Assortimentwijzer voor Rechten Bachelor 2 UL Leiden

Assortimentwijzer voor Rechten Bachelor 2 UL Leiden

 • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer
Supporting content II (teasers)
Boeksamenvatting bij de 11e druk van het boek Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

Boeksamenvatting bij de 11e druk van het boek Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW) bestaat uit tien boeken. Voor boek 9 is er nog geen wetsvoorstel verschenen. Dit heeft echter geen haast, omdat het intellectuele eigendom vooral door internationale regelingen wordt beheerst. Het vermogensrecht regelt de subjectieve rechten en verplichtingen die onderdeel van een vermogen vormen. Boek 1 en 2 bevatten vooral personenrecht; de Boeken 3 tot en met 9 omvatten het vermogensrecht. In het vermogensrecht wordt een onderscheid gemaakt binnen de goederen: tussen zaken en vermogensrechten, zie art. 3:1 BW. Zo ziet Boek 3 op alle goederen en Boek 4 op de overgang van goederen na overlijden. Boek 5 bevat rechten die kunnen bestaan op zaken, de boeken 6 tot en met 8 zien op de vorderingsrechten en Boek 9 heeft betrekking op de rechten op voortbrengselen van de geest. Het vermogensrecht omvat het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Bij het goederenrecht gaat het om de verhouding van een persoon...

De kern van het ondernemingsrecht - Kroeze e.a. - 3e druk - Boeksamenvatting

De kern van het ondernemingsrecht - Kroeze e.a. - 3e druk - Boeksamenvatting

Het ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht. In het ondernemingsrecht bevinden zich de rechtsvormen waarmee ondernemingen gedreven kunnen worden. De rechtsvorm is in feite een gereedschap om de onderneming goed te kunnen laten functioneren. Het eerste doel van het ondernemingsrecht is dan ook facilitair. Dit betekent dat de juridische ondernemingsvormen sterk beïnvloed worden door het functioneren van een onderneming. Een voorbeeld hiervan is de efficiency van een onderneming.Het ondernemingsrecht regelt drie onderwerpen:hoe wordt de interne structuur van een onderneming geregeld?wie zijn bevoegd om als vertegenwoordigers van de onderneming rechtshandelingen te verrichten?hoe is de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld bestuurders geregeld? In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van de besloten vennootschap (BV). Op dit moment zijn er ongeveer 845.000 BV’s. BV’s worden onder meer gebruikt voor het runnen van een onderneming, zoals het drijven van een snackbar met vijf personeelsleden. Ook grote ondernemingen maken gebruik van BV’s. Echter worden ruim 200.000 BV’s die in het handelsregister zijn ingeschreven niet gebruikt voor het runnen van een onderneming, maar wel voor het fiscaal voordelig opbouwen van een pensioen.In art. 2:175...

Samenvatting bij de 1e druk van Het verhaal van de grondwet: Zoeken naar wij van Voermans
Samenvatting bij Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I: Inleiding en zakenrecht - Zwalve - 3e druk
Boeksamenvatting bij Inleiding Nederlands sociaal recht van Heerma van Voss e.a. - 11e druk
Samenvatting bij de 2e druk van Onrechtmatige daden: Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts van Nieuwenhuis
Boeksamenvatting bij Personen & Familierecht en Erfrecht in een notendop - Ter Haar - 9e druk
Samenvatting Recht en Efficiëntie van Van Velthoven e.a. uit 2013

Samenvatting Recht en Efficiëntie van Van Velthoven e.a. uit 2013

De figuren waar in deze samenvatting over wordt gesproken zijn te vinden in de bijlages op deze pagina. De wetgever wil met het stellen van rechtsregels, het gedrag van de burger beïnvloeden. Het is de bedoeling dat sommige handelingen die schade zouden kunnen opleveren voor de maatschappelijke welvaart voorkomen worden, terwijl bepaalde handelingen die een vergroting van de maatschappelijke welvaart zouden kunnen betekenen gestimuleerd worden. Het recht is hiertoe het middel bij uitstek. Het doel van rechtseconomie is bestuderen hoe en wanneer het recht het meest efficiënt gebruikt wordt. De volgende vragen staan centraal binnen de rechtseconomie:Welke invloed oefent het recht op het gedrag van individuen uit?Toelichting: Een uitgangspunt van de rechtseconomie is dat mensen zich nutsmaximaliserend gedragen. Uit de ter beschikking staande keuzemogelijkheden zullen de mensen dat alternatief kiezen dat volgens hun voorkeuren het beste is. Deze keuze levert het individu het hoogste nut op. Dit is hetzelfde als de hoogste individuele welvaart. Mensen zullen zich alleen aan de wet houden indien dit hen een hoger nut oplevert.Daaruit komt ook de volgende vraag voort:Zou een eventuele verandering van het recht tot andere, betere...

Recht van de Europese Unie van Amtenbrink - 5e druk - Boeksamenvatting

Recht van de Europese Unie van Amtenbrink - 5e druk - Boeksamenvatting

De belangrijkste bronnen van Europees recht zijn het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Werkingsverdrag (VWEU). De laatste geeft regels over de precieze uitwerking van het algemene kader van de EU. In de praktijk is het Werkingsverdrag het belangrijkst. Met het nieuwe Verdrag van Lissabon is er nu alleen nog sprake van de Europese Unie. Hiermee is er een einde gekomen aan de structuur van drie verschillende pijlers, omdat het Werkingsverdrag en het EU-Verdrag dezelfde juridische status hebben.Zowel de totstandkoming van het Verdrag van Lissabon als het Grondwettelijk Verdrag, dat vooraf ging aan het Verdrag van Lissabon, hebben een bijzondere geschiedenis. Het Grondwettelijk Verdrag is ontstaan door een conventieprocedure. In de Verklaring van Laeken staat het mandaat voor deze Conventie. Hierin werd onder andere...

Samenvatting bij SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Samenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
Boeksamenvatting bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen - De Jong e.a. - 4e druk
Samenvatting bij de 8e druk van SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding van Spier et al.
Boeksamenvatting bij Studieboek materieel strafrecht - Kelk & de Jong - 6e druk
Samenvatting bij de 8e druk van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

Samenvatting bij de 8e druk van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

Samenvatting bij de 8e druk van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen.

Het bestuursrecht behandelt wetten, regels, normen en instrumenten van de overheid op verschillende beleidsterreinen. Dit geheel brengt rechten en plichten met zich mee voor burgers, organisaties en overheid, en heeft invloed op hun dagelijkse activiteiten. Het bevat zowel algemene regelgeving (de Awb), bijzondere regelgeving als Europees recht. De deelterreinen kunnen inhoudelijk sterk verschillen, maar zij hebben tenminste één juridisch kenmerk gemeen: het betreft altijd eenzijdige rechtshandelingen van de overheid, gericht op een rechtsgevolg voor de burger die niet het recht heeft hiermee in te stemmen of dit af te wijzen.

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Law Supporter
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering

verzekering studeren in het buitenland

Ga jij binnenkort studeren in het buitenland?
Regel je zorg- en reisverzekering via JoHo!

Supporting content
Rechten Leiden: Bachelor en Master UL - Samenvattingen en studiehulp
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.