Blog ferry


overzettingen van magazine naar blogs

Betrokkenheid

Betrokkenheid: vrij uitgelegd de mate waarin mensen zich betrokken voelen tot bepaalde zaken in hun omgeving. Tegenwoordig wordt de term veelal geassocieerd met betrokkenheid op de werkvloer, zoals beschreven in Tijdschrift Positieve Psychologie. Het is echter een multidimensioneel begrip dat ook kan gaan over betrokkenheid bij maatschappelijke zaken, mensen in je omgeving of betrokkenheid bij jezelf.

Betrokkenheid kent meerdere oorzaken, uitingen en zowel positieve als negatieve gevolgen wanneer iemand té betrokken is. Hoe dan ook, genoeg stof tot nadenken.

Een hogere mate van medewerkerbetrokkenheid zorgt voor een positieve werkvloer, betere samenwerking onder collega's en extra inzet. Hoe kan je weten of medewerkers zich inderdaad betrokken voelen bij hun werkgever? Marcus Buckingham heeft een vragenlijst samengesteld, de Gallup Engagement Survey, die vragen biedt om dit te meten.

Er zijn een aantal factoren die kunnen bijdragen aan het gevoel van betrokkenheid op de werkvloer, waaronder de volgende:

  • In de eerste instantie moet het duidelijk zijn voor medewerkers wat hun precieze doelstellingen zijn: zo kunnen ze naar iets concreets toewerken en zien ze ook eerder in wat het belang is van hun werkzaamheden.
  • Wanneer er regelmatig ruimte is voor feedback en dialoog, voelt een medewerker zich gezien en gewaardeerd.
  • Als er mogelijkheden tot ontwikkeling zijn, op persoonlijk dan wel afdelingsniveau, heeft het werk dat een medewerker doet daadwerkelijk invloed. Dit zal het gevoel van betrokkenheid vergroten.
  • Deze punten hangen grootendeels af van goed leiderschap. Wanneer de visie van een bedrijf duidelijk is en medewerkers zich gewaardeerd voelen, zal dit voor een grotere mate van betrokkenheid zorgen.

Auteur iris

Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
221