Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Orthopedagogy & Clinical pedagogics

 • For 15+ booksummaries for Orthopedagogy & Clinical pedagogics, see the supporting content of this study guide

Table of Content

 • Abnormal child and adolescent psychology by Israel
 • Abnormal Child Psychology van Mash & Wolfe
 • An introduction to child development van Keenans
 • Children with disabilities van Batshaw
 • Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement van Kerig
 • Gedragsproblemen in scholen: Het denken en handelen van leraren van van der Wolf
 • Handboek Forensische orthopedagogiek van Hendriks
 • Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten by Tak
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst
 • Kinderpsychotherapie van De Bruyn-Beneder
 • Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar van Delfos
 • Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen van Rigter
 • Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen van Van Heteren
 • Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding van Ruijssenaars
 • Sociaal onhandig: de opvoeding van kinderen met PDDNOS van Veen-Mulders
 • (DSM-IV) of The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology by Carr
 • Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology van Carr
 • Zorg om dyslexie van Verhoeven

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Orthopedagogy & Clinical pedagogics, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

 

Check supporting content in teasers:
Study guide with Abnormal child and adolescent psychology by Israel a.o.

Study guide with Abnormal child and adolescent psychology by Israel a.o.

Summaries and Study Assistance with Abnormal child and adolescent psychology by Israel e.a.

Table of content

 • Summary with the book: Abnormal child and adolescent psychology by Israel a.o.. - 8th edition
 • Bullets with the book: Abnormal child and adolescent psychology by Israel a.o. - 8th edition
 • ExamTests with the book: Abnormal child and adolescent psychology by Israel a.o. - 8th edition
 • Summary with the book: Abnormal child and adolescent psychology by Israel a.o.
Access: 
Public
Studiegids bij Abnormal Child Psychology van Mash en Wolfe

Studiegids bij Abnormal Child Psychology van Mash en Wolfe

Samenvattingen en studiehulp bij Abnormal Child Psychology van Mash en Wolfe

Inhoudsopgave

 • Samenvatting bij het boek: Abnormal Child Psychology van Mash en Wolfe - 7e druk
 • Bullets bij het boek: Abnormal Child Psychology van Mash en Wolfe - 7e druk
Access: 
Public
Boeksamenvatting bij de 1e druk van Handboek Forensische orthopedagogiek van Hendriks

Boeksamenvatting bij de 1e druk van Handboek Forensische orthopedagogiek van Hendriks

Samenvattingen per hoofdstuk bij Handboek Forensische orthopedagogiek

Samenvattingen per hoofdstuk bij Handboek Forensische orthopedagogiek

 • Voor samenvattingen bij alle hoofdstukken van de 1e druk van Handboek Forensische orthopedagogiek van Hendriks et al., zie de supporting content van deze pagina

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1 - Wat is forensische orthopedagogiek?
 • Hoofdstuk 2 - Wat is een juridisch kader in forensisch orthopedagogiek? -
 • Hoofdstuk 3 - Welke (neuro)biologische factoren beïnvloeden antisociaal gedrag en delinquentie?
 • Hoofdstuk 4 - Hoe hangen een lichte verstandelijke beperking en delinquentie samen?
 • Hoofdstuk 5 - Hoe hangen sekse en delinquentie samen?
 • Hoofdstuk 6 - Hoe hangen opvoeding, gehechtheid en delinquentie samen?
 • Hoofdstuk 7 - Wat is de etiologie van kindermishandeling en -verwaarlozing?
 • Hoofdstuk 8 - Hoe zijn morele ontwikkeling en delinquentie gerelateerd?
 • Hoofdstuk 9 - Hoe zijn cultuur en delinquentie gerelateerd?
 • Hoofdstuk 10 - Hoe zijn psychische stoornissen en delinquentie gerelateerd?
 • Hoofdstuk 11 - Wat zijn
.........Read more
Access: 
Public
Studiegids bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak e.a. - 2023/2024

Studiegids bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak e.a. - 2023/2024

Studiegids bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

Online samenvattingen en studiehulp bij de 8e druk van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak e.a

Prints & Pickup bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

 • Nederlandse printsamenvatting bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten
 • Pre-order and pickup of gebruik post service
.........Read more
Access: 
Public
Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a. - 2023/2024

Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a. - 2023/2024

Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek

Online samenvattingen en studiehulp bij de 1e druk van Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a.

