappen die je zult nemen om hun probleem op te lossen.
 • Teamvergaderingen: Herhaal de ideeën van teamleden om te bevorderen dat iedereen gehoord wordt en om discussie te stimuleren.
 • Presentaties: Herhaal de vragen van het publiek om te verduidelijken dat je ze begrijpt en om gerichter te antwoorden.
 • Feedbackgesprekken: Herhaal de feedback van de manager om te laten zien dat je aandachtig luistert en om te verduidelijken dat je de feedback begrijpt.

Voorbeelden van parafraseren

 • Sollicitatiegesprek:

  • Kandidaat: "Ik ben erg gedreven om in een dynamische omgeving te werken waar ik mijn leiderschapsvaardigheden kan ontwikkelen."
  • Interviewer: "Dus je zoekt een uitdagende functie waar je je capaciteiten kan benutten en je team kan leiden?"
 • Klantgesprek:
  • Klant: "Ik ben niet tevreden met de service die ik heb ontvangen. De website was erg ingewikkeld en ik kon de informatie die ik zocht niet vinden."
  • Medewerker: "U ervaart dus problemen met de gebruiksvriendelijkheid van onze website en u heeft moeite om de benodigde informatie te vinden?"

Door te oefenen met parafraseren, kun je je professionele gespreksvaardigheden aanzienlijk verbeteren en effectiever communiceren in diverse settings.

Tips

 • Luister aandachtig naar de spreker en let op de kernpunten van hun boodschap.
 • Herformuleer de informatie met je eigen woorden, behoudens de kernbetekenis.
 • Gebruik neutrale taal en vermijd interpretatie of oordeel.
 • Vat de belangrijkste punten samen en controleer of je de essentie van de boodschap hebt gevat.
 • Stel open vragen om verduidelijking te krijgen over onduidelijke zaken.

Extra voordelen

 • Verbetert je empathische vermogen: Door te parafraseren, leer je je in te leven in het perspectief van de ander.
 • Vermindert conflicten: Door de gevoelens en ideeën van de ander te erkennen, kun je misverstanden en frustratie voorkomen.
 • Versterkt je relaties: Parafraseren toont respect en bevordert openheid en vertrouwen in je interacties met anderen.

Investeer in je professionele gespreksvaardigheden en parafraseren kan een waardevolle tool zijn om je communicatie naar een hoger niveau te tillen.

Tip Type: 
Skills & Values
WorldSupporter Resources: 
Wat is samenvatten als professionele gespreksvaardigheid?
Studiegids met flashcards en definities bij Professionele Gespreksvoering aan de Universiteit Utrecht
Access & Privacy: 
Public
Language: 
Nederlands
Personal competences & Meaningful goals: 
Wat is samenvatten als professionele gespreksvaardigheid?

Wat is samenvatten als professionele gespreksvaardigheid?

Samenvatten is een essentiële professionele gespreksvaardigheid die je helpt om de kernpunten van een gesprek te identificeren, te beknopten en te herformuleren.

Wat is het doel van samenvatten?

 • Verbetert het begrip: Door te samenvatten, dwing je jezelf om na te denken over de belangrijkste informatie die is gedeeld en of je deze correct hebt begrepen.
 • Verhoogt de betrokkenheid: Het toont de spreker dat je aandachtig hebt geluisterd en dat je geïnteresseerd bent in de inhoud van het gesprek.
 • Verduidelijkt onduidelijkheden: Door de kernpunten te herformuleren, kun je misverstanden voorkomen en ervoor zorgen dat alle betrokkenen op hetzelfde pad zitten.
 • Bespaart tijd: Een beknopte samenvatting kan lange discussies stroomlijnen en de focus op de essentie houden.
 • Bevordert consensus: Door de verschillende perspectieven samen te vatten, kun je overeenkomsten en knelpunten blootleggen en de basis leggen voor verdere discussie.

Hoe pas je samenvatten effectief toe?

Samenvatten kan in diverse professionele settings worden toegepast, waaronder:

 • Sollicitatiegesprekken: Vat de belangrijkste vaardigheden en ervaringen samen die je relevant acht voor de functie.
 • Klantgesprekken: Vat de zorgen van de klant samen en herhaal de stappen die je zult nemen om hun probleem op te lossen.
 • Teamvergaderingen: Vat de belangrijkste ideeën en beslissingen van de vergadering samen.
 • Presentaties: Vat de kernpunten van je presentatie samen en beantwoord vragen van het publiek.
 • Feedbackgesprekken: Vat de feedback van de manager samen en bespreek de acties die je zult ondernemen om te verbeteren.

Voorbeelden van samenvatten

 • Sollicitatiegesprek:

  • Kandidaat: "Ik heb vijf jaar ervaring in de marketingbranche en ben gespecialiseerd in social media marketing. In mijn vorige functie heb ik succesvolle campagnes geleid die tot een aanzienlijke toename van de merkbekendheid hebben geleid."
  • Interviewer: "Dus u heeft ruime ervaring in social media marketing en u kunt aantonen dat uw campagnes succesvol zijn geweest."
 • Klantgesprek:
  • Klant: "Ik ben niet tevreden met de service die ik heb ontvangen. De website was erg ingewikkeld en ik kon de informatie die ik zocht niet vinden."
  • Medewerker: "U ervaart dus problemen met de gebruiksvriendelijkheid van onze website en u heeft moeite om de benodigde informatie te vinden. We zullen ons best doen om de website te verbeteren en u de informatie te bezorgen die u nodig heeft."

Door te oefenen met samenvatten, kun je je professionele gespreksvaardigheden aanzienlijk verbeteren en effectiever communiceren in diverse settings.

Tips

 • Luister aandachtig naar de spreker en let op de kernpunten van hun boodschap.
 • Identificeer de sleutelelementen van de informatie, zoals de hoofdgedachte, argumenten, en bewijzen.
 • Herformuleer de informatie met je eigen woorden, behoudens de kernbetekenis.
 • Wees beknopt en vermijd details die niet relevant zijn.
 • Controleer je samenvatting met de spreker om te bevestigen dat je de informatie correct hebt begrepen.

Extra voordelen

 • Verbetert je presentatievaardigheden: Door te leren beknopt en helder te formuleren, kun je je publiek beter boeien en je boodschap effectiever overbrengen.
 • Versterkt je kritisch denkvermogen: Samenvatten dwingt je om de essentie van complexe informatie te analyseren en te distilleren.
 • Verhoogt je productiviteit: Door gesprekken efficiënt te stroomlijnen en misverstanden te voorkomen, bespaar je tijd en energie.

Investeer in je professionele gespreksvaardigheden en samenvatten kan een waardevolle tool zijn om je communicatie naar een hoger niveau te tillen.

Tip Type: 
Skills & Values
WorldSupporter Resources: 
Wat is een gevoelsreflectie als professionele gespreksvaardigheid?
Studiegids met flashcards en definities bij Professionele Gespreksvoering aan de Universiteit Utrecht
Access & Privacy: 
Public
Language: 
Nederlands
Personal competences & Meaningful goals: 
Wat is een gevoelsreflectie als professionele gespreksvaardigheid?

Wat is een gevoelsreflectie als professionele gespreksvaardigheid?

Gevoelsreflectie is een professionele gespreksvaardigheid die erop gericht is de emotionele lading van een gesprek te herkennen en te benoemen. Door de gevoelens van de spreker te erkennen en te valideren, creëer je een sfeer van vertrouwen en begrip.

Wat is het doel van een gevoelsreflectie?

 • Verbetert de communicatie: Door de emoties te benoemen, maak je ze bespreekbaar en haal je ze uit de onbewuste sfeer.
 • Vermindert conflicten: Erkenning van gevoelens kan frustratie en onbegrip verminderen en leiden tot een constructieve dialoog.
 • Verhoogt empathie: Door je in te leven in de gevoelens van de ander, kun je hun perspectief beter begrijpen.
 • Bouwt vertrouwen: Door gevoelens te benoemen en te valideren, toon je respect voor de spreker en hun emoties.

Hoe pas je een gevoelsreflectie effectief toe?

1. Luister aandachtig:

 • Schenk aandacht aan de verbale en non-verbale signalen van de spreker.
 • Let op de toonhoogte, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen.
 • Probeer te begrijpen wat de spreker ervaart, zowel op rationeel als emotioneel niveau.

2. Identificeer de emoties:

 • Welke emoties zijn er waarneembaar bij de spreker?
 • Is er sprake van verdriet, boosheid, frustratie, angst, blijdschap of een andere emotie?
 • Het is mogelijk dat de spreker meerdere emoties tegelijk ervaart.

3. Benoem de gevoelens:

 • Verwoord de emoties die je hebt waargenomen op een neutrale en objectieve manier.
 • Gebruik termen als "je lijkt verdrietig", "je klinkt boos" of "je ogen stralen van enthousiasme".
 • Vermijd interpretatie of oordeel.

4. Valideer de gevoelens:

 • Laat de spreker weten dat je hun emoties erkent en accepteert.
 • Zeg bijvoorbeeld: "Ik begrijp dat je je gefrustreerd voelt" of "Het is normaal om boos te zijn in deze situatie".
 • Valideren betekent niet dat je het eens bent met de gevoelens van de spreker, maar dat je ze erkent als legitiem.

5. Vraag door:

 • Stel open vragen om te verduidelijken of je de gevoelens correct hebt geïnterpreteerd.
 • Je kunt vragen: "Klopt het dat je je teleurgesteld voelt?" of "Kun je me meer vertellen over wat je ervaart?".

Door deze stappen te volgen, kun je gevoelsreflectie toepassen in eender welke professionele setting.

