Rechtseconomie - RUG - Werkgroepopdrachten 2017/2018 - Week 6


Vragen

Vraag 1

Wat zijn de voordelen en nadelen van belastingen vs ETS.

Vraag 2

Zijn er situatie waarbij een combinatie van beide (belasting en ETS) de beste optie is?

Vraag 3

Leg uit waarom de wetgever (soms) een uniforme heffing boven een proportionele heffing verkiest.

Vraag 4

Leg uit onder welke omstandigheden privaatrecht onvoldoende is om externaliteiten te internaliseren.

Vraag 5

Wat zijn de problemen van publiek recht vanuit een rechtseconomisch perspectief?

Antwoordindicatie

Vraag 1

Zijn er eigenlijk wel voordelen? Een voordeel zou kunnen zijn dat er minder administratieve kosten zijn bij belasting. Bij ETS moet achteraf gecontroleerd worden of bedrijven niet meer uitgestoten hebben dan dat ze ingekocht hebben. Belasting betaal je gewoon en hoef je verder niet echt te controleren. Vaak is er een uniforme belasting, alleen bij een kleine hoeveelheid bedrijven kijken hoe en wat er gebeurd, dus er is veel minder controle. En op basis daarvan belasting gaan heffen en deze wordt dan doorgegeven in een belastingsysteem naar de consument of producent. Bij ETS gaat men dus echt naar ieder bedrijf. Dus is het voor de regering makkelijker om belasting te introduceren dan een ETS systeem. Veel landen kiezen toch voor een ETS systeem. Bij het introduceren van ETS is een bepaalde hardware voor nodig. En het kan deel nemen aan een handelssysteem. Bij emissierechten moet je rapporten schrijven en ook zelf gaan bepalen hoeveel rechten je misschien gaat bijkopen. Ook zitten er veel administratieve kosten aan de handel in emissierechten, daarom doen veel kleinere bedrijven dit niet, dat is voor hen te duur.

Wat is het voordeel van ETS? Meer invloed door overheid op ETS, omdat ze zelf bepalen hoeveel rechten erop de markt komen.

Heeft regering wel goede informatie over de kosten van reductie van uitstoot? Optimale belasting, dan heb je wel deze goede informatie nodig. Dat is moeilijk voor elkaar te krijgen, omdat ze in Den Haag niets weten van jouw productie kosten. Bij ETS systeem, laat je dat gewoon aan die industrie over en dat is dan dus eigenlijk wel beter. Verder moet er voor een optimale uitkomst er de mogelijkheid zijn om emissies te reduceren.

Vraag 2

Voorbeeld: zijn de emissierechten laag, is er namelijk te veel in de handel gebracht? Dan kan het zijn dat de economie van die emissierechten instort. Dan kan er via belasting voor gezorgd worden dat de kosten weer hoger worden zodat emissierechten weer duurder worden. Dat is voor het milieu beter. Dus dan is er belasting als additionele prikkel, als emissie niet rijkt tot prikkels om zuiniger te produceren. Voor grote bedrijven is een belasting systeem beter.

Vraag 3

Gedragingen per personen zijn erg lastig tot te berekenen. Daarom is een uniforme heffing makkelijker dan een proportionele heffing. Dit komt door informatie asymmetrie. Overheid heeft geen flauw idee van wat mensen precies doen en wat er allemaal speelt.  

Vraag 4

Wanneer er sprake is van hoge transactiekosten. Komt er een vraag op het tentamen over milieurecht, dan is een antwoord over transactiekosten bijna altijd juist. Zijn de transactiekosten hoger dan voordeel wat je zou halen met een overleg? Dan komt het niet tot stand. Geen pareto verbetering. Coase (gaf verder geen uitleg over de toepassing hiervan in deze casus)? Ook altijd goed om deze twee te benoemen. Transactiekosten te hoog dan gaat het niet gebeuren.

Vraag 5

Wanneer heb publiekrecht nodig? Wanneer werkt zoiets? Is het altijd goed en altijd wenselijk? Soms is het duur, omdat je daarvoor een bestuursrechtelijk systeem moet bedenken en handhaven, daar zitten kosten bij. Normen moet je naleven. Maar in NL kunnen ook dingen gedoogd worden. Publiekrechtelijke normen, dan moet men erop vertrouwen dat toezichthouder dat goed geïntroduceerd heeft. Pareto verbeteringen kan je hier niet gebruiken, omdat je normen niet mag overschrijden. Bedrijven kunnen informatie geven wat niet klopt. Prikkel om iets fout of in ander licht weer te geven, omdat op die manier men probeert zelf de norm te beïnvloeden.

Page access
Public
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.