Organisational Behaviour - Sinding et al. (6e druk) - TentamenTests

Education Category: General
Ages: 16+

Wat zijn de fundamenten van organisatiegedrag? - Chapter 1

1. Wat houdt Organisational Behaviour in?

Wat zijn persoonlijke dynamieken? - Chapter 2

1. Welke drie componenten verklaren iemands houding?

2. Welke twee andere variabelen naast houding verklaren gedrag?

Wat zijn waarden, houdingen en emoties? - Chapter 3

1. Wat is het verschil tussen emotie en affect?

Hoe werkt informatie en communicatie in organisaties? - Chapter 4

1. Wat voor verschillende soorten persoonlijkheden zijn er?

2. Wat is het verschil tussen instrumentele waarden en terminale waarden? 

Wat zijn content motivatie theorieën? - Chapter 5

1. Wat is perceptie?

2. Wat zijn de vier biases waardoor we geobserveerd gedrag verkeerd geïnterpreteerd wordt?

Wat houdt procesmotivatie in? - Chapter 6

-

Wat is groepsdynamica? - Chapter 7

1. Wat zijn bronnen van self-efficacy?

2. Wat is self-fulfilling prophecy?

3. Wat is motivatie?

4. Welke behoeftes zijn essentieel in de behoefte theorie van McClelland?

Wat houdt teamwerk in? - Chapter 8

-

Hoe werkt besluitvorming in organisaties? - Chapter 9

1. Wat zijn vier barrières voor effectieve communicatie?

2. Wat is het verschil tussen hiërarchische communicatie en de grapevine?

3. Wat is het verschil tussen hoge en lage context culturen?

Wat houdt cultuur in organisatie in? - Chapter 10

-

Wat is het organisationele klimaat? - Chapter 11

-

Welke rollen spelen macht en politiek in een organisatie? - Chapter 12

1. Wat is het verschil tussen traits theories en behavioural theories?

Hoe werkt leiderschap in organisaties? - Chapter 13

1. Wat zijn twee voorbeelden van impression management?

Wat is organisationele architectuur? - Chapter 14

1. Wat is het verschil tussen distributive en integrative overleg?

Hoe kan een organisatie worden gediagnosticeerd en veranderd? - Chapter 15

1. Wat is een voordeel van unity of command?

2. Wat is het verschil tussen mechanistische en organische organisaties?

Chapter 16

1. Wat is het verschil tussen klimaat en cultuur?

Chapter 17

1. Wat zijn de drie fasen van Lewins' model voor geplande veranderingen?

Antwoorden Hoofdstuk 1

1. Het is een interdisciplinair veld gericht op het beter begrijpen van het managen van mensen op de werkvloer.

Antwoorden Hoofdstuk 2

1. Cognitieve component, affectieve component en gedragscomponent.

2. Subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole.

Antwoorden Hoofdstuk 3

1. Emoties zijn complexe menselijke reacties op persoonlijke prestaties of tegenslagen. Affectie richt zich op het algemene gevoel mensen ervaren, het bevat zowel emoties als stemmingen

Antwoorden Hoofdstuk 4

1. Er zijn zestien verschillende persoonlijkheidstypen. De verschillen komen voort uit vier dimensies: extraversion-introversion, sensing-intuition, thinking-feeling, judging-perceiving.

2. Instrumentele waarden gaan over gewenst gedrag om een doel te bereiken. Terminale waarden gaan over de gewenste doelen die een persoon wil bereiken.

Antwoorden Hoofdstuk 5

1. Perceptie is een cognitief proces dat mogelijk maakt dat wij onze omgeving kunnen interpreteren en begrijpen.

2. Selectieve perceptie, halo effect, stereotypering en contrastering.

Antwoorden Hoofdstuk 6

-

Antwoorden Hoofdstuk 7

1. Eerdere ervaringen, gedragsmodellen, overtuiging van anderen en emotionele/fysieke staat.

2. Verwachtingen van mensen hun bepalen gedrag en performance. Het gaat om hoe mensen zich gedragen om hun verwachtingen te laten uitkomen.

3. Motivatie is het psychologische proces dat zorgt voor opwinding en sturing van doelgericht gedrag.

4. Need voor achievement, need for power en need for affiliation.

Antwoorden Hoofdstuk 8

-

Antwoorden Hoofdstuk 9

1. Minimaal vier van deze: filteren, selectieve perceptie, informatieoverbelasting, emoties, taal, stilte, sociale angst en liegen.

2. Hiërarchische communicatie is de uitwisseling van informatie tussen meerderen en werknemers, informatie uitgewisseld naar beneden toe van meerdere naar werknemer. De grapevine is het onofficiële communicatie systeem van de informele organisatie.

3. Hoge-context houdt in dat mensen zich vooral richten op non-verbale en subtiele situationele aanwijzingen bij communicatie. Lage-context houdt in dat mensen heel erg letten op de woorden die mensen zeggen en de context is hierdoor minder belangrijk.

Antwoorden Hoofdstuk 10

-

Antwoorden Hoofdstuk 11

-

Antwoorden Hoofdstuk 12

1. Traits theories geloven dat leiderschapseigenschappen aangeboren zijn en behavioural theories geloven dat leiders gemaakt worden en niet zo geboren worden.

Antwoorden Hoofdstuk 13

1. Twee van deze: actie vermijden, schuld vermijden, verandering vermijden, conformeren, gunsten, excuus, spijtbetuiging, zelf-promotie, verbetering, vleierij en gewaarmerking.

Antwoorden Hoofdstuk 14

1. Distributive wil zeggen dat er een traditionele win-verlies denkwijze aanwezig is. Integrative overleg heeft een progressieve win-win denkwijze.

Antwoorden Hoofdstuk 15

1. Unity of command betekent dat elke werknemer alleen maar aan één manager verslag moet uitbrengen. Als men aan meer managers verslag zou uitbrengen, dan kan de organisatie inefficiënt worden doordat er conflicterende bevelen zijn.

2. Mechanistische organisaties zijn rigide bureaucratieën met strenge regels, top-down communicatie en smal gedefinieerde taken. Organische organisaties zijn flexibel en bestaan uit individuen met meerdere talenten die verschillende taken uitvoeren.

Antwoorden Hoofdstuk 16

1. Cultuur verandert niet snel gaat over de onderliggende waarden en aannames. Klimaat verandert snel en  is afhankelijk van de situaties, gevoelens en gedrag van betrokkenen van de organisatie.

Antwoorden Hoofdstuk 17

1. Unfreezing, changing, refreezing.

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Blog of Naciye
Content
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
15