Methodologiewinkel UvA

Hulp nodig bij Statistiek en Onderzoeksmethoden?

Check out de Methodologiewinkel van de Universiteit van Amsterdam!

Op deze wiki vind je informatie over de statistische aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Deze wiki is gemaakt door researchmaster studenten van de opleiding psychologie. Zij hebben hun uiterste best gedaan om de kwaliteit van de informatie in deze wiki zo hoog mogelijk te maken. Veel van de informatie is gebaseerd op wetenschappelijke bronnen (voornamelijk het statistiek boek van Andy Field: Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, England: SAGE.).

This content is used in bundle:

Research Methods and Statistics - Summaries and Tips for UvA Students

Summary of Research Methods in Psychology, Morling, 3rd edition

Summary of Research Methods in Psychology, Morling, 3rd edition


What is the psychological way of thinking? - Chapter 1

Psychology is based on research and studies by psychologists. Psychologists can be seen as scientists and therefore also as empiricists. Empiricists base their conclusions on systematic observations. Psychologists base their ideas about behavior on studies they have carried out with animals on people in their natural environment or in an environment that has been specially made for the research. Anyone who wants to think as a psychologist must think like a researcher.

Who are the producers and consumers in research?

Psychology students who are interested in conducting research, conducting questionnaires, examining animals, the brain or other themes from psychology are called producers of research information. These students will probably publish articles and work as a research scientist or professor. Of course there are psychology students who do not want to work in a laboratory, but who like to read about research with animals and people. These students are seen as consumers of research. They read about research and they can apply what they have read in the professional field, their hobby or friends and family. These students can become therapists, study advisers or teachers. In practice, it is often the case that psychologists take on both roles. They are both producers and consumers of research.

For the subjects that you will still receive during your psychology studies, it is important to know how you can be a researcher. Even if you do not plan to start a PhD after your studies. Of course you have to write a thesis for graduation and your thesis will have to meet the APA standards. The APA

.....read more
Access: 
Public
Samenvatting van Statistics: the Art and Science of Learning from Data van Agresti en Finlay? Een vergelijking van De PoliticologieSupportal

Samenvatting van Statistics: the Art and Science of Learning from Data van Agresti en Finlay? Een vergelijking van De PoliticologieSupportal

Eindelijk! Statistiek! Mogen we de formules eens wat beter doornemen? Ik begrijp namelijk niet zo goed hoe de Beta is berekend in deze regressie-analyse... Ik geloof niet dat ik dit vaak heb gehoord en vaak is dit tegenwoordig ook niet meer nodig omdat computers nu eenmaal al het werk voor ons doen. En dan is the art and science of learning from data ook meteen wel een pittig boek om mee te beginnen. Ja, er wordt meerdere malen in het boek gezegd dat je waardes kan laten berekenen door de computer, maar dan komt steevast retour: maar... voor beter begrip... vind je hier formule X of Y - tadaa!

Hard werken en doorbijten? Ja zeker. De moeite waard? Ik denk dat je statistiek ook op andere manieren kan leren zonder meteen ingewikkelde formules om je oren gesmeten te krijgen. Tegelijk geldt wel: als je je vak serieus neemt en je verder wil ontwikkelen in dit vakgebied (en dan met name de vergelijkende politicologie) is het natuurlijk belangrijk om de basis van de statistiek goed te kennen en daar horen zeker een paar basis formules bij. Ik kan me bijvoorbeeld een conferentie herinneren waar men de manier waarop de formules opgebouwd waren ter discussie stelde - zonder wat basiskennis over statistische formules was dat toch wel erg lastig geweest. Dit boek biedt die formules en biedt je ook als je de formules niet interesseert een uitstekende inleiding tot de statistiek. (let bijvoorbeeld op als je in Leiden studeert, ik heb gehoord daar nog wel wat vakidioten rond lopen die je graag formules op de gang willen overhoren)

Het boek is integraal te downloaden op libgen

Ook zijn er samenvattingen beschikbaar. Een selectie uit de mogelijkheden:

Op studeersnel

 

Op Stuvia

 

Op JoHo.org

Beste keuze:

1. Samenvatting van Statistics: the art and science of learning from data op JoHo.org

2. Samenvatting van Statistics: the art and science of learning from data op Stuvia

3. Samenvatting van Statistics: the art and science of learning from data op Stuvia

 

