Werkgroep uitwerking week 7 rechtseconomie 2018/2019

Vraag 1

Vraag

Onder zekere voorwaarden zal de markt tot uitkomsten leiden die efficiënt zijn. Er zijn ook situaties waar de markt zelf niet tot efficiënte uitkomsten kan leiden.

Leg uit, met behulp van voorbeelden, wanneer de markt zelf niet tot efficiënte uitkomsten kan leiden.

 • Externe effecten
 • Collectieve goederen (non excl. Non riv.)
 • Marktmacht
 • Informatiegebreken (informatieasymmetrie)

Vraag 2

Vraag

Mededingingsrecht reguleert onder andere kartelvorming. Dit is nodig omdat kartels niet goed uitpakken voor de samenleving. Kartels zijn echter moeilijk te organiseren.

Leg uit waarom een kartel moeilijk tot stand komt. In het college zijn 7 dingen besproken.

Het bereiken van een overeenkomst is moeilijk

 • Kosten van onderhandelingen
 • Productdifferentiatie
 • Vraagvolatiliteit
 • Verschillende kostenstructuren
 • Intertemporele voorkeuren
 • Kosten van collusie (boetes)
 • Verschillen in risicoaversie

Vraag 3

Probleem/ Vraag

Hieronder ziet u een tabel met verschillende kostencurves. Vul alstublieft de lege plekken in.

Q

TK

CK

VK

GTK

GVK

GCK

 

MK

0

25

25

0

-

-

-

0-1

12

1

37

25

12

37

12

25

1-2

43

2

80

25

55

40

28

13

2-3

40

3

120

25

95

40

32

8

3-4

55

4

175

25

150

44

38

6

4-5

85

5

260

25

235

52

47

5

5-6

94

6

354

25

329

59

55

4

 

 

 

Vraag 4

Vraag

Steden groeien – ook in Nederland. Het gebeurt soms dat een stad zich uitbreidt in een gebied waarin een vervuilend bedrijf al produceert. Bespreek hoe rechten en vergoedingen efficiënt moeten worden toegewezen in deze situatie.

Slachtoffers kunnen het nemen van conservatoire maatregelen zelf. De regels zijn efficiënt als ze dit toestaan, maar als zodanig doen niet minimaliseren van de totale kosten voor de samenleving. Op deze manier, kan volgens Kaldor--Hicks het optimale resultaat worden bereikt.

Vraag 5

Vraag

Buurman en buurman houden niet van elkaar (neem daarom aan dat de transactiekosten onoverkomelijk groot zijn). één houdt van mooie muziek die hij luid speelt in zijn disco, de andere houdt niet van lawaai. De disco produceert nu 100 decibel (dB). We kunnen de schade van de buurman meten door te schatten hoeveel de waarde van zijn huis zal dalen als de disco een bepaald geluidsniveau mag produceren. We weten ook wat de kosten zijn voor de andere buurman als hij zijn disco moet voorzien van geluidsisolatie.

De onderstaande tabel bevat voor drie niveau’s van geluidsdruk (uitgedrukt in decibels) de kosten van de isolatie en de waardedaling van de woning.

 1. Wat zijn de mogelijkheden om deze situatie te reguleren?

-Strict liability

- Negligence liability

- Standards

 1. Verschillen ze qua efficiëntie?

Ja het verschil zit in risicoaansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid en normen.

 1. Zal de situatie veranderen als de wethouder kosten maakt om informatie te verkrijgen?

Ja, het heeft impact op de kosten, de efficiënte oplossing en instrument keuze.

 1. Welke informatie is hier nodig?

Bij risicoaansprakelijkheid alleen de schade. Bij schuldaansprakelijkheid moet er inzicht zijn in de kosten van voorzorg en schade.

Vraag 6

Vraag

Leg met behulp van voorbeelden het Coase-theorema

Het theorema stelt dat het inefficiënte gebruik van schaarse middelen dat kan ontstaan bij gemeenschappelijke eigendom, kan worden opgeheven door private eigendomsrechten toe te wijzen aan één van de betrokken partijen; aan wie de eigendomsrechten precies worden toegekend, maakt voor de efficiëntie van de uiteindelijke uitkomst niets uit, zolang de transactiekosten voor de betrokken partij nihil zijn.

Wanneer we er echter vanuit moeten gaan dat er transactiekosten zijn, althans dat ze niet verwaarloosbaar klein zijn, is volgens het Coase-theorema een efficiënte uitkomst niet altijd verzekerd.

Als de overhead een keuze heeft en er zijn transactiekosten in het geding, dan verdient het vanuit efficiëntieoogpunt de voorkeur als de eigendomsrechten direct worden toegewezen aan diegenen die de efficiënte aanwending kunnen verzorgen.

Het is verstandig de regels zodanig in te richten dat de transactiekosten zo laag mogelijk blijven.

This Summary is part of the following bundle(s)
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Author: cecilejvn
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
6
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering