Arbeidsongeschikt raken in het buitenland: hoe vang je een inkomensverlies op?

In Nederland is er veel geregeld met betrekking tot de sociale verzekeringen. Zowel voor de werknemersverzekeringen (WIA, WW, ZW) als volksverzekeringen (AOW, AWBZ, ANW) draag je -al dan niet bewust- automatisch premie af als je in dienst bent van een werkgever in Nederland. Maar wat gebeurt er als je niet meer in Nederland woont en werkt en arbeidsongeschikt raakt?

Ziek worden en verlies in inkomen

Ben je in Nederland in loondienst dan is er een vangnet als je door ziekte of een ongeval niet meer, of niet meer volledig, kunt werken. Onder voorwaarden krijg je vanuit de WIA-regeling (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) een vervangend inkomen. Werk je als zelfstandige, dan kan je zelfstandig een verzekering hiervoor afsluiten.

Arbeidsongeschikt in het buitenland

In je voorbereidingen voor vertrek naar het buitenland is het goed stil te staanbij de vraag hoe dat bij je werkgever in je nieuwe woonland geregeld is. Heeft deze werkgever ook een regeling voor vervangend inkomen bij ziekte of ongeval? Wat houdt deze regeling in en valt deze onder overheidsbeleid? In welke mate wordt je verlies in inkomen gecompenseerd en welke voorwaarden en/of uitzonderingen zijn er? Zijn er aanvullende voorwaarden voor werknemers met een nationaliteit anders dan die van het woonland?

Factoren die de hoogte van een eventuele uitkering beïnvloeden

Uiteraard is de mate van arbeidsongeschiktheid en het systeem van het land waarin je werkt(e) en arbeidsongeschikt bent geraakt van invloed.

In alle gevallen wordt bij arbeidsongeschiktheid een onderzoek gedaan naar de mate waarin je je eigen werkzaamheden, of alternatieve werkzaamheden, nog kunt verrichten. Daarnaast is de vraag of je in een EU/EER-land, in een verdragsland of in een niet-verdragsland werkte en verzekerd was van invloed op welk land welk deel van een eventuele uitkering voor zijn rekening neemt. Nederland heeft daarover met een aantal landen in verdragen afspraken gemaakt, maar met een aantal landen dus ook niet.

Heb je in meerdere landen gewerkt (en premies afgedragen) dan kan het ook zijn dat je een uitkering krijgt naar rato van de (verzekerde) arbeidsjaren per land. De hoogte van je uitkering wordt dan bijvoorbeeld deels gebaseerd op je arbeidsjaren in Nederland, deels op die uit België en deels op die uit Servië, als je in alle landen hebt gewerkt en premie hebt afgedragen.

Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

In de praktijk blijkt dat regelingen in het buitenland vaak heel anders zijn dan in Nederland, gewoon helemaal ontbreken, of vrij ondoorzichtig zijn. Ook de hoogte van een eventuele uitkering in het buitenland, en de daaraan verbonden voorwaarden, kan natuurlijk flink anders zijn dan in Nederland. Een snelle terugkeer naar Nederland, om alsnog binnen de Nederlandse WIA-regeling te vallen, werkt veelal niet als je in het buitenland arbeidsongeschikt bent geraakt. Werk je als zelfstandige in het buitenland, dan val je (net als in Nederland) sowieso buiten de regeling.

Het is dus raadzaam om al voor vertrek na te denken over de optie van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, om een mogelijk inkomensverlies op te vangen. Zonder verzekering zal je beroep moeten doen op je eigen vermogen, of op een bijstandsregeling, met stevige gevolgen voor jezelf en je eventuele gezin.

Een dergelijke dekking voor arbeidsongeschiktheid kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een expatverzekering. Je kan er ook voor kiezen alleen een ongevallenverzekering af te sluiten, je ontvangt dan een eenmalige uitkering bij een ongeval. Uiteraard is dit een beperkter optie dan wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

Waar je ook voor kiest; verdiep je in ieder geval in de voorwaarden: wat is inbegrepen en wat niet, zijn er uitsluitingen voor bepaalde (risico)landen, voor bepaalde beroepen of werkzaamheden of voor bepaalde activiteiten in je vrije tijd met verhoogd risico op een ongeval.

Deel je ervaringen

 • Heb jij in het buitenland te maken gekregen met een verlies in inkomen door ziekte of een ongeval?
 • Was je hiervoor verzekerd en zo ja op welke manier? Zo nee, hoe heb je dit inkomensverlies opgevangen?
 • Welke regelgeving is er in jouw woonland rondom arbeidsongeschiktheid?
 • Waar let je zelf op bij het beoordelen van een verzekering voor arbeidsongeschiktheid?

Deel je ervaringen door een reactie hieronder, of schrijf zelf een blog.

Lees meer

 • Er zijn mogelijkheden om je particulier te verzekeren voor een verlies van inkomen bij ziekte of een ongeval. Verken tijdig de aandachtspunten, bijvoorbeeld op Expatverzekering.nl
 • Lees meer over de gevolgen voor sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen wanneer je voor langere tijd of permanent naar het buitenland vertrekt
 • Maak gebruik van de JoHo checklists voor het in kaart brengen (en houden) van de vele aandachtspunten in je voorbereiding op een lang verblijf in het buitenland
Image
Follow the author: Koert Hommel
Supporting content
Doordacht Emigreren: magazine voor iedereen met plannen voor een lang verblijf in het buitenland en/of emigratie.
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Emigratie Zweden

Hoi, wij gaan in 2023 emigreren naar Zweden. We zullen daar op termijn werk gaan zoeken. Hoe zit het met mogelijke arbeidsongeschiktheid in de periode dat er nog geen baan is.?

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Image
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount] 2 1