Veel succes,

De PoliticologieSupportal

Samenvatting Statistics: The arts of learning from data (Agresti, 2009)

Samenvatting Statistics: The arts of learning from data (Agresti, 2009)


Inleiding

Voor veel psychologiestudenten is het vak statistiek beangstigend. Wat moet je met al die getallen en cijfertjes en hoe zitten alle formules in elkaar? Deze samenvatting zal zo goed mogelijk proberen statistiek op een duidelijke manier uit te leggen. Er zitten veel voorbeelden in die het wiskundige probleem proberen te verduidelijken. Deze samenvatting is echter geen wondermiddel. Het is vooral erg verstandig om veel te oefenen en aanwezig te zijn bij de colleges.

Voordat je aan deze samenvatting gaat beginnen toch enkele tips voor het werken met statistiek:

  • Wil niet altijd precies weten en begrijpen hoe een formule tot stand is gekomen. Soms is het van belang aan te nemen dat slimme wis- en natuurkundigen dit hebben verzonnen. Voor jullie is het belangrijk om er vooral mee te kunnen werken. Raak dus niet in paniek als je iets niet geheel snapt, maar probeer te kijken wat je wel begrijpt en probeer daarmee te werken.
  • Weet je een antwoord niet, sla de vraag dan tijdelijk over. Vaak komt het voor dat je tijdens het tentamen opeens op het antwoord komt of de manier waarop het berekend moet worden.
  • Het antwoord is altijd te vinden in de tekst; er wordt niet zomaar wat cijfers bij gegoocheld om het antwoord te vinden.
  • Lees dus goed, vaak wordt over belangrijke informatie heen gelezen.

Statistiek is dus niet om van in paniek te raken, maar zonder studeren wordt het wel erg moeilijk. Hopelijk maakt dit overzicht statistiek voor jullie wat duidelijker.

Succes!

 

Hoofdstuk 1 Data

Statistiek is de wetenschap die informatie uit verschillende studies en onderzoeken analyseert. Deze informatie wordt data genoemd. Op een objectieve manier worden onderzoeksvragen onderzocht en geanalyseerd. Na de analyse van data kunnen conclusies en voorspellingen gedaan worden.

De drie statistische processen die het meeste voorkomen:

  1. Design: het plannen en onderzoeken van een studie. Hierbij kan gedacht worden aan hoe relevante data verkregen moeten worden. Dit wordt meestal met behulp van samples (steekproeven) uit een populatie gedaan. Een populatie duidt niet op de gehele wereldbevolking. Het kan ook duiden op bijvoorbeeld alle scholen van Nederland of alle voetbalclubs in Noord-Holland.
  2. Descriptief: Het opsommen en uitvinden van patronen in een data sample. Dit wordt gedaan met behulp van grafieken en tabellen of op een beschrijvende manier, zoals het weergeven van gemiddelden en percentages.
  3. .....read more
Access: 
Public
Methodologiewinkel UvA

Methodologiewinkel UvA

UvA Methodologiewinkel Wiki

Hulp nodig bij Statistiek en Onderzoeksmethoden?

Check out de Methodologiewinkel van de Universiteit van Amsterdam!

Op deze wiki vind je informatie over de statistische aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Deze wiki is gemaakt door researchmaster studenten van de opleiding psychologie. Zij hebben hun uiterste best gedaan om de kwaliteit van de informatie in deze wiki zo hoog mogelijk te maken. Veel van de informatie is gebaseerd op wetenschappelijke bronnen (voornamelijk het statistiek boek van Andy Field: Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, England: SAGE.).

Formuleblad bij Statistics: The art and science of learning from data van Agresti & Franklin
Samenvattingen en stappenplannen bij SPSS (versie 24) - Bundel

Samenvattingen en stappenplannen bij SPSS (versie 24) - Bundel

Image

Deze bundel bevat samenvattingen en stappenplannen bij de meestgebruikte onderdelen en analyses van SPSS en is gebaseerd op de 24e versie.

Sharon Klinkenberg legt SPSS uit op YouTube
Handige YouTube filmpjes voor SPSS
SPSS "Bijbel"
Twee kanten op stampen - Onderzoeksmethode en Statistiek I
Validiteit en betrouwbaarheid - Onderzoeksmethode en Statistiek I
Rekenmachine op tentamen - Onderzoeksmethode en Statistiek I