College Aansprakelijkheidsrecht jaar 1

College Aansprakelijkheidsrecht

Week 1

Inleiding
 

Vermogensrecht

Boek 5: de zakelijke rechten. Rechten op stoffelijke rechten.

Boek 3: nog algemener dan boek 5. Bijv. wat is een rechtshandeling? Hoe werkt vertegenwoordiging?

Boek 6: verbintenissenrecht: aansprakelijkheidsrecht

Boek 7: bijzondere overeenkomsten, bv. het huurrecht of arbeidsrecht

 

Functionele rechtsgebieden

 • Informatierecht
 • Milieurecht
 • Gezondheidsrecht
 • Financieel recht
 • Etc.

 

Systeem vermogensrecht

 • Bescherming eigendom
 • Er moet een reden zijn voor vermogensverschuivingen en andere prestaties (zoals werk doen voor een ander). De reden (rechtsgrond) is een verbintenis: een rechtsband waarbij de ene partij recht heeft op een prestatie en de andere daartoe verplicht is.

 

 • Zo’n verbintenis kan ontstaan uit:
  • Wet (direct) materiele zin
  • Overeenkomst (afspraak)
  • Rechtmatige daad (in beginsel verwijtloos handelen. Bv: onverschuldigde betaling)
  • Onrechtmatige daad (in beginsel verwijtbaar handelen. Bv: zaakwaarneming: jij doet iets wat noodzakelijk is om een ander te helpen en loopt daarbij schade op)

 

Onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen of van gebeurtenis die voor risico van aansprakelijke komt. Vetrekpunt: iedereen draagt zijn eigen schade tenzij er een reden is dat een ander het moet dragen.

Doel en functie aansprakelijkheid onrechtmatige daad

 • Compensatiefunctie: het schadeloosstellen van het slachtoffer.
 • Genoegdoeningsfunctie: iemand is onrecht aangedaan en die wilt een zekere genoegdoening. Enkel genoegdoening is niet voldoende.
 • Preventiefunctie (mits efficiënt)
  • 4de functue eventueel: Handhaving (Urgenda)
 • Burden < probability * loss
 • Kosten preventie < kans op schade * omvang schade à dan moet je preventie toepassen.

Typen onrechtmatige daad

 • Aansprakelijkheid voor eigen OD (afd.6.3.1)
 • Aansprakelijkheid voor iets/iemand anders vanwege een bepaalde kwaliteit (afd.6.3.2.)
  • Werkgever: aansprakelijk voor OD werknemer
  • Bezitter van een zaak: aansprakelijk voor de schade die zaak teweegbrengt
 • Combinatie van aansprakelijkheid voor eigen OD en kwalitatieve aansprakelijkheid, zoals bij productenaansprakelijkheid (afd. 6.3.3.)

Eisen bij ‘eigen’ onrechtmatige daad (art.6:162 lid 1)

 1. Onrechtmatige daad (onrechtmatigheid)
 2. Jegens slachtoffer (relativiteit)
 3. Die aan dader valt toe te rekenen (toerekening)
 4. Als gevolg waarvan (causaliteit)
 5. Iemand schade lijdt (art.6:162 lid 1)

Eis 1: onrechtmatigheid

 1. Inbreuk op ‘subjectief’ recht
  1. Absolute vermogensrechten (eigendom, beperkte rechten, auteursrecht e.d.)
  2. Persoonlijkheidsrechten (recht op lichamelijke integriteit, recht op persoonlijke levenssfeer e.d.)
  3. Twee
 2. ... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Sem_H
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
18
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering