Wonen en werken in het buitenland? Hoe zorg je voor een goede emigratieverzekering?

Wonen en werken in het buitenland? Hoe zorg je voor een goede emigratieverzekering?

Staat je op het punt om te emigreren en zoekt je een passend emigratieverzekeringen? Vaak is dit onderdeel het sluitstuk in de lange voorbereiding tot aan de emigratie. De Nederlandse regelgeving en de regels in het nieuwe 'thuisland' hebben gevolgen op het kiezen van de juiste emigratieverzekering.

Wanneer vervalt de dekking van verzekeringen in Nederland?
De uitschrijving bij de gemeente is vaak de formele emigratiedatum. Deze datum is ook van belang voor de lopende verzekeringen. Vaak eindigt de dekking op de datum dat je formeel uitgeschreven bent bij de gemeente. Sommige verzekeringen bieden een uitlooptermijn.”

Wat gebeurt er met de Nederlandse basiszorgverzekering?
In veel gevallen zal bij emigratie de basiszorgverzekering in Nederland verplicht stoppen per uitschrijfdatum. Uitzonderingen hierop zijn onder andere situaties waarbij er sprake is van detachering, van een pensioen of uitkering uit Nederland of dat Nederland het 'woonland' blijft.

Wie geeft uitsluitsel bij twijfel of de basiszorgverzekering in Nederland doorloopt?
In sommige situaties is niet direct duidelijk of de basiszorgverzekering in Nederland stopt of moet blijven doorlopen. je kunt dan een WLZ onderzoek indienen bij de SVB (www.svb.nl); de SVB geeft dan uitsluitsel over uw situatie. Wees wel zorgvuldig en compleet in het geven van informatie, anders bestaat de kans dat er een onjuist oordeel komt.”

Emigratie heeft grote gevolgen voor vrijwel álle lopende verzekeringen in Nederland.”

Wat zijn gevolgen van emigratie voor andere verzekeringen?
Ook polissen voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand, inboedel & opstal (voor een woning die in Nederland wordt aangehouden), ongevallen, arbeidsongeschiktheid en doorlopende reis- en annulering geven vaak geen dekking meer bij vertrek uit Nederland. Ook hier staat de uitschrijfdatum centraal, soms met een uitlooptermijn.”

Wat zijn extra aandachtspunten als je een eigen woning in Nederland aanhoudt?
Naast een opstalverzekering heeft men vaak ook een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. De uitschrijving is vaak de reden dat de lopende verzekeringen geen dekking meer geven, maar ook verandering van gebruik (langdurig onbewoond of verhuurd) kan verval van dekking tot gevolg hebben. Belangrijk dus om contact op te nemen met je tussenpersoon of je verzekeraar over de geldigheid en dekking van de lopende woonverzekeringen.”

Kun je je niet gewoon in je nieuwe woonland verzekeren voor ziektekosten?
"De mogelijkheden hangen af van het land van bestemming, het niveau van medische zorg en de persoonlijke (werk)situatie. In veel Europese landen en Australië en Nieuw-Zeeland is het vaak goed geregeld. Maar in veel andere landen in de wereld zijn de voorzieningen en mogelijkheden beperkt. En als lokaal het niveau van medische zorg beperkt is, kan het wenselijk zijn dekking te hebben voor behandeling buiten het woonland en/of ook in Nederland. Met name in Azië zijn de voorwaarden van lokale ziektekostenverzekeringen veel slechter dan wat we in Nederland gewend zijn."

Wat zijn aandachtspunten als je je in je nieuwe woonland verzekert?
Let altijd goed op het niveau van de geboden zorg. In sommige situaties is het beter om te kijken naar dekking van ziektekosten in buurlanden, of zelfs landen verder weg. Ook is keuzevrijheid qua behandelingslocatie belangrijk. In een aantal landen betekent overheidsdekking dat je alleen in staatsklinieken terecht kunt waar niet altijd zorg van voldoende niveau wordt geboden. Soms wil je liever in een privékliniek behandeld worden. Let bij een lokale particuliere ziektekostenverzekering heel goed op de voorwaarden wat betreft opzegging en premieverhoging door de verzekeraar.”

Kan je een paar voor- en nadelen benoemen van een internationale particuliere ziektekostenverzekering?
Bij een particuliere ziektekostenverzekering is het risico dat bestaande medische aandoeningen en gevolgen van eerdere zware medische ingrepen mogelijk niet meeverzekerd worden. ‘Acceptatie’ of ‘uitsluiting’ heet dat. Een internationale particuliere ziektekostenverzekering geeft het voordeel van een wereldwijde dekking (inclusief dekking in Nederland), er is vaak genoeg flexibiliteit en keuzevrijheid (privé-klinieken), vergoedingen en voorwaarden zijn veelal volgens Nederlandse maatstaven en er zijn beroepsmogelijkheden volgens NL/EU regelgeving. Bovendien kunnen er extra thema’s zijn die veelal niet onder ‘lokale’ verzekeringen vallen, maar die je via een internationale verzekering tóch wilt verzekeren; bijvoorbeeld dekking tijdens de heen- en terugreis naar uw nieuwe woonland, reizen die je maakt buiten het land waar je verblijft en dekking voor retour naar Nederland bij familieomstandigheden.”

Heb je nog aanvullende tips als mensen lokaal goed verzekerd worden?
"Wanneer je na aankomst in uw nieuwe woonland lokaal verzekerd wordt, is zo'n lokale verzekering niet altijd direct geregeld. Soms moet in Nederland de basiszorgverzekering stoppen, maar duurt het nog ‘even’ –vanaf enkele dagen tot wel één jaar- voordat de lokale verzekering in het nieuwe woonland is geregeld. Een overbruggingsverzekering biedt dan uitkomst. Daarnaast zijn er situaties die je apart kunt verzekeren via een particuliere verzekering. Denk bijvoorbeeld aan het terug naar Nederland moeten voor familieomstandigheden; behandeling van langdurige ziektes in Nederland of aan het regelwerk en de kosten van repatriëring naar Nederland na overlijden."

Kan een Nederlandse reisverzekering niet dienen als overbruggingsverzekering?
Het is een misverstand dat een Nederlandse doorlopende reisverzekering als overbrugging kan dienen bij emigratie. Zo’n reisverzekering vereist namelijk inschrijving in Nederland, een lopende reguliere basiszorgverzekering en tijdelijk verblijf in het buitenland inclusief geplande terugkeer naar Nederland. Deze aspecten zijn bij emigratie juist niet van toepassing.”

Bronnen:

Image
Follow the author: niels
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Image
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
[totalcount] 1