Hoe geef je les in sport en spel in het buitenland: lesmaterialen en studiematerialen

 

Learn to play sports and teach children sports activities

Bundle items:
Dodgeball
Catchball
Slagbal
Sociale sport- en bewegingspsychologie: hoe en waarom? - Artikel
Sportdag ideeën en het waslijn principe
Crossroad:
Crossroad: goals
Follow the author: Learn and Teach Supporter
This content is used in bundle:

Lesmaterialen voor wie in het buitenland les gaat geven of op scholen vrijwilligerswerk gaat doen - Bundel

Learn about The Netherlands Game (in Dutch-English-Spanish)

Learn about The Netherlands Game (in Dutch-English-Spanish)

Image

Education Category: Geography
Ages: 0-4, 4-8, 8-12, 12-16, 16+

Donated by Laura Filemon

Donated by Laura Filemon

 • Leer kinderen over Nederland
 • Vraag wat ze al weten ze al over Holland?
 • Waar ligt het?
 • Wat is het het klimaat?
 • Wat zijn onze gewoontes?
 • Leer vervolgens Nederlandse spelletjes
 • Zoek snoepjes in het water of aan een touw
 • Spijkerpoepen: Touw met spijker vastgebonden aan je middel. Probeer de touw in de opening van een fles te krijgen.
 • Stoelendans: er zijn stoelen in een cirkel. Wanneer de muziek stopt, moet je zitten. De persoon die geen stoel heeft is af.
 • Eier-race: lepel met aardappel of ei in je mond of in je hand, lopen of rennen over een door jou uitgezet parcour. Maka het lastig met springen en kruipen over en onder obstakels door.
 • Encostalados spel: maak een tour in een juttenzak
 • Lanzabolas (ballen gooien)
 • Flessenspel: Er is een fles water (zonder dop) bij elke team, elke speler op zijn beurt gooit de bal en probeert de fles van de andere team om te gooien. De speler die de bal vangt moet zijn fles weer recht op zetten. Dan is de volgende aan de beurt. Als jouw fles omvalt moet je eerst de bal halen voordat je de fles rechtop zet. Als jouw fles eerste leeg is heb je verloren.
 • Benodigdheden: Touw, Spijkers, Flessen, Stoelen, Muziek, Lepels, Aardappels (of eieren of wat anders), Juttenzakken, Ballen, Plastic bekers, Water, Bal, Snoepjes.Aprender sobre Holanda

Cuento sobre Holanda: ¿Qué ya saben de Holanda?

 • Donde esta, la clima, las costumbres
 • Buscar dulces en el agua o a un cuerda
 • Cuerda con clavo en torno a su cintura. Prueba recibir el cuerda en el agujero de un botella.
 • Robar sillas / juego de sillas: hay sillas en un círcula. Cuando la música detiene, esta sentado. La persona que no tiene un silla, es terminado.
 • Carrera de huevos: cuchara con papa o huevo en su boca o mano, hacer un recorrido
 • Encostalados juego: hacer un recorrido en un saco
 • Lanzabolas
 • Juego de Botellas: hay una botella de agua en cada equipo, por turnos cada jugador tira la perlota y trata de botar la botella del otro equipo. El jugador que recibe la bola y después levantar su botella. Después pasa el siquiente turno.
 • Materiales: Cuerda, Clavos, Botellas, Sillas, Música, Cucharas, Papas (o otra), Sacos,Pelotas, Vasos plásticos, Agua, Balón, Dulces, Lana

 

Learn about The Netherlands

Story about Holland:

 • What do they know about Holland?
 • What is the climate, customs

Dutch games

 • Find candy in water or on a rope
 • Rope with nail around his waist. Try to get the rope into the hole of a bottle.
 • Stealing Chairs / game chairs: chairs in a circle. When the music stops, you have to sit down. The person, who has no chair, is finished.
 • Eggrace: spoon with potato or egg in your mouth or hand, take a tour.
 • Sack game: take a tour in a sack
 • Throw balls (throw balls/cans)
 • Bottles Game: There is a water bottle (without cap) for each team, each player in turn throws the ball and tries to bottle the other team to throw. The player who catches the ball must put the bottle on his place. Then you give the next turn. If your bottle falls you have to get the ball before you put the bottle upright. If your first bottle is empty, you lose.
 • Materials: Rope, Nails, Bottles, Chairs, Music, Spoons, Potatoes (or eggs or other), Sacks,Balls, Plastic cups, Water, Ball, Candy, Fabric
Lesidee rekenen uit de oude doos: 24game

Lesidee rekenen uit de oude doos: 24game

24game flippo

Education Category: Games, Math
Ages: 8-12, 12-16

Ten tijde van de flippo rage van 1995 tot 1997 is er een serie uitgebracht die als rekenles nog altijd mogelijkheden biedt: de 24 game serie. Bij deze flippos moest je met de vier getallen op de achterkant een som bedenken die uitkomt op 24. Aangezien de meeste flippos nu in verzamelingen zitten, is het praktischer om het rekenspel te spelen met slechts de nostalgische herinnering aan flippos.

In spelvorm speelde je dit door een blaadje, liefst een beetje stevig) met daarop vier getallen in een 2x2 tabel te zetten. De getallen die je gebruikt zijn 1 t/m 9 en cijfers mogen meerdere keren voorkomen op hetzelfde blaadje. Bij het maken van de som moet je elk cijfer 1x gebruiken. Je mag plus/min/keer/delen door gebruiken. Bij veel kaartjes zijn meerdere oplossingen mogelijk.

Voor wie:

 • Dit rekenspel kun je wereldwijd spelen, omdat het eenvoudig is qua regels en de getallen universeel zijn.
 • Door de combinatie van spel en hoofdrekenen worden je hersenen echt aan het werk gezet. Hoewel de uitkomst dus steeds hetzelfde is, is de weg er naartoe heel divers
 • Bij kinderen die net begonnen zijn met keersommen en tafels moet je de sommen natuurlijk wat makkelijker maken dan bij leerlingen van een jaar of 12

Verloop:

 1. Je legt het blaadje op z'n kop op tafel,
 2. een neutrale spelleider draait het blaadje om
 3. alle deelnemers (2 tot ongeveer 6) beginnen te rekenen
 4. De eerste die het weet mept op de tafel (degene met de onderste hand, is de eerste uiteraard)
 5. Binnen 3 seconden moet de oplossing dan worden gegeven - deze persoon mag het kaartje houden
 6. Is de oplossing te laat? De overige deelnemers mogen een poging wagen

Einde van het spel en winnaar:

 • Als de stapel kaarten op is, is het spel af.
 • Degene met de hoogste stapel kaartjes wint de rekenwedstrijd

Spelvariatie: maak blaadjes met moeilijker en makkelijkere sommen en noteer het aantal punten per blaadje.

Om in je voorbereiding van je actieve rekenles tot goede kaartjes te komen die passen bij je publiek zijn er online diverse 'cheat' sites gebouwd die nog altijd actief zijn.

Wil je je eigen hersenen wat opfrissen? Er zijn ook online spellen beschikbaar waar je zelf kunt oefenen.

Requisites

 • vierkante blaadjes / kartonnetjes
 • goed leesbare stift
Lesgeven in het buitenland: ervaring, tips en problemen

Lesgeven in het buitenland: ervaring, tips en problemen

De dag na mijn aankomst in Kenia stond een bezoekje gepland aan een lokaal schooltje. Was heel benieuwd hoe het systeem hier in elkaar zat en hoe de lessen werden gegeven. Ten eerste werd ik uitgenodigd bij the head voor een gesprekje. Leuke man, lang mee gebabbeld over zijn frustraties op het gebied van onderwijs. Zo vertelde hij dat hij geen enkele invloed kon uitoefenen op docenten. Als de docenten naar school wilden komen, kwamen ze, mochten ze geen zin hebben in lesgeven, bleven ze thuis. Ontslaan kon the head niet, gezien er gebrek is aan onderwijzers (in het dorp waar ik zat). Ook krijgen de onderwijzers in Kenia heel weinig betaald. In mijn dorp kregen ze 50 euro per maand, op andere scholen 100 euro. Daarvan moet je soms je huis huren (goedkoopste krottenhuizen kosten 20/25 euro) + je moet je eten en schoolgeld voor de kinderen betalen. Bijna onmogelijk.

Na ons gesprek vroeg the head welke kinderen ik het leukst vond. Ik zei: rond de 8 jaar. Die kunnen net goed genoeg Engels om je te verstaan. The head zei dat hij een klasje voor me had: groep 3 (leerlingen 7-10) jaar. Gelijk na de pauze mocht ik beginnen. Even gevraagd of ik eerst met hem mee kon lopen, maar dat vond hij niet nodig, hij vond dat ik het zelf ook goed kon (heb nog nooit eerder les gegeven!). En wat voor onderwerpen behandelen jullie momenteel? Geen idee, de klas had al een maand geen leraar, net als andere 5 klassen. Met de boodschap 'do whatever you like' werd ik bij mijn klas van 20 kids afgezet. Schoolboeken had het schooltje ook niet.

Improviserend begon ik de les. Makkelijk beginnen met: 'Welke dieren kennen jullie?'. Stilte. 'Ik ken bijvoorbeeld een hond, koe.. Kennen jullie die niet?'. Stilte. Na 5 minuten stak een dappere jongen zijn hand op en antwoordde: 'Paard'. Daarna kwamen de andere handen.

Wat blijkt, de kinderen zijn niet gewend aan interactief onderwijs. Ze zijn gewend dingen van het bord over te schrijven en te zwijgen. Na een poosje begrepen ze mijn onderwijsstijl en werden ze ook actief in het antwoorden.

Toch loop je tegen allerlei problemen op:

 • Gebrekkig Engels van de leerlingen. De helft van de klas snapt alles wat je zegt, de helft snapt helemaal niets. 'Nee' zeggen durven ze niet, dus als je vraagt: 'Do you understand?', krijg je automatisch een 'ja' als antwoord. Vervolgens gaat het kind naar buiten staren omdat hij/zij de opdracht niet snapt. Dit heb ik geprobeerd op te lossen door vaak het opdracht te herhalen.

 • Moeite om de kinderen stil te krijgen. Lijkt makkelijk, maar is het niet aangezien de kinderen door alle andere leraren worden geslagen als ze niet luisteren of niet stil zijn. Ik deed niet mee aan de plaatselijke opvoedsysteem en daardoor wilden de kinderen niet stil worden, want er volgde toch geen straf. Uiteindelijk ging ik de lawaaierige leerlingen buiten de klas zetten (als ze pech hadden, kwam er net een andere leraar langs die ze een klap gaf, maar meestal bleef het bij 5 minuten buiten staan en vervolgens weer verdergaan met de les).

 • Andere lesmethode. Ik was te kort in Kenia om de kids een nieuw leermethode aan te leren. Lessen wiskunde bijvoorbeeld zitten onlogisch in elkaar, en dit is geen subjectieve uitspraak. Kinderen leren 18:3 terwijl ze niet weten wat 6x3 is. En juist omdat ze dat niet weten, gaan ze 18 streepjes neerzetten en telkens 3 wegstrepen. Dezelfde gebeurt met sommen als 54:6. Ze kunnen het wel, maar weten niet de juiste manier.

 • De schrijfstijl. Was voor mij het meest frustrerende. Kinderen schrijven tussen de regels en niet op de regels. Geen enkele leraar bemoeit zich met het schrijven en daardoor schrijft 1/3 van de klas onleesbaar. Alles gaat om de tempo van het overschrijven. Het heeft me 2 weken gekost om ze op de regels te laten schrijven. Elke keer als ze dat deden, kregen ze een sticker. Je wil niet weten hoe goed dat helpt!!

TIPS:

 • Werk met positieve beloningen! Kinderen zijn alleen het straffen gewend. Als je ze beloont met bijvoorbeeld een kleine sticker, zijn ze ontzettend blij. Leuk om te zien hoe iedereen dan opeens zijn/haar best gaat doen!

 • Je moet rekening houden dat er geen lesmateriaal/internet/printer beschikbaar zijn. Het is op en top improviseren. Daarom is het handig om wat boeken uit Nederland mee te nemen, bijvoorbeeld een biologieboek. Aan de kleinsten kun je laten zien wat de armen en de benen zijn, aan de oudsten kun je dieper op de stof ingaan.

 • Houd een potloodinzamelingsactie en verzamel gummen en puntenslijpers. Kinderen mogen niet met pennen schrijven, dus heb de pennen voor niets meegenomen. Elke ochtend begint met een gevecht over een potlood 'die is van mij, nee die is van mij'. Heb toen voor iedereen een potlood gekocht en iedereen was er heel blij mee!

 • Origami, is leuk en simpel! Papiertjes makkelijk mee te nemen uit Nederland.

 • Verzamel kleine leesboekjes! Kinderen willen altijd lezen en voorgelezen worden (enige activiteit waarop iedereen stil zit!), alleen hebben ze daar vaak geen mogelijkheid voor.

En, mocht je verblijf korter zijn dan een paar maanden, zie het als een persoonlijke ontwikkeling. De kinderen zullen vaak zeggen: teacher don't do this this way, we don't do that en you have to do it like this. Ze proberen het op de manier te doen zoals jij het wilt, maar je kan het systeem helaas niet veranderen..

Sport Psychology: concepts and applications, door Cox - Samenvatting

Sport Psychology: concepts and applications, door Cox - Samenvatting


1.De basis van sportpsychologie

Sportpsychologie draait om het bestuderen van het effect van psychologische en emotionele effecten op sportprestaties. De grondlegger van onderzoek naar sportpsychologie is Norman Triplett (1897). Hij richtte zijn onderzoek vooral op sociale facilitatie. Coleman Griffith was de eerste die onderzoek naar sportpsychologie systematisch uitvoerde gedurende langere tijdsperiodes. Hij was ook de eerste sportpsycholoog.
Sinds 1960 zijn er een aantal organisaties opgericht die zich richten op sportpsychologie. De eerste organisatie op dit gebied was de American College of Sports Medicine (ACSM). De American Psychological Association heeft ook een speciale afdeling voor sportpsychologie.
Richtlijnen voor de sportpsychologie
Recentelijk heeft de kwestie van wie gekwalificeerd is om als sportpsycholoog op te treden veel aandacht gekregen. De United States Olympic Committee (USOC) heeft de Sport Psychology Registry ontwikkeld, waarin noodzakelijke competenties voor sportpsychologen zijn opgenomen. De De Association of Applied Sport Psychology (AASP) leverde richtlijnen voor het toekennen van de titel gecertificeerd sportpsycholoog. De APA en de AASP hebben bovendien richtlijnen voor de ethiek van sportpsychologie opgesteld.
Multiculturele training
Multiculturele training is, zoals bij alle vormen van psychologie een belangrijk aspect. Er zijn twee modellen ontwikkeld om deze training te ondersteunen. Het universalistische model stelt dat de atleet en de sportpsycholoog niet gematched moeten worden op culturele achtergrond. In plaats daarvan moet de psycholoog getrained worden op multiculturele gevoeligheidsissues. Het culturele comaptibiliteitsmodel stelt dat de atleet en de sportpsycholoog wel gematched moeten worden op culturele achtergrond.

2. Persoonlijkheid en sport

Twee categorieën van psychologische factoren die prestatie kunnen beïnvloeden, worden in dit hoofdstuk besproken: persoonlijkheidskarakteristieken (stabiel) en mood states (afhankelijk van de invloed van de omgeving).

De atleet en persoonlijkheid
Onderzoekers houden zich bezig met de vraag of de sportprestaties goed voorspeld kunnen worden aan de hand van psychologisch testen. In de jaren 60 en 70 is er veel onderzoek naar gedaan, maar door gebrek aan consistente correlaties tussen persoonlijkheid en sportprestaties is de interesse afgenomen. Tegenwoordig worden persoonlijkheidsassessments gebruikt voor beslissingen bij american football-teams in de NFL. De meeste pre-selectie vragenlijsten die gebruikt.....read more

Access: 
Public
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1066 1
Last updated
07-06-2024