Voorbeelden van een gevoelsreflectie

 • Sollicitatiegesprek:

  • Kandidaat: "Ik ben erg nerveus voor dit gesprek."
  • Interviewer: "Het is normaal om je nerveus te voelen in een sollicitatiegesprek. Wees gerust, ik zal je op mijn gemak proberen te stellen." (Erkennen)
 • Klantgesprek:
  • Klant: "Ik ben erg boos over de service die ik heb ontvangen."
  • Medewerker: "Ik begrijp uw boosheid. Het is niet acceptabel dat u niet tevreden bent met onze service." (Valideren)

Tips

 • Luister aandachtig naar de spreker en let op both de verbale en non-verbale signalen.
 • Identificeer de emoties die de spreker ervaart.
 • Benoem de gevoelens op een neutrale en objectieve manier.
 • Valideer de gevoelens van de spreker. Dit betekent dat je ze erkent en accepteert, zonder ze te beoordelen.
 • Vraag door om te verduidelijken of je de gevoelens correct hebt geïnterpreteerd.

Extra voordelen

 • Verbetert je presentatievaardigheden: Door emoties te herkennen en te benoemen, kun je je publiek beter boeien en je boodschap effectiever overbrengen.
 • Versterkt je kritisch denkvermogen: Gevoelsreflectie dwingt je om te analyseren wat de oorzaak is van de emoties die de spreker ervaart.
 • Verhoogt je productiviteit: Door conflicten te verminderen en misverstanden te voorkomen, bespaar je tijd en energie.

Investeer in je professionele gespreksvaardigheden en gevoelsreflectie kan een waardevolle tool zijn om je communicatie naar een hoger niveau te tillen.

Tip Type: 
Skills & Values
WorldSupporter Resources: 
Wat is papegaaien als professionele gespreksvaardigheid?
Studiegids met flashcards en definities bij Professionele Gespreksvoering aan de Universiteit Utrecht
Access & Privacy: 
Public
Language: 
Nederlands
Personal competences & Meaningful goals: 
Wat is papegaaien als professionele gespreksvaardigheid?

Wat is papegaaien als professionele gespreksvaardigheid?

Papegaaien, ook wel echoën genoemd, is een professionele gespreksvaardigheid die gericht is op het herhalen van de laatste woorden of zinnen van de spreker. Dit kan met of zonder interpretatie.

Wat is het doel van papegaaien?

Papegaaien heeft twee primaire doelen:

 1. Aandacht vestigen op belangrijke punten: Door te herhalen, benadruk je de kernpunten van de boodschap van de spreker. Dit helpt om misverstanden te voorkomen en verbetert het begrip.
 2. Controle of je de informatie correct hebt begrepen: Papegaaien is een manier om te verduidelijken dat je aandachtig luistert en de spreker wilt begrijpen. Door te herhalen, geef je de spreker de kans om te corrigeren of te verduidelijken als je iets verkeerd hebt begrepen.

Hoe pas je papegaaien effectief toe?

Papegaaien kan in diverse professionele settings worden toegepast, waaronder:

 • Sollicitatiegesprekken: Herhaal de sleutelwoorden en -vaardigheden die de kandidaat noemt om te laten zien dat je aandachtig luistert en geïnteresseerd bent.
 • Klantgesprekken: Herhaal de zorgen van de klant om te valideren dat je hun probleem begrijpt en om te zoeken naar een oplossing.
 • Teamvergaderingen: Herhaal de ideeën van teamleden om te bevorderen dat iedereen gehoord wordt en om discussie te stimuleren.
 • Presentaties: Herhaal de vragen van het publiek om te verduidelijken dat je ze begrijpt en om gerichter te antwoorden.
 • Feedbackgesprekken: Herhaal de feedback van de manager om te laten zien dat je aandachtig luistert en om te verduidelijken dat je de feedback begrijpt.

Voorbeelden van papegaaien

 • Sollicitatiegesprek:

  • Kandidaat: "Ik ben erg gedreven om in een dynamische omgeving te werken waar ik mijn leiderschapsvaardigheden kan ontwikkelen."
  • Interviewer: "U zoekt dus een uitdagende functie waar u uw capaciteiten kan benutten en uw team kan leiden?"
 • Klantgesprek:
  • Klant: "Ik ben niet tevreden met de service die ik heb ontvangen. De website was erg ingewikkeld en ik kon de informatie die ik zocht niet vinden."
  • Medewerker: "U ervaart dus problemen met de gebruiksvriendelijkheid van onze website en u heeft moeite om de benodigde informatie te vinden?"

Tips

 • Begin klein: Oefen met papegaaien in eenvoudige gesprekken en breid dit geleidelijk uit naar complexere interacties.
 • Vraag om feedback: Vraag anderen om feedback op je papegaaitechniek om te zien of je de boodschap correct overbrengt.
 • Wees geduldig: Het ontwikkelen van goede papegaaienvaardigheden kost tijd en oefening.
 • Combineer met andere vaardigheden: Papegaaien is effectiever in combinatie met andere gespreksvaardigheden, zoals aandachtig luisteren, parafraseren en gevoelsreflectie.

Papegaaien is een eenvoudige maar krachtige tool die je kan helpen om je professionele gespreksvaardigheden te verbeteren en effectiever te communiceren in diverse settings.

Extra voordelen

 • Verbetert het begrip: Door te herhalen, dwing je jezelf om na te denken over wat de spreker heeft gezegd.
 • Toont betrokkenheid: Papegaaien laat de spreker zien dat je geïnteresseerd bent in wat ze te zeggen hebben.
 • Verduidelijkt onduidelijkheden: Door te herhalen, kun je onopzettelijke fouten in interpretatie of vertaling opsporen.
 • Stimuleert verdere discussie: Door de kernpunten van de spreker te herhalen, geef je ze de kans om hun ideeën te verduidelijken of aan te vullen.

Investeer in je professionele gespreksvaardigheden en papegaaien kan een waardevolle toevoeging zijn aan je repertoire.

Tip Type: 
Skills & Values
WorldSupporter Resources: 
Studiegids met flashcards en definities bij Professionele Gespreksvoering aan de Universiteit Utrecht
Access & Privacy: 
Public
Language: 
Nederlands
Personal competences & Meaningful goals: 
Wat is de STARR-methode?

Wat is de STARR-methode?

De STARR-methode is een beknopte en gestructureerde manier om te reflecteren op jouw eigen prestaties en leermomenten. De methode is toepasbaar in diverse contexten, van sollicitaties tot loopbaanbegeleiding en zelfs in het dagelijks leven.

De 5 stappen van STARR:

 1. Situatie: Beschrijf de context van jouw ervaring. Denk aan de tijd, locatie, betrokkenen en relevante achtergrondinformatie.
 2. Taak: Wat was jouw verantwoordelijkheid of taak in deze situatie?
 3. Actie: Welke concrete stappen heb je ondernomen? Beschrijf jouw acties en keuzes helder.
 4. Resultaat: Wat was het directe en indirecte effect van jouw acties? Belicht zowel positieve als negatieve aspecten.
 5. Reflectie: Analyseer jouw acties en het behaalde resultaat. Leer je hier lessen uit? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Belang van de STARR-methode:

 • Structuur en duidelijkheid: De methode biedt een helder kader om jouw ervaringen te analyseren en te structureren.
 • Leren van ervaringen: Door te reflecteren op jouw acties en de behaalde resultaten, identificeer je leermomenten en verbeterpunten.
 • Bewustwording van vaardigheden: De STARR-methode helpt je om jouw sterke en zwakke punten te herkennen en te benoemen.
 • Effectieve communicatie: De gestructureerde antwoorden in een STARR-reflectie zijn helder en overtuigend, wat nuttig is in sollicitaties en functioneringsgesprekken.

Toepassingen van de STARR-methode:

 • Sollicitaties: Bereid je voor op competentiegerichte vragen door concrete voorbeelden te formuleren met de STARR-methode.
 • Loopbaanbegeleiding: Reflecteer op jouw loopbaan en identificeer leerdoelen en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Leer van jouw successen en fouten in het dagelijks leven.
 • Teamreflectie: Analyseer teamprestaties en optimaliseer de samenwerking.

Praktijkvoorbeeld

 • Situatie: Als student werkte ik in een team aan een project. We liepen tegen een onverwachte deadline aan.
 • Taak: Mijn taak was om de communicatie met de klant te stroomlijnen en te zorgen voor een efficiënte taakverdeling binnen het team.
 • Actie: Ik heb contact gelegd met de klant om de prioriteiten te bespreken en heb heldere deadlines gecommuniceerd binnen het team.
 • Resultaat: We slaagden erin om het project op tijd af te ronden, ondanks de onverwachte deadline. De klant was tevreden met de communicatie en het geleverde werk.
 • Reflectie: Ik heb geleerd dat heldere communicatie en een efficiënte taakverdeling cruciaal zijn in stressvolle situaties. In de toekomst wil ik me meer focussen op proactieve planning om deadlines te behalen.

Aandachtspunten

 • De STARR-methode kan te simplistisch zijn voor complexe leermomenten.
 • De focus op concrete voorbeelden kan leiden tot oversimplificatie van de context.
 • Het is belangrijk om eerlijk en kritisch te reflecteren om te voorkomen dat de methode een vertekend beeld geeft.

Conclusie

De STARR-methode is een waardevolle tool voor reflectie en leermomenten. De methode is eenvoudig te gebruiken en biedt een gestructureerde manier om jouw ervaringen te analyseren en te leren van jouw successen en fouten.

Tip Type: 
Skills & Values
Access & Privacy: 
Public
Language: 
Nederlands
Themes & Targets*: 
Personal competences & Meaningful goals: 
Wat is de 5 G's methode?

Wat is de 5 G's methode?

