Image
WorldSupporter profile of cecilejvn
Image
Travel & Move: 
Experience & Leisure: 
Learn & Develop: 
Help & Change: 
Work & Initiate: 
My Latest Activity
Sheetnote hoorcollege 7 bestuursrecht III 2018/2019
 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege?
 • Bevoegdheidsverdeling civiele en bestuursrechter Dit college zal gaan over zes hoofdlijnen:

  • Gebruikersperspectief, wat heeft men liever?
  • Burger tegen burger, burger tegen overheid, overheid tegen burger<...>
Sheetnote hoorcollege 5 bestuursrecht III 2018/2019

Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege? Uitspraak, tijdige en finale geschilbeslechting Vandaag gaan we het hebben over de uitspraak van de bestuursrechter. Het zal gaan over de instrumenten om te komen tot een uitspraak, tot tijdige en finale geschilbeslechting. Terminologie

  <...>

Sheetnote hoorcollege 10 handelsrecht 2018/2019
 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege?
 • Verzekeringsrecht Verzekeringsovereenkomst Een verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van een premie jegens zijn wederpartij, de verzekeringsnemer, verbindt ...

Sheetnote hoorcollege 13 handelsrecht 2018/2019

Dit hoorcollege was het laatste hoorcollege van handelsrecht. Dit is een responsiecollege geweest, waar de mogelijkheid is geboden om de docenten vragen te stellen, daarom is hier geen samenvatting van.

Sheetnote hoorcollege 12 handelsrecht 2018/2019
 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege?
 • Intellectueel eigendom: merkenrecht Er bestaan twee merkensystemen naast elkaar:

  • Beneluxmerk (BVIE): biedt bescherming in België, Nederland en Luxemburg. Let op: per 1 maart 2019 is BVIE gewijzigd.
  • ...
Sheetnote hoorcollege 11 handelsrecht 2018/2019
 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege?
 • Intellectueel eigendom, inleiding en auteursrecht. Intellectuele eigendomsrechten Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten op voortbrengselen van de geest/ intellectuele creaties. Denk aan muziek, werk...

Sheetnote hoorcollege 9 handelsrecht 2018/2019
 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege?
 • Faillissementsrecht Surseance van betaling De surseance van betaling is een uitstel van betaling. Het doel is de overbrugging van liquiditeitsproblemen en is gericht op de instandhouding van de onderneming. Je kan de surs...

Sheetnote hoorcollege 8 handelsrecht 2018/2019
 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege?
 • Faillissementsrecht Vermogensrechtelijke gevolgen van een faillissement Hoofdregel: voor verbintenissen van de failliet die na faillietverklaring ontstaan is de boedel niet aansprakelijk. Uitzondering: dan voor zover de b...

Latest Activity of My Favorites
Questions & Answers: creating an account and profile page

 

 • What is WorldSupporter account and profile page?
 • Why a WorldSupporter profile?
 • What is a WorldSupporter Mini CV?
 • How can you draw attention to your profile or content?
 • What can you include in your personal profile?
 • How can others disc...