Title: Overdraagbaarheid van eigendom volgens het goederenrecht
Overdraagbaarheid van eigendom volgens het goederenrecht

In dit fragment wordt antwoord gegeven op de vraag wanneer een eigendomsoverdracht geldig is. De vereisten (geldige overdrachtstitel, levering en beschikkingsbevoegdheid) worden genoemd. Benadrukt wordt ook de voorvraag die artikel 3:83 BW voorschrijft, namelijk of er sprake is van een overdraagbaar goed. Tevens wordt de vraag gesteld of beperkingen van overdraagbaarheid mogelijk zijn. Hierbij wordt ingegaan op het verschil tussen beperkingen op overdraagbaarheid van vorderingen en beperkingen op overdraagbaarheid van eigendom en beperkte rechten. Vervolgens wordt de goederenrechtelijke overeenkomst behandeld als rechtshandeling die levering mogelijk maakt. Daarbij wordt ingegaan op de verschillen in opvatting die bestaan tussen de rechtenfaculteit van de universiteit Amsterdam en die van Groningen ten aanzien van het bestaan van goederenrechtelijke overeenkomsten. Als voorbeeld wordt behandeld de levering onder dreiging waarbij de'Amsterdamse opvatting'zou leiden tot de conclusie dat er een wilsgebrek bestaat bij de totstankoming van de goederenrechtelijke overeenkomst waardoor een geldige titel voor levering ontbreekt.

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.