Deze methode, die ook wel het 5G schema wordt genoemd, is een reflectiemodel dat inzicht geeft in jouw gedachten, gevoelens en gedrag. Het helpt je om negatieve patronen te herkennen en te doorbreken. De 5 G's in dit model staan voor:

 • Gebeurtenis: Wat is er gebeurd?
 • Gedachten: Wat waren je gedachten over de gebeurtenis?
 • Gevoelens: Wat voelde je in reactie op de gebeurtenis?
 • Gedrag: Hoe reageerde je op de gebeurtenis?
 • Gevolg: Wat waren de gevolgen van je reactie?

1. Gevoel:

 • Hoe voelt de cliënt zich in de huidige situatie?
 • Wat zijn de emoties die de cliënt ervaart?

2. Gedrag:

 • Wat is het concrete gedrag van de cliënt?
 • Hoe gedraagt de cliënt zich in verschillende situaties?

3. Gedachten:

 • Wat zijn de gedachten van de cliënt over de situatie?
 • Welke overtuigingen en waarden spelen een rol?

4. Gebeurtenissen:

 • Wat zijn de relevante gebeurtenissen die tot de huidige situatie hebben geleid?
 • Wat is de chronologie van de gebeurtenissen?

5. Gevolg:

 • Wat zijn de gevolgen van de situatie voor de cliënt?
 • Wat zijn de directe en indirecte effecten?

Waarom is de 5G's methode handig?

De 5 G's methode is handig om verschillende redenen:

 • Het helpt je om een compleet beeld te krijgen van de cliënt. Door alle 5 G's te belichten, krijg je een diepgaander begrip van de cliënt en zijn of haar situatie.
 • Het helpt je om de oorzaken van problemen te achterhalen. Door te analyseren hoe de verschillende G's met elkaar samenhangen, kun je de kern van de problematiek identificeren.
 • Het helpt je om gerichter te interveniëren. Met een goed beeld van de cliënt en de oorzaken van de problemen, kun je een passende hulpverleningsplan opstellen.

Hoe kan je je voorbereiden op de 5G's methode?

 • Maak kennis met de 5 G's methode. Lees erover en oefen met het toepassen van de methode in verschillende situaties.
 • Stel vragen die gericht zijn op de 5 G's. Vraag de cliënt niet alleen naar wat er is gebeurd, maar ook naar hoe hij of zij zich daarbij voelde, wat hij of zij dacht en wat de gevolgen waren.
 • Luister aandachtig naar de antwoorden van de cliënt. Probeer de cliënt te begrijpen en zijn of haar perspectief te overnemen.

Tips:

 • Gebruik open vragen. Open vragen stimuleren de cliënt om meer te vertellen dan alleen ja of nee antwoorden.
 • Wees empathisch. Laat de cliënt merken dat je hem of haar begrijpt en dat je meeleeft.
 • Blijf objectief. Vermijd om je eigen oordelen of meningen te projecteren op de cliënt.

De 5 G's methode is een waardevol hulpmiddel om intakegesprekken te structureren en analyseren. Door deze methode te gebruiken, kun je de cliënt beter leren kennen en gerichter interveniëren.

Tip Type: 
Skills & Values
Access & Privacy: 
Public
Language: 
Nederlands
Personal competences & Meaningful goals: 
Wat is concretiseren als professionele gespreksvaardigheid?

Wat is concretiseren als professionele gespreksvaardigheid?

Concretiseren is een professionele gespreksvaardigheid die erop gericht is om vage taal om te zetten in concrete en duidelijke informatie. Dit helpt om misverstanden te voorkomen, de communicatie te stroomlijnen en betere beslissingen te nemen.

Wat is het doel van concretiseren?

Het doel van concretiseren is om:

 • Duidelijkheid te creëren: Door vage termen te vermijden en concrete voorbeelden te gebruiken, zorg je ervoor dat iedereen op hetzelfde niveau zit en de informatie correct interpreteert.
 • Misverstanden te voorkomen: Vage taal kan leiden tot misverstanden, frustratie en zelfs conflicten. Door te concretiseren, minimaliseer je dit risico.
 • Betere beslissingen te nemen: Concreet taalgebruik helpt om de risico's en voordelen van verschillende opties beter te beoordelen.
 • De productiviteit te verhogen: Door misverstanden te voorkomen en de communicatie te stroomlijnen, kan er efficiënter gewerkt worden.
 • De klantrelaties te verbeteren: Door duidelijk te communiceren, creëer je een gevoel van vertrouwen en professionaliteit.

Hoe pas je concretiseren effectief toe?

Er zijn verschillende manieren om concretiseren effectief toe te passen:

 • Gebruik heldere en beknopte taal. Vermijd jargon en technische termen die de ander niet begrijpt.
 • Stel gerichte vragen. Dit helpt je om de details van de informatie te achterhalen die je nodig hebt.
 • Vat de informatie samen. Dit helpt om de kernpunten te belichten en te controleren of je de informatie correct hebt begrepen.
 • Gebruik voorbeelden. Dit maakt de informatie concreter en duidelijker.
 • Wees specifiek. Vermijd vage termen zoals "goed", "slecht", "groot" of "klein".
 • Gebruik cijfers en data. Dit maakt de informatie objectiever en overtuigender.
 • Visualiseer de informatie. Maak gebruik van diagrammen, tabellen of afbeeldingen om de informatie te verduidelijken.

Voorbeelden van concretiseren

 • In plaats van te zeggen: "Het project is goed verlopen."
 • Zeg je: "Het project is binnen budget en op tijd afgerond."
 • In plaats van te zeggen: "Ik heb een probleem met de klant."
 • Zeg je: "De klant is niet tevreden met de geleverde service."
 • In plaats van te zeggen: "De verkoop is gestegen."
 • Zeg je: "De verkoop is met 15% gestegen in het afgelopen kwartaal."

Tips

 • Luister aandachtig naar de ander. Dit helpt je om te begrijpen wat de ander bedoelt en om de juiste vragen te stellen.
 • Wees geduldig. Het kan soms even duren voordat je alle details van de informatie hebt achterhaald.
 • Wees respectvol. Vermijd om de ander te onderbreken of te betuttelen.
 • Oefen. Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt in concretiseren.

Extra voordelen

Naast de voordelen die al eerder genoemd zijn, zijn er nog een aantal extra voordelen van concretiseren:

 • Versterkt de teamwork: Door vage taal te vermijden, wordt het voor teamleden makkelijker om samen te werken.
 • Verbetert de klantenservice: Door duidelijk te communiceren met klanten, creëer je een gevoel van tevredenheid en loyaliteit.
Tip Type: 
Skills & Values
Access & Privacy: 
Public
Language: 
Nederlands
Personal competences & Meaningful goals: 
Wat is reguleren als professionele gespreksvaardigheid?

Wat is reguleren als professionele gespreksvaardigheid?

Reguleren is een professionele gespreksvaardigheid die erop gericht is om het gesprek op een constructieve manier te sturen en te beïnvloeden. Dit helpt om de doelstellingen van het gesprek te bereiken en een positieve sfeer te creëren.

Wat is het doel van reguleren?

Het doel van reguleren is om:

 • Het gesprek op koers te houden: Door afwijkingen te signaleren en terug te komen naar de kernpunten, zorg je ervoor dat het gesprek relevant en efficiënt verloopt.
 • Alle betrokkenen te betrekken: Door iedereen de kans te geven om te participeren, creëer je een gevoel van betrokkenheid en inclusie.
 • Een positieve sfeer te creëren: Door respectvol te communiceren en conflicten te de-escaleren, zorg je ervoor dat het gesprek in een prettige sfeer verloopt.
 • Besluiten te nemen: Door de discussie te structureren en de verschillende standpunten te belichten, help je om tot een weloverwogen besluit te komen.

Hoe pas je reguleren effectief toe?

Er zijn verschillende manieren om reguleren effectief toe te passen:

 • Luister aandachtig naar de ander. Dit helpt je om te begrijpen wat de ander bedoelt en om de juiste vragen te stellen.
 • Vat de informatie samen. Dit helpt om de kernpunten te belichten en te controleren of je de informatie correct hebt begrepen.
 • Stel gerichte vragen. Dit helpt je om de discussie te verdiepen en de verschillende standpunten te belichten.
 • Gebruik lichaamstaal. Door oogcontact te maken en een open houding aan te nemen, laat je zien dat je betrokken bent bij het gesprek.
 • Wees respectvol. Vermijd om de ander te onderbreken of te betuttelen.
 • Blijf kalm. Zelfs als het gesprek emotioneel beladen is, is het belangrijk om kalm te blijven en respectvol te communiceren.

Voorbeelden

 • In plaats van te zeggen: "Jij hebt het helemaal mis!"
 • Zeg je: "Ik zie het anders. Kun je me uitleggen waarom je die mening hebt?"
 • In plaats van te zeggen: "Dit is een vreselijk idee!"
 • Zeg je: "Ik heb wat bedenkingen over dit idee. Zou je die kunnen toelichten?"
 • In plaats van te zeggen: "We hebben geen tijd meer."
 • Zeg je: "Laten we afspreken om dit gesprek later voort te zetten. We hebben nu nog even de tijd om de belangrijkste punten te bespreken."

Tips

 • Oefen. Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt in reguleren.
 • Vraag feedback. Vraag anderen om feedback op je gespreksvaardigheden.
 • Wees bewust van je eigen valkuilen. Wees je bewust van de momenten waarop je neigt om het gesprek te overnemen of te domineren.
 • Blijf leren. Er zijn veel boeken, websites en trainingen beschikbaar die je kunnen helpen om je gespreksvaardigheden te verbeteren.

Extra voordelen

Naast de voordelen die al eerder genoemd zijn, zijn er nog een aantal extra voordelen van reguleren:

 • Verhoogt de productiviteit: Door het gesprek op koers te houden, wordt er efficiënter gewerkt.
 • Verbetert de teamwork: Door alle betrokkenen te betrekken, wordt er samengewerkt en worden betere resultaten behaald.
 • Versterkt de klantrelaties: Door respectvol te communiceren en conflicten te de-escaleren, creëer je een gevoel van tevredenheid en loyaliteit bij klanten.
Tip Type: 
Skills & Values
Access & Privacy: 
Public
Language: 
Nederlands
Personal competences & Meaningful goals: 
Wat is positief heretiketteren als professionele vaardigheid?

Wat is positief heretiketteren als professionele vaardigheid?

Positief heretiketteren is een techniek die je helpt om een nieuwe, positieve betekenis te geven aan een oorspronkelijk als negatief ervaren gedachte, gevoel of gebeurtenis. Het is een krachtige tool die je kan helpen om je mentale gezondheid te verbeteren, stress te verminderen en je veerkracht te vergroten.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van positief heretiketteren?

 • Focus op het positieve: De nadruk ligt op het vinden van de positieve kanten van een ogenschijnlijk negatieve situatie.
 • Geen ontkenning: Het is geen ontkenning van de realiteit van de situatie, maar een andere manier van kijken.
 • Flexibiliteit in denken: Het bevordert flexibiliteit in denken en helpt je om vastberadenheid te ontwikkelen.

Waarom is positief heretiketteren belangrijk?

 • Verbetert mentale gezondheid: Positief heretiketteren kan angst, depressie en stress verminderen.
 • Verhoogt veerkracht: Het helpt je om beter om te gaan met tegenslagen en uitdagingen.
 • Stimuleert zelfvertrouwen: Het kan je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde vergroten.
 • Bevordert optimisme: Het helpt je om een meer optimistische kijk op het leven te ontwikkelen.

Hoe werkt positief heretiketteren in de praktijk?

 1. Identificeer de negatieve gedachte of ervaring.
 2. Bedenk alternatieve, positieve interpretaties.
 3. Kies de interpretatie die het meest realistisch en helpvol is.
 4. Herhaal de positieve interpretatie regelmatig.

Praktijkvoorbeeld

Stel je voor dat je een presentatie moet geven en je zenuwachtig voelt. In plaats van te denken "Ik ben zo nerveus, ik ga het verknoeien", kun je positief heretiketteren en denken: "Mijn zenuwachtigheid betekent dat ik me ertoe verbind en dat ik het goed wil doen."

Aandachtspunten

 • Wees realistisch: De positieve interpretatie moet wel geloofwaardig zijn.
 • Forceer het niet: Het is oké als je niet meteen een positieve interpretatie kunt vinden.
 • Oefening baart kunst: Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt.
 • Zoek professionele hulp: Als je moeite hebt met positief heretiketteren, kan een therapeut je helpen.
Access: 
Public
Wat is confrontatie als professionele vaardigheid?

Wat is confrontatie als professionele vaardigheid?

Confrontatie is een professionele gespreksvaardigheid die in staat stelt om op een open, directe en respectvolle manier lastige of gevoelige onderwerpen te bespreken met anderen. Het doel is om misverstanden te voorkomen, conflicten op te lossen en samen tot een oplossing te komen die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een confrontatie?

 • Openheid: Beide partijen zijn bereid om eerlijk en transparant te communiceren over hun standpunten en gevoelens.
 • Directheid: De focus ligt op het bespreken van de kern van het probleem, zonder afleiding of terughoudendheid.
 • Respect: Beide partijen tonen respect voor elkaar, zelfs wanneer ze het oneens zijn.
 • Constructiviteit: Het doel is om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.
 • Veiligheid: Er is een sfeer van veiligheid en vertrouwen, waardoor beide partijen zich vrij voelen om hun mening te geven.

Waarom is het geven van een confrontatie belangrijk?

 • Verbetert communicatie: Confrontatie helpt om misverstanden te voorkomen en openheid te bevorderen.
 • Versterkt relaties: Door conflicten op een constructieve manier op te lossen, worden relaties sterker en veerkrachtiger.
 • Verhoogt productiviteit: Onopgeloste conflicten kunnen leiden tot stress, frustratie en verminderde productiviteit. Confrontatie kan deze problemen helpen te verhelpen.
 • Bevordert teamwork: Door open en eerlijk te communiceren, kunnen teamleden beter samenwerken en gezamenlijke doelen bereiken.

Hoe werkt het geven van een confrontatie in de praktijk?

 1. Kies het juiste moment: Zorg ervoor dat je de confrontatie op een rustig moment en in een privéomgeving aangaat.
 2. Bereid je voor: Denk na over wat je wilt zeggen en hoe je het wilt zeggen.
 3. Start het gesprek: Begin op een vriendelijke en respectvolle manier.
 4. Blijf kalm: Het is belangrijk om kalm te blijven, zelfs wanneer de ander emotioneel wordt.
 5. Luister aandachtig: Luister naar de mening van de ander en probeer zijn of haar standpunt te begrijpen.
 6. Zoek naar overeenkomsten: Probeer vast te stellen waar jullie het over eens zijn.
 7. Bied oplossingen: Bied constructieve oplossingen aan en bespreek de voor- en nadelen van elke oplossing.
 8. Maak afspraken: Kom tot afspraken waar beide partijen zich mee kunnen verenigen.
 9. Volg de afspraken op: Zorg ervoor dat de afspraken worden nagekomen.

Praktijkvoorbeeld

Stel je bent manager en je merkt dat een van je medewerkers te laat komt op het werk. Je kunt dit op een professionele manier bespreken door een confrontatiegesprek aan te gaan. Je legt uit wat de gevolgen zijn van het te laat komen en je bespreekt samen mogelijke oplossingen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de medewerker een half uur eerder begint te werken, of dat hij of zij thuiswerkdagen opneemt om de verloren tijd in te halen.

Aandachtspunten

 • Vermijd beschuldigingen: Richt je op het probleem, niet op de persoon.
 • Blijf objectief: Probeer de situatie vanuit een neutraal perspectief te bekijken.
 • Wees empathisch: Probeer je in te leven in de gevoelens van de ander.
 • Vermijd emotionele reacties: Blijf kalm en beheerst, zelfs wanneer de ander emotioneel wordt.
 • Zoek professionele hulp: Als je moeite hebt met confrontaties, kan een coach of mediator je helpen.
Access: 
Public
Wat is het geven van een eigen voorbeeld als professionele vaardigheid?

Wat is het geven van een eigen voorbeeld als professionele vaardigheid?

Het geven van een eigen voorbeeld is een krachtige manier om je argumenten te versterken, je expertise te demonstreren en je connectie met de andere gesprekspartners te vergroten. In professionele gesprekken kan het een waardevolle tool zijn om je standpunten kracht bij te zetten, vertrouwen te creëren en je boodschap overtuigend te communiceren.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het geven van een eigen voorbeeld?

 • Relevant: Het voorbeeld moet aansluiten bij het onderwerp van gesprek en de te bespreken punten.
 • Concreet: Het voorbeeld moet specifiek en duidelijk zijn, met details die het tot leven brengen.
 • Betrouwbaar: Het voorbeeld moet waarheidsgetrouw en controleerbaar zijn.
 • Leerzaam: Het voorbeeld moet waardevolle inzichten of lessen bevatten die relevant zijn voor de andere gesprekspartners.
 • Begripvol: Het voorbeeld moet duidelijk en beknopt geformuleerd zijn, zodat de andere gesprekspartners het goed kunnen begrijpen.

Waarom is het geven van een eigen voorbeeld belangrijk?

 • Versterkt argumenten: Voorbeelden maken je argumenten concreter en overtuigender.
 • Demonstreert expertise: Door je eigen ervaringen te delen, toon je je kennis en kunde.
 • Vergroot connectie: Voorbeelden creëren een gevoel van gedeelde ervaring en bevorderen de betrokkenheid van de andere gesprekspartners.
 • Verhoogt impact: Door je verhaal te illustreren met voorbeelden, maak je je boodschap meer memorabel en pakkend.

Hoe werkt het geven van een eigen voorbeeld in de praktijk?

 1. Identificeer het moment: Bepaal wanneer een relevant en waardevol voorbeeld de discussie kan versterken.
 2. Kies het juiste voorbeeld: Selecteer een voorbeeld dat past bij de context en de te bespreken punten.
 3. Vertel je verhaal: Deel je ervaring op een beknopte en boeiende manier, met focus op de relevante details.
 4. Verduidelijk de les: Leg uit wat je van de ervaring hebt geleerd en hoe dit relevant is voor de discussie.
 5. Nodig uit tot interactie: Stel vragen en moedig de andere gesprekspartners aan om hun eigen ervaringen te delen.

Praktijkvoorbeeld

Stel je bent in een sollicitatiegesprek en je wilt je vermogen tot teamwork benadrukken. Je kunt dan een voorbeeld geven van een project waar je succesvol hebt samengewerkt met een team. Je beschrijft de taakverdeling, de uitdagingen die je tegenkwam en hoe je samen tot een succesvolle oplossing bent gekomen. Je legt ook uit wat je van de samenwerking hebt geleerd.

Aandachtspunten

 • Overdaad vermijden: Gebruik niet te veel voorbeelden, want dit kan de discussie verstoren.
 • Focus op relevantie: Zorg ervoor dat je voorbeelden altijd relevant zijn voor het onderwerp van gesprek.
 • Eerlijkheid betrachten: Wees altijd eerlijk en authentiek in je voorbeelden.
 • Afstemmen op publiek: Bepaal je toon en details op basis van de andere gesprekspartners.
 • Oefening baart kunst: Blijf oefenen met het vertellen van pakkende en relevante voorbeelden.
Access: 
Public
Hoe voer je een professioneel gesprek met een puber?

Hoe voer je een professioneel gesprek met een puber?

Een gesprek voeren met pubers is een professionele gespreksvaardigheid die vereist dat je op een open, respectvolle en empathische manier met pubers kunt communiceren.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een professioneel gesprek met een puber?

 • Openheid: Creëer een sfeer van openheid en veiligheid, waar de puber zich comfortabel voelt om zijn of haar mening te uiten.
 • Respect: Toon respect voor de puber en zijn of haar gevoelens, zelfs als je het oneens bent.
 • Luisteren: Luister aandachtig naar wat de puber te zeggen heeft, zonder te oordelen of te onderbreken.
 • Empathie: Probeer je in te leven in de gevoelens van de puber en toon begrip.
 • Duidelijkheid: Wees duidelijk in je communicatie en vermijd jargon of vaktermen.
 • Geduld: Pubers kunnen soms ongeduldig of emotioneel zijn. Blijf geduldig en kalm.

Waarom is het belangrijk om te letten op de belangrijkste kenmerken?

 • Versterkt de band: Door open en respectvol te communiceren, versterk je de band met de puber.
 • Bevordert vertrouwen: De puber leert dat hij of zij op je kan rekenen en dat je zijn of haar mening waardeert.
 • Helpt bij het oplossen van conflicten: Door te luisteren en te praten, kunnen conflicten op een constructieve manier worden opgelost.
 • Verbetert de communicatievaardigheden van de puber: Door te praten met een volwassene die respectvol en aandachtig luistert, leert de puber hoe hij of zij op een professionele manier kan communiceren.

Hoe werkt het in de praktijk?

 1. Kies het juiste moment: Zorg ervoor dat je het gesprek op een moment hebt dat de puber ontspannen is en tijd heeft.
 2. Begin op een positieve manier: Begin het gesprek met een compliment of een opmerking over iets waar de puber goed in is.
 3. Stel open vragen: Stel open vragen die de puber aanmoedigen om te vertellen over zijn of haar gedachten en gevoelens.
 4. Luister aandachtig: Luister zonder te oordelen of te onderbreken.
 5. Vat samen wat de puber heeft gezegd: Laat zien dat je geluisterd hebt en dat je de puber begrijpt.
 6. Stel verhelderende vragen: Stel vragen om te verduidelijken wat de puber bedoelt.
 7. Deel je eigen ervaringen: Deel je eigen ervaringen als puber, indien relevant.
 8. Bied ondersteuning: Bied de puber ondersteuning en hulp aan.
 9. Maak afspraken: Maak samen afspraken over hoe jullie in de toekomst met elkaar zullen communiceren.

Praktijkvoorbeeld

Stel je puber komt thuis met een slechte cijfer op zijn of haar rapport. Je kunt een professioneel gesprek aangaan door te beginnen met te vragen hoe de puber zich voelt over het cijfer. Luister aandachtig naar wat hij of zij te zeggen heeft. Vat samen wat je hebt gehoord en stel verhelderende vragen. Deel je eigen ervaringen met slechte cijfers. Bied de puber ondersteuning en hulp aan. Maak samen afspraken over hoe hij of zij zijn of haar cijfers kan verbeteren.

Aandachtspunten

 • Vermijd beschuldigingen: Richt je op het probleem, niet op de persoon.
 • Blijf kalm: Pubers kunnen soms emotioneel reageren. Blijf kalm en beheerst.
 • Vermijd sarcasme of ironie: Pubers kunnen dit verkeerd interpreteren.
 • Wees niet overdreven betuttelend: Pubers willen graag zelfstandig zijn.
 • Geef de puber de tijd om te denken: Pubers hebben soms tijd nodig om hun gedachten te ordenen.
 • Zoek professionele hulp: Als je moeite hebt om met je puber te communiceren, kan een therapeut of coach je helpen.
Access: 
Public
Hoe voer je een professioneel gesprek met een jong kind?

Hoe voer je een professioneel gesprek met een jong kind?

Een professioneel gesprek met een jong kind is een gesprek met een duidelijk doel, gericht op het bevorderen van de ontwikkeling of het welzijn van het kind. Het gesprek wordt gevoerd op ooghoogte, met eenvoudige taal en met respect voor de belevingswereld van het kind.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een professioneel gesprek met een jong kind?

 • Op ooghoogte: Ga op ooghoogte zitten of staan met het kind. Zo creëer je een gevoel van gelijkwaardigheid en maak je het kind meer op zijn gemak.
 • Eenvoudige taal: Gebruik eenvoudige taal die het kind begrijpt. Vermijd jargon en ingewikkelde termen.
 • Open vragen: Stel open vragen die het kind uitnodigen om te vertellen over zijn of haar interesses, gevoelens en gedachten.
 • Luisteren: Luister aandachtig naar wat het kind te zeggen heeft. Laat merken dat je geïnteresseerd bent in wat het kind te vertellen heeft.
 • Geduld: Kinderen hebben tijd nodig om hun gedachten te formuleren. Wees geduldig en wacht tot het kind is uitgesproken.
 • Positieve bekrachtiging: Moedig het kind aan om te praten en geef complimenten over wat het kind te zeggen heeft.
 • Humor: Gebruik humor om het gesprek leuk en ontspannen te houden.

Wat is belangrijk bij het voeren van een professioneel gesprek met een jong kind?

 • Ontwikkeling van taalvaardigheden: Door te praten met kinderen help je hen om hun taalvaardigheden te ontwikkelen.
 • Sociale ontwikkeling: Gesprekken met kinderen helpen hen om te leren communiceren met anderen en om sociale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Emotionele ontwikkeling: Door te praten met kinderen help je hen om hun gevoelens te uiten en te begrijpen.
 • Leren en kennisoverdracht: Gesprekken met kinderen zijn een belangrijke manier om hen te leren over de wereld om hen heen.

Hoe pas je het voeren van een professioneel gesprek met een jong kind toe in de praktijk?

 • Thuis: Ouders kunnen met hun kinderen praten over hun dag, hun interesses, hun gevoelens en hun gedachten.
 • School: Leerkrachten kunnen met hun leerlingen praten over de lesstof, hun interesses, hun gevoelens en hun gedachten.
 • Kinderopvang: Pedagogisch medewerkers kunnen met de kinderen praten over hun dag, hun interesses, hun gevoelens en hun gedachten.

Praktijkvoorbeeld

Een ouder praat met zijn of haar kind over de dag op school. De ouder kan vragen stellen zoals:

 • "Wat heb je vandaag op school gedaan?"
 • "Met wie heb je gespeeld?"
 • "Was er iets leuk vandaag?"
 • "Was er iets moeilijk vandaag?"

Aandachtspunten

 • Niveau van het kind: Houd rekening met het niveau van het kind en stem je taalgebruik en vragen hierop af.
 • Interesse van het kind: Praat over onderwerpen die het kind interesseren. Zo houd je het kind betrokken bij het gesprek.
 • Gevoelens van het kind: Respecteer de gevoelens van het kind en laat merken dat je het kind begrijpt.
 • Veilige omgeving: Creëer een veilige omgeving waarin het kind zich vrij voelt om te praten.
Access: 
Public
Hoe voer je een professioneel gesprek met een cognitief beperkt persoon??

Hoe voer je een professioneel gesprek met een cognitief beperkt persoon??

Een professioneel gesprek met een cognitief beperkt persoon is een gesprek met een duidelijk doel, gericht op het bevorderen van de ontwikkeling of het welzijn van de persoon. Het gesprek wordt gevoerd met respect voor de beperkingen van de persoon en met gebruik van passende communicatietechnieken.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een professioneel gesprek met een cognitief beperkt persoon?

 • Geduld: Cognitief beperkte personen hebben soms meer tijd nodig om informatie te verwerken en te reageren. Wees geduldig en wacht tot de persoon is uitgesproken.
 • Eenvoudige taal: Gebruik eenvoudige taal die de persoon begrijpt. Vermijd jargon en ingewikkelde termen.
 • Visuele ondersteuning: Gebruik visuele hulpmiddelen, zoals foto's of pictogrammen, om de communicatie te ondersteunen.
 • Herhaling: Herhaal belangrijke informatie indien nodig.
 • Open vragen: Stel open vragen die de persoon uitnodigen om te vertellen over zijn of haar interesses, gevoelens en gedachten.
 • Aandachtig luisteren: Luister aandachtig naar wat de persoon te zeggen heeft. Laat merken dat je geïnteresseerd bent in wat de persoon te vertellen heeft.
 • Positieve bekrachtiging: Moedig de persoon aan om te communiceren en geef complimenten over wat de persoon te zeggen heeft.
 • Non-verbale communicatie: Let op de non-verbale signalen van de persoon. Deze signalen kunnen je helpen om te begrijpen wat de persoon bedoelt.

Wat is belangrijk bij een professioneel gesprek met een cognitief beperkt persoon?

 • Zelfrespect: Cognitief beperkte personen hebben net als iedereen recht op respect. Behandel de persoon met respect en waardigheid.
 • Onbevooroordeeld: Ga niet af op je eigen vooroordelen over cognitieve beperkingen. Bied de persoon de kans om te laten zien wat hij of zij kan.
 • Inzicht: Probeer inzicht te krijgen in de beperkingen van de persoon en hoe deze de communicatie beïnvloeden.
 • Communicatievaardigheden: Ontwikkel je eigen communicatievaardigheden om effectiever te kunnen communiceren met cognitief beperkte personen.

Wat is de toepassing van een professioneel gesprek met een cognitief beperkt persoon in de praktijk?

 • Thuis: Familieleden kunnen met hun cognitief beperkte familielid praten over hun dag, hun interesses, hun gevoelens en hun gedachten.
 • Werk: Werkgevers en collega's kunnen met cognitief beperkte werknemers praten over hun werk, hun interesses, hun gevoelens en hun gedachten.
 • Zorg: Zorgprofessionals kunnen met cognitief beperkte cliënten praten over hun gezondheid, hun welzijn, hun interesses, hun gevoelens en hun gedachten.

Praktijkvoorbeeld

Een zorgprofessional praat met een cliënt met een verstandelijke beperking over de dagbesteding. De zorgprofessional kan vragen stellen zoals:

 • "Wat heb je vandaag gedaan op de dagbesteding?"
 • "Met wie heb je vandaag gepraat?"
 • "Was er iets leuk vandaag?"
 • "Was er iets moeilijk vandaag?"

Aandachtspunten

 • Niveau van de persoon: Houd rekening met het niveau van de persoon en stem je taalgebruik en vragen hierop af.
 • Interesse van de persoon: Praat over onderwerpen die de persoon interesseren. Zo houd je de persoon betrokken bij het gesprek.
 • Gevoelens van de persoon: Respecteer de gevoelens van de persoon en laat merken dat je de persoon begrijpt.
 • Veilige omgeving: Creëer een veilige omgeving waarin de persoon zich vrij voelt om te praten.
Access: 
Public
Wat is empathie als professionele vaardigheid?

Wat is empathie als professionele vaardigheid?

Empathie is de vaardigheid om je in te leven in de gevoelens, gedachten en perspectieven van anderen. Het gaat om het begrijpen en waarderen van de belevingswereld van een ander, zonder deze zelf te ervaren.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van empathie?

 • Inlevingsvermogen: De mate waarin je je kunt verplaatsen in de gevoelens en ervaringen van anderen.
 • Effectieve communicatie: Het vermogen om op een respectvolle en begrijpelijke manier te communiceren met anderen.
 • Actieve luistervaardigheid: aandachtig en zonder oordeel luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.
 • Openheid en acceptatie: Bereidheid om de gevoelens en perspectieven van anderen te accepteren, zelfs als je ze niet deelt.
 • Zelfbewustzijn: Het vermogen om je eigen emoties en gevoelens te herkennen en te begrijpen.

Waarom is empathie belangrijk?

 • Versterkt relaties: Empathie helpt je om betere en diepere relaties met anderen op te bouwen.
 • Verbetert communicatie: Door je in te leven in de ander, kun je effectiever communiceren en misverstanden voorkomen.
 • Verhoogt productiviteit: Empathische teams zijn vaak productiever en creatiever.
 • Bevordert sociale harmonie: Empathie helpt ons om conflicten te verminderen en samen te werken aan een betere samenleving.

Hoe wordt empathie in de praktijk toegepast?

 • Hulpverlening: Empathie is cruciaal in de hulpverlening, zoals in de zorg, het onderwijs en de sociale sector.
 • Onderhandelingen: Empathie kan helpen om conflicten te beslechten en tot win-winsituaties te komen.
 • Leiderschap: Empathische leiders zijn in staat om hun team te motiveren en inspireren.
 • Dagelijkse interacties: Empathie helpt ons om betere vrienden, partners en ouders te zijn.

Praktijkvoorbeeld

Stel je voor dat je collega net ontslagen is. Je kunt empathie tonen door te luisteren naar zijn of haar verhaal, te laten weten dat je begrijpt hoe moeilijk dit is, en je steun aan te bieden.

Aandachtspunten

 • Verwarring met sympathie: Sympathie is meeleven met de ander, terwijl empathie het begrijpen van de ander is.
 • Emoties van de ander overnemen: Het is belangrijk om je eigen grenzen te bewaken en niet te overspoeld te raken door de emoties van de ander.
 • Oordelen of adviseren: Vermijd te snel te oordelen of ongevraagd advies te geven. Biedt liever een luisterend oor en ondersteuning.
Access: 
Public
Wat is een slechtnieuwsgesprek?

Wat is een slechtnieuwsgesprek?

Een slechtnieuwsgesprek is een gesprek waarin je iemand negatieve of onaangename informatie moet overbrengen. Dit kan gaan om ontslag, een slechte prognose in de zorg, of een overlijden.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een slechtnieuwsgesprek?

 • Duidelijkheid: De boodschap moet duidelijk en direct gecommuniceerd worden.
 • Respect: Behandel de ander met respect en waardigheid.
 • Empathie: Toon begrip voor de gevoelens van de ander.
 • Openheid: Beantwoord alle vragen van de ander eerlijk en open.
 • Nazorg: Bied de ander ondersteuning en nazorg.

Waarom is een slechtnieuwsgesprek belangrijk?

 • Menselijke waardigheid: Het is belangrijk om mensen met respect te behandelen, ook in moeilijke momenten.
 • Vertrouwen: Een goed gevoerd slechtnieuwsgesprek kan het vertrouwen tussen mensen bevorderen.
 • Verwerking: Het kan de ontvanger helpen om het slechte nieuws te verwerken en te accepteren.
 • Preventie van misverstanden: Duidelijke communicatie kan misverstanden en conflicten voorkomen.

Hoe wordt een slechtnieuwsgesprek in de praktijk toegepast?

 • Voorbereiding: Denk na over wat je wilt zeggen en hoe je het wilt zeggen.
 • Omgeving: Kies een rustige en prettige omgeving voor het gesprek.
 • Openingszin: Draai er niet omheen en start direct met het slechte nieuws door middel van een duidelijke en directe openingszin.
 • Uitleg: Geef een heldere en beknopte uitleg van de situatie.
 • Reactie: Geef de ander de tijd om te reageren en stel open vragen.
 • Nazorg: Bied de ander ondersteuning en nazorg.

Praktijkvoorbeeld

Een arts moet een patiënt vertellen dat hij of zij een ongeneeslijke ziekte heeft. De arts kan dit doen door in een rustige omgeving met de patiënt te gaan zitten, de diagnose duidelijk en direct te communiceren, en de tijd te nemen om de reactie van de patiënt te bespreken. De arts kan de patiënt ook informatie over verdere behandeling en ondersteuning bieden.

Kritische kanttekeningen

 • Er is geen universele aanpak: Er is geen pasklare methode voor het voeren van slechtnieuwsgesprekken. De beste aanpak hangt af van de specifieke situatie en de persoonlijkheid van de ontvanger.
 • Emoties: Het kan moeilijk zijn om je eigen emoties onder controle te houden tijdens een slechtnieuwsgesprek.
 • Cultuur: Culturele normen en verwachtingen kunnen de manier waarop slecht nieuws wordt gecommuniceerd beïnvloeden.
Access: 
Public
Wat is nuanceren als professionele vaardigheid?

Wat is nuanceren als professionele vaardigheid?

Nuanceren is het vermogen om complexe ideeën en situaties te begrijpen en te communiceren met aandacht voor de verschillende perspectieven en details. Het gaat om het vermijden van zwart-wit denken en het besef dat er vaak verschillende kanten zijn aan een verhaal.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van nuanceren?

 • Kritisch denken: De vaardigheid om informatie te analyseren en te evalueren, en om onjuiste of incomplete informatie te herkennen.
 • Openheid: Bereidheid om verschillende perspectieven te overwegen en te accepteren dat er niet altijd één juiste antwoord is.
 • Respect: Waardering voor de mening van anderen, zelfs als je het er niet mee eens bent.
 • Communicatievaardigheden: Het vermogen om je ideeën op een duidelijke en beknopte manier te communiceren, en om te luisteren naar anderen.
 • Zelfbewustzijn: Het besef van je eigen vooroordelen en beperkingen.

Waarom is nuanceren belangrijk?

 • Betere besluitvorming: Nuanceren helpt je om betere beslissingen te nemen door alle kanten van een issue te belichten.
 • Versterkte relaties: Door te nuanceren kun je effectiever communiceren met anderen en conflicten voorkomen.
 • Bevordering van tolerantie: Nuanceren helpt je om meer tolerant te zijn tegenover andere meningen en perspectieven.
 • Verhoogde creativiteit: Door te nuanceren kun je nieuwe ideeën en oplossingen bedenken.

Hoe wordt nuanceren in de praktijk toegepast?

 • In discussies: Door te nuanceren kun je een discussie op een hoger niveau tillen en voorkomen dat het een welles-nietes debat wordt.
 • In het nieuws: Door kritisch te denken over de informatie die je in het nieuws tegenkomt, kun je je eigen mening vormen en nepnieuws herkennen.
 • Op het werk: Door te nuanceren kun je effectiever samenwerken met collega's en conflicten voorkomen.
 • In het dagelijks leven: Door te nuanceren kun je betere beslissingen nemen en meer begrip hebben voor anderen.

Praktijkvoorbeeld

Stel je voor dat je met een vriend praat over de politiek. Jullie hebben verschillende meningen over een bepaald issue. Door te nuanceren kun je je mening op een respectvolle manier uiten en openstaan voor de mening van je vriend. Je kunt ook proberen om samen tot een genuanceerd standpunt te komen.

Aandachtspunten

 • Vermijd oversimplificatie: Het is belangrijk om complexe issues niet te simplistisch te benaderen.
 • Wees respectvol: Blijf respectvol naar anderen, zelfs als je het er niet mee eens bent.
 • Wees open voor feedback: Sta open voor feedback van anderen en wees bereid om je mening te herzien.
 • Blijf kritisch denken: Blijf kritisch denken over de informatie die je ontvangt en trek je eigen conclusies.
Access: 
Public
Wat zijn open vragen als professionele vaardigheid?

Wat zijn open vragen als professionele vaardigheid?

Open vragen zijn vragen die niet met een simpel ja of nee beantwoord kunnen worden. Ze nodigen de ander uit om te denken, te reflecteren en uitgebreide antwoorden te geven.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van open vragen?

 • Geen ja/nee antwoord: Open vragen beginnen vaak met woorden als 'wat', 'waarom', 'hoe' of 'beschrijf'.
 • Uitnodigend: Open vragen creëren een sfeer waarin de ander zich vrij voelt om te praten.
 • Diepgang: Open vragen bevorderen diepere discussies en leidden tot meer inzicht.
 • Interesse: Open vragen tonen interesse in de ander en in wat hij of zij te zeggen heeft.

Waarom zijn open vragen belangrijk?

 • Verzamelen van informatie: Open vragen zijn een effectieve manier om informatie te verzamelen en de mening van anderen te peilen.
 • Betere communicatie: Open vragen bevorderen een betere communicatie en meer begrip tussen mensen.
 • Probleemoplossing: Open vragen kunnen helpen om problemen te analyseren en oplossingen te vinden.
 • Creativiteit: Open vragen kunnen de creativiteit en het innovatief denken stimuleren.

Hoe worden open vragen in de praktijk toegepast?

 • Sollicitatiegesprekken: Open vragen worden vaak gebruikt in sollicitatiegesprekken om meer te weten te komen over de kandidaat.
 • Onderwijs: Open vragen worden in het onderwijs gebruikt om leerlingen te stimuleren tot kritisch denken en om hun kennis te toetsen.
 • Journalistiek: Journalisten gebruiken open vragen om informatie te verzamelen voor hun interviews.
 • Coaching: Open vragen worden in coaching gebruikt om cliënten te helpen hun gedachten en gevoelens te exploreren.

Praktijkvoorbeeld

Een leraar wil graag weten wat zijn leerlingen van een bepaalde les hebben geleerd. In plaats van te vragen "Vond je de les leuk?", kan hij de leerlingen vragen "Wat heb je vandaag geleerd?" of "Kun je me uitleggen hoe je tot die oplossing bent gekomen?".

Aandachtspunten

 • Stel de juiste vragen: Zorg ervoor dat de vragen relevant zijn voor de situatie en het doel van het gesprek.
 • Luister aandachtig: Luister goed naar de antwoorden van de ander en stel vervolgvragen.
 • Vermijd suggestieve vragen: Stel geen vragen die de ander in een bepaalde richting sturen.
 • Wees geduldig: Geef de ander de tijd om na te denken en te antwoorden.
Access: 
Public
Wat zijn gesloten vragen als professionele vaardigheid?

Wat zijn gesloten vragen als professionele vaardigheid?

Gesloten vragen zijn vragen die met een simpel ja of nee beantwoord kunnen worden. Ze worden gebruikt om specifieke informatie te verzamelen of om te controleren of de ander iets begrijpt.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van gesloten vragen?

 • Beperkt antwoord: Gesloten vragen leiden tot korte en to-the-point antwoorden.
 • Controle: Gesloten vragen kunnen worden gebruikt om te controleren of de ander de informatie heeft begrepen.
 • Efficiëntie: Gesloten vragen zijn een efficiënte manier om snel informatie te verzamelen.
 • Duidelijkheid: Gesloten vragen leiden tot duidelijke antwoorden.

Waarom zijn gesloten vragen belangrijk?

 • Snel informatie verzamelen: Gesloten vragen zijn een effectieve manier om snel te weten te komen of iemand iets wel of niet weet, of om een ​​specifiek detail te verduidelijken.
 • Begrip controleren: Gesloten vragen kunnen worden gebruikt om te controleren of de ander de instructies of informatie heeft begrepen.
 • Beslissingen nemen: Gesloten vragen kunnen nuttig zijn bij het nemen van beslissingen door gerichte informatie te verzamelen.
 • Structuur: Gesloten vragen kunnen een gesprek structureren en focussen op specifieke onderwerpen.

Hoe worden gesloten vragen in de praktijk toegepast?

 • Kennisoverdracht: Gesloten vragen worden vaak gebruikt in de les om te controleren of leerlingen de stof begrijpen.
 • Toetsen en examens: Gesloten vragen zijn een veelgebruikte vorm van toetsing.
 • Medische consulten: Artsen gebruiken gesloten vragen om symptomen te diagnosticeren.
 • Klantenservice: Gesloten vragen kunnen worden gebruikt om te achterhalen wat een klant wil of wat er mis is met een product.

Praktijkvoorbeeld

Een bedrijfsleider wil graag weten of de sollicitant werkervaring heeft. Een voorbeeldvraag is dan: ''Heeft u al eerder gewerkt in een horecabedrijf?''

Aandachtspunten

 • Gebruik ze niet te veel: Te veel gesloten vragen kunnen een gesprek saai en oninteressant maken.
 • Varieer je vragen: Wissel af tussen open en gesloten vragen om een ​​dynamisch gesprek te creëren.
 • Stel de juiste vragen: Zorg ervoor dat de vragen relevant zijn voor de situatie en het doel van het gesprek.
 • Wees respectvol: Vermijd het gebruik van gesloten vragen om de ander te overhoren of te betuttelen.
Access: 
Public
Wat is het GROW model?

Wat is het GROW model?

Het GROW model is een eenvoudig en krachtig coachingmodel dat helpt om doelen te stellen, belemmeringen te identificeren en een plan van aanpak te ontwikkelen. De afkorting GROW staat voor:

 • Goal (Doel): Wat wil je bereiken?
 • Reality (Realiteit): Wat is je huidige situatie?
 • Options (Opties): Wat zijn je mogelijkheden?
 • Will (Wil): Wat ga je doen?

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het GROW model?

 • Eenvoudig te gebruiken: Het GROW model is gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, waardoor het toegankelijk is voor iedereen.
 • Gestructureerd: Het model biedt een duidelijke structuur voor coachinggesprekken, waardoor deze efficiënter en effectiever verlopen.
 • Doelgericht: Het GROW model helpt om te focussen op het behalen van concrete doelen.
 • Flexibel: Het model kan worden aangepast aan de individuele behoeften van de coachee.

Waarom is het GROW model belangrijk?

 • Helpt bij het stellen van SMARTe doelen: Het GROW model helpt om doelen te stellen die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.
 • Verhoogt zelfbewustzijn: Door te reflecteren op de realiteit en de opties, wordt de coachee zich meer bewust van zijn eigen capaciteiten en belemmeringen.
 • Stimuleert zelfverantwoordelijkheid: Het GROW model helpt de coachee om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling.
 • Verbetert de prestaties: Door het stellen van doelen, het ontwikkelen van een plan van aanpak en het nemen van verantwoordelijkheid, kunnen de prestaties van de coachee worden verbeterd.

Hoe wordt het GROW model in de praktijk toegepast?

Het GROW model kan in verschillende settings worden toegepast, waaronder:

 • Coaching: Het GROW model is een kerninstrument in coachingstrajecten.
 • Mentoring: Mentoren kunnen het GROW model gebruiken om hun mentees te begeleiden bij hun ontwikkeling.
 • Leiderschapsontwikkeling: Het GROW model kan worden gebruikt om leiders te helpen hun doelen te behalen en hun team te ontwikkelen.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Het GROW model kan door iedereen worden gebruikt om te werken aan zijn of haar eigen ontwikkeling.

Praktijkvoorbeeld

Een manager wil graag een teamlid helpen om zijn of haar presentatievaardigheden te verbeteren. De manager kan het GROW model gebruiken als volgt:

 • Goal (Doel): Wat wil het teamlid bereiken met zijn of haar presentaties?
 • Reality (Realiteit): Wat zijn de sterke en zwakke punten van het teamlid op het gebied van presenteren?
 • Options (Opties): Wat zijn de mogelijkheden om de presentatievaardigheden van het teamlid te verbeteren?
 • Will (Wil): Wat gaat het teamlid doen om zijn of haar presentatievaardigheden te verbeteren?

Kritische kanttekeningen

 • Het GROW model is geen tovermiddel: Het model is een hulpmiddel, maar het is geen garantie voor succes.
 • De coach/mentor/leidinggevende moet vaardig zijn in het gebruik van het model: Het is belangrijk dat de coach/mentor/leidinggevende de juiste vragen stelt en de coachee op een respectvolle manier begeleidt.
 • Het model is niet altijd geschikt: Het GROW model is wellicht niet geschikt voor alle situaties. In sommige gevallen kan een andere aanpak meer effectief zijn.
Access: 
Public
Wat is een heteroanamnese?

Wat is een heteroanamnese?

Een heteroanamnese is het verzamelen van informatie over de gezondheid en het welzijn van een persoon van een andere persoon dan de patiënt zelf. Dit kan nodig zijn wanneer de patiënt zelf niet in staat is om informatie te geven, zoals bij jonge kinderen, mensen met een verstandelijke beperking, of mensen die bewusteloos zijn.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een heteroanamnese?

 • Informatiebron: De informatie wordt verkregen van een informant, die iemand anders is dan de patiënt.
 • Doel: Het doel is om informatie te verzamelen over de gezondheid, het welzijn en de functionele vaardigheden van de patiënt.
 • Type informatie: De informatie kan bestaan uit medische geschiedenis, symptomen, medicatiegebruik, sociale en emotionele status, en dagelijkse activiteiten.
 • Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid van de informatie hangt af van de kennis en het geheugen van de informant.

Waarom is een heteroanamnese belangrijk?

 • Inzicht in de gezondheid van de patiënt: De heteroanamnese kan waardevolle informatie over de gezondheid van de patiënt geven, die de patiënt zelf niet kan of wil geven.
 • Vroegtijdige signalering van problemen: De heteroanamnese kan helpen om problemen vroegtijdig te signaleren, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen.
 • Betere zorg: De heteroanamnese kan de zorgverlener helpen om een completer beeld van de patiënt te krijgen en betere zorg te bieden.

Wat is de toepassing van een heteroanamnese in de praktijk?

 • Kindergeneeskunde: Heteroanamnese is een belangrijk instrument in de kindergeneeskunde, omdat jonge kinderen zelf nog niet alle informatie over hun gezondheid kunnen geven.
 • Geriatrie: Heteroanamnese is ook belangrijk bij ouderen, die mogelijk cognitieve problemen hebben of moeite hebben om te communiceren.
 • Gehandicaptenzorg: Heteroanamnese is van belang bij mensen met een verstandelijke beperking, die niet in staat zijn om zelfstandig te communiceren.
 • Noodsituaties: In noodsituaties, wanneer de patiënt bewusteloos is of niet in staat is om te communiceren, is de heteroanamnese de enige manier om informatie over de gezondheid van de patiënt te verzamelen.

Praktijkvoorbeeld

Een arts praat met de ouders van een kind over de gezondheid van het kind. De ouders kunnen informatie geven over de medische geschiedenis van het kind, de symptomen die het kind heeft, en de medicatie die het kind gebruikt.

Kritische kanttekeningen

 • Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid van de informatie hangt af van de kennis en het geheugen van de informant.
 • Objectiviteit: De informant kan onbewust subjectieve informatie geven.
 • Privacy: De informant kan privacygevoelige informatie over de patiënt delen.
Access: 
Public
Wat is de gespreksleider?

Wat is de gespreksleider?

Een gespreksleider in een professioneel gesprek is degene die de verantwoordelijkheid draagt voor het verloop en resultaat van het gesprek. Dit betekent dat de gespreksleider:

 • Doelgericht te werk gaat: wat wil je bereiken met het gesprek?
 • Structuur aanbrengt in het gesprek: waarover ga je praten en in welke volgorde?
 • Alle deelnemers aan het woord laat komen: creëert een veilige omgeving waarin iedereen zich gehoord voelt.
 • Actief luistert: vat samen wat er gezegd wordt en stelt verduidelijkende vragen.
 • De discussie in de hand houdt: zorgt ervoor dat het gesprek niet afdwaalt en dat de doelen worden behaald.
 • Beslissingen neemt of conclusies trekt: zorgt ervoor dat er concrete afspraken worden gemaakt.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een goede gespreksleider?

 • Goede communicatieve vaardigheden: helder en duidelijk formuleren, goed luisteren, samenvatten.
 • Neutrale houding: onbevooroordeeld en objectief.
 • Respectvol: naar alle deelnemers en hun meningen.
 • Doortastendheid: kan lastige onderwerpen bespreken en knopen doorhakken.
 • Flexibiliteit: kan inspelen op onverwachte situaties.

Waarom is een gespreksleider belangrijk?

Een goede gespreksleider kan ervoor zorgen dat een professioneel gesprek:

 • Effectief verloopt: de doelen worden behaald en er worden concrete afspraken gemaakt.
 • Efficiënt is: er wordt geen tijd verspild en er wordt gericht gewerkt aan het onderwerp.
 • Constructief is: er is een open en respectvolle sfeer waarin iedereen zich kan uiten.
 • Aangenaam is: alle deelnemers voelen zich betrokken en gewaardeerd.

Hoe wordt een gespreksleider in de praktijk toegepast?

De rol van de gespreksleider kan per situatie verschillen. In sommige gevallen is er een formeel aangewezen gespreksleider, bijvoorbeeld bij een vergadering of een sollicitatiegesprek. In andere gevallen is er geen formele gespreksleider, maar neemt iemand in de groep de rol van gespreksleider op zich.

 • Bereid je goed voor: weet wat je wilt bereiken met het gesprek en wat de agenda is.
 • Kies de juiste locatie: zorg voor een rustige omgeving waar je ongestoord kunt praten.
 • Begin met een duidelijke introductie: leg uit wat het doel van het gesprek is en wat er verwacht wordt van de deelnemers.
 • Stel open vragen: stimuleer discussie en zorg ervoor dat alle deelnemers aan het woord komen.
 • Luister actief: vat samen wat er gezegd wordt en stel verduidelijkende vragen.
 • Vat regelmatig samen: zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de stand van zaken.
 • Maak duidelijke afspraken: rond het gesprek af met concrete afspraken en actiepunten.

Praktijkvoorbeeld

Een teamleider voert een functioneringsgesprek met een van zijn medewerkers. De teamleider is de gespreksleider en zorgt ervoor dat het gesprek op een constructieve en respectvolle manier verloopt. De teamleider stelt open vragen om de medewerker te laten vertellen over zijn of haar functioneren. De teamleider luistert actief naar de medewerker en vat regelmatig samen wat er gezegd wordt. De teamleider bespreekt samen met de medewerker de sterke en zwakke punten en stelt SMART-doelen op voor de toekomst.

Kritische kanttekeningen

De rol van de gespreksleider kan machtig zijn. Het is belangrijk dat de gespreksleider deze macht niet misbruikt, maar deze inzet om alle deelnemers te betrekken en een constructieve discussie te bevorderen.

Access: 
Public
Wat is de observator?

Wat is de observator?

In een professioneel gesprek is een observator iemand die aanwezig is bij het gesprek, maar niet actief deelneemt aan de discussie. De observator neemt waar wat er wordt gezegd en gedaan, en maakt aantekeningen om deze informatie later te gebruiken.

De rol van de observator kan verschillende doelen hebben. De observator kan bijvoorbeeld:

 • Zorgen voor een objectieve verslaglegging van het gesprek.
 • Noteren van belangrijke afspraken and actiepunten.
 • Inzichten verschaffen in de interactie tussen de deelnemers.
 • Feedback geven aan de deelnemers over hun communicatieve vaardigheden.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een goede observator?

 • Neutrale houding: De observator neemt geen partij en oordeelt niet over de deelnemers of de inhoud van het gesprek.
 • Goede observatievaardigheden: De observator kan goed letten op details en kan de non-verbale communicatie van de deelnemers interpreteren.
 • Goede luistervaardigheden: De observator kan goed luisteren naar wat er wordt gezegd en kan de kern van de zaak samenvatten.
 • Discretie: De observator gaat vertrouwelijk om met de informatie die hij of zij tijdens het gesprek verzamelt.

Waarom is een observator belangrijk?

Een goede observator kan een waardevolle bijdrage leveren aan een professioneel gesprek door:

 • Zorg te dragen voor een objectieve verslaglegging van het gesprek. Dit kan nuttig zijn om achteraf terug te kijken op het gesprek of om afspraken na te komen.
 • Belangrijke afspraken en actiepunten vast te leggen. Zo is er geen misverstand over wat er is afgesproken en wie wat moet doen.
 • Inzichten te verschaffen in de interactie tussen de deelnemers. De observator kan zien hoe de deelnemers met elkaar omgaan en wat de dynamiek in de groep is.
 • Feedback te geven aan de deelnemers over hun communicatieve vaardigheden. De observator kan de deelnemers tips geven over hoe ze hun communicatie kunnen verbeteren.

Hoe wordt een observator in de praktijk toegepast?

De rol van de observator kan per situatie verschillen. In sommige gevallen is er een formeel aangewezen observator, bijvoorbeeld bij een onderhandeling of een mediatietraject. In andere gevallen is er geen formele observator, maar neemt iemand in de groep de rol van observator op zich.

 • Bereid je voor op het gesprek: Lees de agenda en verdiep je in het onderwerp van het gesprek.
 • Neem een neutrale houding: Ga niet in discussie met de deelnemers en oordeel niet over hun meningen.
 • Maak aantekeningen: Noteer belangrijke punten, afspraken en actiepunten.
 • Let op de non-verbale communicatie: Observeer hoe de deelnemers met elkaar omgaan en wat hun lichaamstaal zegt.
 • Geef feedback na het gesprek: Bespreek met de deelnemers wat je hebt waargenomen en geef ze feedback over hun communicatieve vaardigheden.

Praktijkvoorbeeld

Een team voert een brainstorm over een nieuw product. De teamleider vraagt ​​een van de teamleden om als observator te fungeren. De observator maakt aantekeningen van alle ideeën die worden geopperd en let op hoe de teamleden met elkaar omgaan. Na de brainstorm bespreekt de observator de bevindingen met de teamleider. De observator kan bijvoorbeeld zien dat er een paar teamleden zijn die erg dominant zijn en dat andere teamleden niet aan het woord komen. De teamleider kan deze informatie gebruiken om de volgende brainstormssessie te verbeteren.

Kritische kanttekeningen

De rol van de observator kan ingewikkeld zijn. Het is belangrijk dat de observator neutraal blijft en niet in de verleiding komt om mee te doen aan de discussie. De observator moet ook discreet omgaan met de informatie die hij of zij verzamelt.

Als de observator niet goed getraind is, kan hij of zij verkeerde conclusies trekken uit wat hij of zij waarneemt. Het is daarom belangrijk om te kiezen voor een ervaren observator die goed weet wat hij of zij doet.

Access: 
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Hugo
Supporting content
Psychologie: Utrecht - Bachelor en Masters UU - Samenvattingen en studiehulp
Pedagogiek: Utrecht - Bachelor en Masters UU - Samenvattingen en studiehulp
Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen: Utrecht UU: Samenvattingen en studiehulp - Magazine
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.