Wereldsupporter CV

Ben ik al actief voor een instelling met activiteiten op het gebied van internationale samenwerking of ik ken mensen die dat zijn?
Internationale samenwerking is een breed begrip. Ik heb zelf vanaf de 4e klas van de middelbare school meegedaan aan Model United Nations (MUN). Hierbij gaan jongeren van over de hele wereld met elkaar in discussie over wereldproblemen, waarbij zij ieder een land vertegenwoordigen. Dit heeft mij ook naar de Thimun Youth Assembly (TYA) gebracht, waar ik met andere jongeren van over de hele wereld –Turken, Engelsen, Fransen- een project heb bedacht om groepsvorming onder studenten dat louter is gebaseerd op etnische achtergrond te doorbreken, om culturen meer met elkaar in contact te laten treden. Hoewel de uitvoering van het project gecompliceerder leek dan verwacht, was het toch een leerzame ervaring om actief over dergelijke problemen en projecten na te denken, meer als “think-tank” dan als daadwerkelijke wereldverbeteraars.
Daarnaast heb ik nu twee keer mee gedaan aan de Tall Ships Race. Dit is een race tussen (vaak) oude (grote) zeilschepen, waarbij de race vaak bestaat uit van het ene Europese land naar het andere te varen. Hier doen jongeren uit heel Europa aan mee. Doordat je met ’n allen zo’n groot schip bestuurt, leef je en werk je intensief samen met al deze andere Europeanen.
Daarnaast zit ik dit jaar in de MUN-delegatie van de Universiteit Utrecht, UUMUN. Hiermee heb ik de universiteit vertegenwoordigd in Cambridge en in februari zal ik in Harvard (Boston, US) verkeren.
Zoals ik begon, is internationale samenwerking een breed begrip. Wat maakt het internationaal? Is het samenwerken met buitenlanders, of in het buitenland samenwerken, of een combi van beiden? Ik studeer namelijk aan het University College Utrecht. Meer dan een derde van de studenten heeft een niet-Nederlandse achtergrond en van de Nederlanders hebben er ook veel een internationale achtergrond. Met hen werk ik ook samen, hoewel ik dit zelf niet snel als internationale samenwerking zie. Is het een uitwisseling van cultureel bepaalde visies en gedachten? Absoluut.

Ben ik al eens in een project in het buitenland geweest voor stage of vrijwilligerswerk?
Ik ben zelf nog niet in het buitenland geweest voor vrijwilligerswerk, noch voor een stage.

Heb ik al eens gedoneerd of meegeholpen aan een fondsenwervingsactie, sponsorloop?
Hoewel bijna iedereen weleens een sponsorloop heeft gedaan op de basisschool of middelbare school –en ik daar geen uitzondering op ben- en ik Amnesty International maandelijks financieel steun als donateur, zie ik mijzelf op dit gebied niet ook maar enigszins als filantroop.

Kan ik iemand uit mijn netwerk interviewen die bijdraagt aan de millenniumdoelen?
Door de contacten die ik heb opgedaan door debatteren, studie en UUMUN is dit zeker mogelijk. Ook zijn er veel mensen die indirect de doelen van de Millenium Doelen promoten en er aan bedragen, zonder dat dit direct in naam van de Millenium Doelen gebeurd. Gewoonweg omdat te weinig mensen van de Doelen afweten, zijn weinig mensen er bewust mee bezig.

Wat voor problemen kwam ik tegen tijdens mijn vrijwilligerswerk & hoe loste ik ze op?
Wordt vervolgd

Koop ik wel eens eerlijke kleding, eten, drankjes of cadeaus?
Vooral voedsel vind ik belangrijk om eerlijk te kopen. Naast de fair-trade denk ik dat biologisch voedsel ook relatief eerlijker is dan niet-biologisch voedsel, doordat het beter is voor het milieu; eerlijk naar toekomstige generaties. Indien er de keuze is tussen ‘eerlijke’ consumptie en niet eerlijke consumptie, kies ik voor de ‘eerlijke’ variant. Ik moet echter toegeven dat vaak genoeg deze keuze er niet is, zeker op het gebied van kleding. De bontjassen vind je niet in mijn kast, maar om nou te zeggen dat al mijn kleding van ‘eerlijk’ katoen is gemaakt, zou ook niet fair zijn.

Heb ik al een abonnement op (e-)bladen over internationale samenwerking, reizen, culturen?
Ik ontvang de nieuwsbrieven van Amnesty International, Sail Training International (Tall Ships Races), informatie van TYA enzovoort. De informatie die mij ter oren komt, is voornamelijk van projecten waaraan ik heb meegedaan. Daarnaast wordt er op UCU veel reclame gemaakt voor allerlei projecten, stages en lezingen die te maken hebben met internationale samenwerking, reizen, en culturen.

Heb ik materiaal, documenten, handleidingen die ook bruikbaar zijn voor stagairs of vrijwilligers in ontwikkelingslanden.
Ik ga zelf werken bij een Indiase organisatie genaamd Holistic approach for People’s Empowerment (HOPE). Ik ga hier de internationale wetgeving op het gebied van kinderrechten vergelijken met de Indiase wetgeving. Daarnaast zal ik proberen voorstellen te schrijven voor aanpassingen op de Indiase wetgeving, voor de verbetering van de rechten van het kind in India. Ik zal hiervoor natuurlijk internationale rechtsdocumenten meenemen. Dit zijn documenten die voor andere vrijwilligers ook erg handig kunnen zijn, indien zij een soortgelijk project doen.

Stimuleer ik anderen om vrijwilliger te worden?
Ik heb twee vriendinnen verteld over en geënthousiasmeerd voor het wereldsupporter-project; zij gaan met mij naar India, om ook projecten in de regio van Pondicherry te doen.

Wat is mijn mening over het nut van ontwikkelingshulp?
Ontwikkelingshulp is een breed begrip. Wanneer het om sociale ontwikkeling gaat, denk ik dat belangrijk is om te realiseren dat de inheemse cultuur –of in ieder geval de cultuur van het land- overheersend moet blijven. Engelse lessen zijn belangrijk in een wereld die steeds meer globaliseert, maar wanneer de Engelse cultuur aangeleerd wordt, gaat het fout. Op economisch vlak denk ik dat microkredieten een goede oplossing kunnen bieden. De verantwoordelijkheid blijft bij de persoon die leent en toch ontvangt hij of zij actieve steun. “Give a man a fish and he can eat for a day; give him a fishing rod and he can feed his family lifelong.”
Hoewel deze vorm van duurzame ontwikkelingshulp steeds meer wordt gebruikt, is noodhulp nog steeds aan de orde van de dag. In Somalië is weer een grote droogte geweest; het is wachten tot het moment dat er weer een hongersnood actie wordt opgezet. Er gaan bakken met geld van de More Economically Developed Countries (MEDCs) naar de Less Economically Developed Countries (LEDCs), waarvan een groot deel slechts gebaseerd is op genezen, in plaats van voorkomen.
Ontwikkelingshulp in de vorm van het verstrekken van medische informatie, zodat deze ontwikkelingslanden zelf de medicijnen goedkoop kunnen gaan produceren is een onderdeel van ontwikkelingshulp die naar mijn mening sterk vergroot moet gaan worden. Hoewel de World Intellectual Property Organisation (WIPO) zich hier al over buigt, is het nog steeds meer uitzondering dan regelmaat.

Wie of wat geeft me inspiratie om ook een bijdrage te leveren aan de wereld?
Mooie mensen. Schoonheid is waar het om draait, als ‘lange-termijn genot’. Enige vorm van altruïsme komt voort uit schoonheid; mensen die naar het mooie in de mens en in zichzelf opzoek zijn. Hieruit komt medeleven voort, omdat lijden en ongelijkheid niet schoon is, niet mooi is. Alle mooie mensen zijn mijn inspiratie; mensen die verder kijken dan zichzelf en hier naar handelen.

Follow the author: n.k.agterhorst
Promotions
verzekering studeren in het buitenland

Ga jij binnenkort studeren in het buitenland?
Regel je zorg- en reisverzekering via JoHo!

Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
[totalcount]