WorldSupporter Magazine of MichielVierhout
Image
Travel & Move: 
In een zomervakantie ben ik met een jeugdgroep in Roemenië geweest. Samen met deze groep heb ik voor kinderen een vakantiebijbelweek georganiseerd.
In deze week hebben wij veel verschillende activiteiten gedaan zoals: voetbal, poppenkast en knutselen.
Experience & Leisure: 
Samen met mijn vrouw heb ik gestaan op een kerstmarkt om geld op te halen voor ons project in Afrika. Hier hebben we €150 opgehaald.
Ook hebben we een sportmarathon en een kerstmarkt georganiseerd bij de sportschool waar we lid zijn en een avond kerstballen haken. We hadden hier een opbrengst van €800 euro. Ook heb ik via mijn voetbalvereniging een mooi bedrag van €150 euro opgehaald. In het verleden ben ik ook vrijwillig coördinator geweest van de Voetbalschool (4 t/m 6 jarigen) van de vv-Nunspeet. Ik heb geholpen met de administratie, trainingen en voetbaltoernooien.
Learn & Develop: 
Eén keer per jaar heb ik tijdens mijn middelbare school periode meegedaan aan de warme-truien dag. Op deze dag ging de verwarming lager ten behoeve van het milieu.
Het was goed om daar jaarlijks bij stil te staan.
Help & Change: 
Via Compassion steun ik maandelijks een kind, zodat het naar school kan gaan en in levensonderhoud wordt voorzien. Mijn sponsorkindje woont in Oeganda (Afrika).
Ook schrijf ik regelmatig brieven naar het kind om zo in contact met hem te blijven. Ter plekke is daar iemand van Compassion werkzaam die in contact staat met hem. Ook krijg ik brieven van hem terug.
Work & Initiate: 
Op mijn werk heb ik geregeld dat de kinderen, samen met de Pedagogisch Medewerkers, van de buitenschoolse opvang in beweging gezet om voor mij en mijn vrouw een sponsorloop te organiseren en te regele
n. Deze opbrengst gaat naar ons project in Afrika.
My Latest Activity
Presentatie vrijwilligerswerk Zanzibar (VEG Nunspeet)

Op zondag 31 augustus zal ik samen met mijn vrouw een presentatie gaan houden over onze periode van vrijwilligerswerk op het eiland Zanzibar. Wij zullen dit gaan doen in onze eigen Christelijke gemeente in Nunspeet, de Vrije Evangelische Gemeente. We zullen een PowerPoint presentatie gaan maken, wat...

Give me that all time religion

In een Islamitische wijk op Zanzibar is een kleine ruimte waar een aantal christenen elke zondag bij elkaar komen om een dienst te houden. Vol overtuiging zingen ook de kinderen over hun eeuwigdurende geloof.

Via mijn baan als Pedagogisch Medewerker bij Doomijn...

Via mijn baan als Pedagogisch Medewerker bij Doomijn Kinderopvang heb ik de kinderen (en collega's) gestimuleerd om zich in twee zetten voor mijn periode van vrijwilligerswerk op Zanzibar. Ze hebben twee Afrika BSO weken gehouden, waarvan er zelfs een sponsorloop is gedaan door de kinderen in Nederl...