Doc. Engels en Tagalog: sterktes en zwaktes

Strength
1 Accurate - tama; wasto
2 Adventurous - mapagsapalaran
3 Ambitious- mapaghangad; mapaglunggati; ambisyoso
4 Calm - panatag
5 Caring – mapagkalinga
6 Consistent – hindi pabago-bago
7 Contented – nasisiyahan!
8 Courageous - matapang
9 Creative – malikhain; mapanglikha
10 Disciplined – disiplinado; masunurin
11 Enquiring - nagtatanong
12 Enterprising – masigasig
13 Enthusiastic – masigla; masigasig
14 Flexible – magpag-angkop
15 Fun loving – masayahin; mahilig sa saya
16 Helpful - matulungin; maalalay
17 Honest - tapat; hind sinungaling; hindi nangdaraya
18 Idealistic – kauliranan; maka-ideal
19 Inspiring - nakasisigla
20 Intelligent - matalino; maalam
21 Interested - interesado; nagkakagusto
22 Observant - mapagmasid
23 Open - bukas
24 Patient - mapagpasiyensiya
25 Responsible – responsable; mapagkakatiwalaan; may kagagawan
26 Sensible - may pakiramdam; matalino; may katuwiran; matino
27 Sensitive - maramdamin; madaling makaramdam
28 Serious - malubha; pormal; walang kibo; seryo; maselan; mabigat; mahalaga
29 Skilful - bihasa; maalam at matulin
30 Spontaneous – may kusa
31 Steadfast - matatag
32 Sympathetic – may awa; may simpatiya
33 Tolerant – mapagparaya; mapagpasensya
34 Trustworthy - mapagkakatiwalaan; karapat-dapat sa pagtitiwala
35 Unpretentious – hindi mayabang
36 Appreciative – nagpapasalamat; apresyatibo
37 Cheerful - masaya; masayahin; maligaya
38 Considerate – maunawain; mapagbigay
39 Dedicated – nakatutok; dedikado
40 Determined – determinado; nahahanda; natatalaga
41 Diligent - masipag; mapag-aral; masikap
42 Discerning – desidido; determinado
43 Forceful - malalas; mabisa
44 Friendly – palakaibigan; magiliw
45 Generous - mapagkaloob; maawain; mahabagin
46 Goal-oriented – may layunin
47 Good communicator – mahusay na tagapagbalita
48 Good listener – mahusay makinig
49 Good tempered - mahinahon
50 Humorous - masayahin; mapagpatawa
51 Independent - may kasarinlan o pagsasarili; malaya
52 Jovial - masaya; masigla
53 Level-headed - mahinahon
54 Lively - maliksi; masigla
55 Logical – nasa katuwiran; mahusay ang katuwiran
56 Meticulous – maselan; mag-igi
57 Optimistic - di-nasisiraan ng loob; umaasa sa mabuti
58 Orderly- nasa ayos; areglado; maayos
59 Persuasive – mapangakit; mapanghikayat
60 Playful - mapaglaro; palabiro
61 Practical – praktikal; magagamit; marunong pumaraan; mapakikinabangan
62 Respectful - magalang; mapitagan
63 Responsive – tumutugon; sumasangayon
64 Self-assured – may tiwala sa sarili
65 Straightforward – prangko
66 Tactful – diplomatiko; may taktika
67 Versatile - maraming nagagawa
68 Warm - initin; painitin; iinit; pasiglahin; mainit; masigla
69 Well organised – maayos; organisado
70 Wise - maalam; marunong; matalino

Weakness
1 Chaotic - magulo
2 Clumsy - hindi sanay
3 Confused – naguguluhan; natataranta; lito
4 Dissatisfied – hindi nasisiyahan; hindi kuntento
5 Dull - mapurol; di makinang; pulpol; walang sigla
6 Fussy – pihikan; mabusisi; makuriri
7 Gloomy - madilim; malungkot; malamlam
8 Hypocritical – ipokrita; mapagkunwari; pabalatkayo
9 Inconsistent – pabago-bago; paiba-iba
10 Indifferent - walang malasakit; walang pagtingin; walang bahala
11 Inflexible – matigas; hindi mabaluktot
12 Intolerant – hindi nagpaparaan
13 Loose-tongued – masatsat; madaldal
14 Mistrustful – walang tiwala
15 Naive – walang muang
16 Obstructive – nakahahadlang; nakasasagabal
17 Over-anxious – masyadong nababahala; masyadong balisa
18 Over-critical – masyadong mapintasin; masyadong mapunahin
19 Oversensitive – masyadong maramdamin;
20 Passive - Walang kibo; malamig ang loob
21 Pushy – mapagdiin; mapagsagawa
22 Restless - balisa; hindi mapalagay
23 Servile - mapangayupapa; may ugaling alipin
24 Shallow - mababaw
25 Short-sighted - kulang sa pag-intindi sa kinabukasan
26 Shy - mahihiyain; kimi
27 Slow- mabagal; makupad; marahan; mahina
28 Stand-offish – suplado/suplada;
29 Strict - estrikto; mahigpit
30 Stubborn - maulit; matigas ang ulo
31 Touchy – maramdamin;
32 Undisciplined – hindi masunurin; hindi disiplinado
33 Unreasonable – wala sa katwiran; hindi makatwiran
34 Wasteful – bulagsak; maaksaya
35 Wooly-minded – lito; natataranta; hindi malinaw; hindi tiyak
36 Aggressive – mabalasik; masigla
37 Arrogant - mapagmataas; mayabang
38 Blinkered – makitid ang isip
39 Blunt - pulpol; bigla; tapatang magsalita
40 Boastful - mayabang; hambog
41 Bossy – palautos
42 Careless - pabaya; mapagpabaya; bulagsak; walang-ingat
43 Complaining – nagrereklamo; dumadaing; nagsusumbong
44 Contemptuous – mapanlait; mapanghamak
45 Cynical - walang tiwala; suspitsoso; mapag-akala
46 Disparaging – mapanghamak; mapanglait
47 Envious - naiinggit; mainggitin; mapanaghiling
48 Fanatical – panatiko; malalim ang paniniwala
49 Fearful - natatakot; nangangamba
50 Greedy - timawa; sakim;
51 Hard - matigas; mahirap; maghipit; masakit
52 Hesitant – nag-aalangan; nag-aatubili; urong-sulong
53 Impatient - yamot; walang pagtitiis; mainipin; walang tiyaga
54 Inhibited – pinigilan; binawalan
55 Interfering – nakikialam; nakakasagabal
56 Lazy - tamad; batugan
57 Malicious – may hangad na masama; may malisya
58 Miserly – kuripot; maramot
59 Moody - wala sa kondisyon; sumpungin
60 Over-dependent – masyadong palaasa
61 Prejudiced - may kinikilingan; may hindi matwid na opiniyon
62 Pretentious – mapagpanggap; mapagpasikat
63 Reckless - walang-ingat; padaskul-daskol
64 Rude - bastos; magaspang
65 Selfish- makasarili; maramot; mapagsarili; sakim
66 Sloppy – walang ingat; padaskol; pabaya
67 Spiteful – puno ng galit; yamot;
68 Unbending – matigas; hindi mababaluktot
69 Vague – Malabo; hindi malinawa
70 Wily – tuso; mapaglalang; mautak

Follow the author: Loesjansen
More contributions of WorldSupporter author: Loesjansen
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
[totalcount]