Collegeaantekeningen (2016/2017) Strafrecht 1 - RUG


Week 1A - Legaliteit en interpretatie, delictsoorten, structuur van het strafbare feit, art. 350 Sv

Voor moord/doodslag is vereist dat er sprake is van voorbedachte rade. Dit houdt in dat de dader de ander wilde doden. Het vraagstuk van causaliteit houdt in of er een oorzakelijk verband is tussen de gedraging van de verdachte en het uiteindelijke gevolg (dood van het slachtoffer).

Bronnen van het strafrecht

Het strafrecht heeft meerdere bronnen. De bronnen zijn het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering, bijzondere wetten: wegenverkeerswet, wet wapens en munitie, opiumwet enz, lagere regelgeving: amvb’s, gemeentelijke verordeningen enz, EVRM, EU-verdrag, EU-handvest en tal van andere verdragen

Wetboek van strafrecht

Het wetboek van strafrecht heeft drie boeken. Het eerste boek bevat algemene bepalingen. Volgens art. 91 Sr is titel 1 t/m 8 van het eerste boek ook van toepassing op bijzondere wetten. Het tweede boek bevat misdrijven en het derde boek overtredingen.

De strafbaarstelling en de verbodsbepaling staan in bijzondere wetten vaak in verschillende artikelen. Bijvoorbeeld in art. 2 Opiumwet staat de verbodsbepaling en in art. 10 Opiumwet wordt art. 2 strafbaar gesteld. In dit artikel moet je er ook rekening mee houden dat er een onderscheidt wordt gemaakt tussen opzettelijk handelen of niet opzettelijk handelen. In art. 13 Opiumwet wordt een onderscheidt gemaakt tussen de twee leden van art. 10, lid 1 is een overtreding en lid 2 een misdrijf. Je moet in bijzondere wetten dus goed opletten.

Legaliteitsbeginsel

Art. 1 lid 1 Sr (art. 16 Gw en art. 7 lid 1 EVRM): “geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling”. ‘wettelijke strafbepaling’ houdt in dat het een geschreven... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Rechten World Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
106
Selected Categories
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan