SPSS samenvatting

Deze bundel bevat een samenvatting van SPSS en is gebaseerd op de 24e versie. De volgende delen zijn beschikbaar:

Wat is SPSS: een introductie (1)

Definities en begrippen in SPSS (2)

Afhankelijke en onafhankelijke variabelen (3)

Meetschalen van variabelen (4)

Gemiddelden berekenen (5)

Variantie berekenen (6)

Betrouwbaarheidsinterval berekenen (7)

Sum of Squares methode (8)

Standaarddeviatie berekenen (9)

Vrijheidsgraden (10)

Eenzijdige en tweezijdige toesten (11)

Effect size (12)

Power; onderscheidingsvermogen (13)

Within- en between-subjects designs (14)

SPSS data voorbereiden (15)

Variabele View en Data View (16)

Variabelen en data invoeren (17)

Missing values (18)

Outliers; extreme waarden (19)

Assumpties bij parametrische testen (20)

Labels aanmaken (21)

Databestand splitsen (22)

Data selecteren (23)

Variabelen spiegelen (24)

Data opschonen (25)

Dummy's aanmaken (26)

Beschrijvende statistiek (27)

Frequencies (28)

Kolmogorov-Smirnov test (29)

Levene’s test (30)

SPSS data analyseren (31)

Correlaties analyseren (32)

Pearson correlatie (33)

Spearman Correlation & Kendall’s Tau (34)

ANOVA (35)

ANCOVA (36)

Regressie vs. correlatie (37)

Enkelvoudige regressieanalyse (38)

Onafhankelijke T-toets (39)

Multipele regressieanalyse (40)

SPSS data analyseren II (41)

Mann-Whitney test (42)

Complexe regressieanalyse (43)

Logistische regressie (44)

Afhankelijke (gepaarde) t-toets (45)

Point-biserial correlatie (46)

Wilcoxon signed rank test (47)

One way repeated measures ANOVA (48)

Kruskal-Wallis test (49)

Friedman test (50)

Factor-analyse (51)

Chi-kwadraattoets (52)

Log-lineair analyse (53)

Independent factorial ANOVA (54)

Factorial repeated measures ANOVA (55)

Factorial mixed ANOVA (56)

MANOVA (57)

Factoriale MANOVA (58)

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Psychologie World Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
493 4 4
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering