College 1: Wanneer is er sprake van een verbintenis?

Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege?

Herhaling vorig jaar:

Uit verbintenisscheppende overeenkomsten vloeien verbintenissen voort.

Rechtsfeiten: feit (situatie) die een bepaald rechtsgevolg teweegbrengt. Het verandert de juridische werkelijkheid. Blote rechtsfeiten vinden plaats zonder actief menselijk handelen. 

Rechtshandeling: handeling die is gericht op een rechtsgevolg.

Overeenkomst: wederkerige overeenkomst die bestaat uit wederkerige verplichtingen. 

Verbintenissen: uit een koopovereenkomst vloeien verbintenissen voort. Verbintenis heeft 2 kanten; actieve kant (verkoper recht op ontvangen prijs) en passieve kant (koper verplichting tot betalen).

Wilsvertrouwensleer is gebaseerd op art. 3:33 jo. 3:35 BW.

Onderhandelingsfase: 

Het contract is belangrijk. Voordat het contract is opgesteld zijn er nog geen wederzijdse verplichtingen. Partijen zijn dan enkel met elkaar in onderhandeling. Zo simpel is het in de praktijk niet.

Wat als ze al degelijk aan het onderhandelen zijn? Je moet namelijk ook rekening houden met de belangen van de wederpartij. Hier moet gekeken worden naar het arrest CBB/JPO. Als je aansprakelijk bent voor afbreken van het onderhandelen, dan kan je alleen aansprakelijk zijn voor het positief contract belang. Dat betekent dat je aansprakelijk bent alsof er een contract was geweest (ook gederfde winst). Voorop staat de vrijheid tot afbreken, tenzij dit onaanvaardbaar is in verband met het gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming of eventueel andere omstandigheden.

Vertegenwoordiging:

Vertegenwoordiging: de vertegenwoordiger handelt, maar de rechtsgevolgen van deze handeling zijn voor de achterman. 

Vertegenwoordiging bij volmacht(art. 3:60 e.v.): meest algemene vorm van vertegenwoordiging die in het wetboek is opgenomen. Dit bevordert het handelsverkeer.

Art. 3:60 lid 1: betekenis van volmacht. Let op: Volmacht is geen verplichting, maar een bevoegdheid.

Art. 3:66 lid 1: betreft de gevolgen van volmachtverlening. 2 vereisten voor een geslaagde handeling vanuit volmacht 1) binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, 2) in naam van de volmachtgever. Hetis de gevolmachtigde die iets doet, en doet hij dat goed, dan valt hij er tussenuit en zijn de rechtsgevolgen voor de volmachtgever. 

Er moet zijn voldaan aan de 2 vereisten om te kunnen spreken van een geslaagde rechtshandeling vanuit volmachtverlening. Hier kunnen problemen bij optreden. 

Bij het vereiste van binnen de grenzen van zijn bevoegdheid moet worden beoordeeld of de gevolmachtigde handelt zoals is afgesproken met zijn volmachtgever. Het kan hier mis gaan doordat de gevolmachtigde de grenzen van zijn bevoegdheid te buiten gaat of doordat hij nooit een volmacht heeft gekregen. Dit betekent dat de gevolmachtigde onbevoegd heeft gehandeld. Op grond van art. 3:66 lid 1 komt er dan geen rechtshandeling tot stand. Tenzij er bekrachtiging door... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Rechten World Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
52
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering