Cognitieve Psychologie (17/18)

Cognitieve Psychologie (17/18)

CP - centrale vragen H2

Centrale vragen hoofdstuk 2 Cognitieve Psychologie

Wat zijn de elementen van herkenning?

Templates: je hebt mentale representaties van objecten in je hoofd. Wanneer je een object ziet, match je deze aan een template (template matching). De studie maar mentale rotatie geeft bewijs voor het bestaan van templates. Een tegenargument is het feit dat objecten zo ontzettend veel verschillende vormen hebben, dit zou betekenen dat je ook ontzettend veel templates in je hoofd moet hebben. Dit haalt het nut van een template weg. 

Features: een object opdelen in kleinere onderdelen. Hoe kan je een object opdelen --> Marr's theorie (primal, 2 1/2, 3-D). Een andere theorie die dit ondersteund is de theorie van Biederman (geons).

De aantekeningen van de hoorcolleges van het vak Cognitieve Psychologie. 

Aantekeningen HC 1 - CP

Onderzoeksproces naar mentale processen 

 

H1: Introduction to cognitive psychology

Wat is cognitieve psychologie (functieleer): de studie van fundamentele cognitieve processen

 • Waarneming (zien, horen, voelen, ruiken)
 • Aandacht
 • Geheugen
 • Denken en beslissen
 • Taal
 • Motoriek
 • Emotie 

Frenologie: bepaalde hersengebieden voor bepaalde vaardigheden --> ergens goed in zijn = bult/knobbel op de schedel. --> theorie is achterhaald, maar wel gespecialiseerde hersengebieden

Cognitieve psychologie vs

Aantekeningen HC 2 - CP

Wat is aandacht?

"Everybody knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of whtat seem serveral simultaneously possible objects or trains of thought, Focalization, concentrationof conciousness of ites essence. It implies the withdrawal form some thingsin order to deal effectively with others." - William James

Waarom aandacht? Binding problem: het koppelen van features

Aandacht exogeen vs. endogeen

Endogeen

Exogeen 

Aantekeningen HC 3 - CP

Blindheid

Verlies van gezichtsvermogen (puur perceptuele stoornis)

Oorzaken:

 • Oogstoornissen: cataract (vertroebelen ooglens), glaucoom
 • Schade aan de oogzenuw 
 • Stoornis van de visuele cortex: door bijv ziekte, wordt corticale blindheid genoemd

ADHD

Attention deficit hyperactivitey disorder (Psychiatrische ontwikkelingsstoornis) (puur aandacht)

Symptomen:

 • Snel afleidbaar
 • Leeftijd-ongepaste impulsiviteit
 • Hyperactiviteit 
 • Symptomen aanwezig voor het 12e levensjaar 
 • Vaak gepaard met sociale uitsluiting, vaak gepest

Prevalentie 5-7%

Aantekeningen HC 4 - CP

Het geheugen: koningsnummer van psychologie 

Centrale vragen:

 1. Bestaat het geheugen uit twee verschillende systemen?
 2. Wat is korte-termijn geheugen?
 3. Wat zijn de functies/reden voor een apart kt geheugen?

The multi-store model of memory: LTM en STM 

Geheugen uit meerdere onderdelen

Oorspronkelijk idee van William James (onderzoek bij zichzelf)

Last updated
30-04-2019
Selected Categories
Categories
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Magazine of CAWortman
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Image
Statistics
89