 • Voor Boeksamevattingen bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a., zie Samenvatting Kinder- en Jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek
 • Voor alle beschikbare samenvattingen, bulletpoints. oefenexamens en begrippenlijsten bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a., zie de supporting content van deze studiegids

Gerelateerde content op joho.org

Access: 
Public
Boeksamenvatting bij de 2e druk van Kinderpsychotherapie van De Bruyn-Beneder

Boeksamenvatting bij de 2e druk van Kinderpsychotherapie van De Bruyn-Beneder


Hoofdstuk 1. Introductie

Er zijn verschillende, veelal globale, definities van kinderpsychotherapie:

 • Reisman (1973) ‘Een professioneel aangeboden dienst van psychologische hulp aan kinderen en de volwassenen die bij hen betrokken zijn.’

 • Shirk (1988) ‘Binnen de kinderpsychotherapie wordt gecommuniceerd over de betekenis van interpersoonlijke en intrapersoonlijke ervaringen, om zo emotionele groei en gedragsveranderingen te bevorderen.’

 • .........Read more
Access: 
Public
Studiegids bij Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar van Delfos - 2023/2024

Studiegids bij Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar van Delfos - 2023/2024

Studiegids bij Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Online samenvattingen en studiehulp bij de 20e druk van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar van Delfos

 • Voor Boeksamenvattingen bij Luister je wel naar mij? van Delfos zie Samenvattingen per hoofdstuk bij de 20e druk
 • Voor alle beschikbare samenvattingen, bulletpoints. oefenexamens en begrippenlijsten bij Luister je wel naar mij? van Delfos, zie de supporting content van deze studiegids

Gerelateerde content op joho.org

  Access: 
  Public
  Studiegids bij Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen van Van Heteren e.a. - 2023/2024

  Studiegids bij Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen van Van Heteren e.a. - 2023/2024

  Studiegids bij Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen

  Online samenvattingen en studiehulp bij Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen van Van Heteren e.a.

  Gerelateerde content op joho.org

  Access: 
  Public
  Boeksamenvatting bij de 6e druk van Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding van Ruijssenaars
  Boeksamenvatting bij The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology Carr

  Boeksamenvatting bij The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology Carr


  2. Invloeden op probleemontwikkeling.

  De ontwikkeling van psychische problemen bij kinderen en adolescenten wordt beïnvloed door vele factoren.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • de risicofactoren die vatbare kinderen hebben om psychologische problemen te ontwikkelen,

  • neergaande/dalende factoren die de aanzet zijn of van psychische disfuncties verergeren,

  • behoudende factoren die psychologische problemen doen voortduren wanneer zij zijn ontwikkeld,

  • beschermende factoren die verdere achteruitgang tegengaan met implicaties voor prognoses en antwoord op

  • .........Read more
  Access: 
  Public
  Access: 
  Public
  Check more of this topic?
  Work for WorldSupporter

  Image

  JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

  Working for JoHo as a student in Leyden

  Parttime werken voor JoHo

  Check where this content is also used in:

  Education and pedagogic sciences: The best textbooks summarized

  Education and pedagogic sciences: The best textbooks summarized

  Summaries and study assistance with Education and pedagogic sciences

  • For 80+ booksummaries for Education & Pedagogic Sciences, see the supporting content of this study guide

  Table of Content

  .......read more
  Access: 
  Public
  Check supporting content:
  Pedagogy and education: summaries and study assistance- WorldSupporter Start
  Check all content related to:
  Check how to use summaries on WorldSupporter.org


  Online access to all summaries, study notes en practice exams

  Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

  There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

  Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

  Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

  Field of study

  Check all content related to:
  Comments, Compliments & Kudos:

  Add new contribution

  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  Image CAPTCHA
  Enter the characters shown in the image.
  Promotions
  Image
  The JoHo Insurances Foundation is specialized in insurances for travel, work, study, volunteer, internships an long stay abroad
  Check the options on joho.org (international insurances) or go direct to JoHo's https://www.expatinsurances.org