Image
WorldSupporter profile of Annemarie JoHo
Image
Travel & Move: 
Travelled around China, Southeast-Asia, India and Africa
Experience & Leisure: 
Long travels to developing countries
Learn & Develop: 
Studied International Literature. Wrote a paper on political and cultural transitions in post-Apartheid South Africa
Help & Change: 
Helped NGO Smokey Tours in the Philippines!
Work & Initiate: 
Worked in the Philippines!
My Latest Activity
Wat houden positieve interventies in? - Chapter 19
 • 19.1 Hoe verhouden traditionele interventies en positieve interventies zich tegenover elkaar?
 • 19.2 Hoe is de positieve psychologie ontstaan?
 • 19.3 Wat houdt het succesparadigma in?
 • 19.4 Wat is uniek aan positiviteit?
 • 19.5 Wat voor positieve intervent...
Hoe zit teamwerk in elkaar? - Chapter 18
 • 18.1 Wat zijn de uitdagingen bij het onderzoeken van teams?
 • 18.2 Wat voor teams bestaan er?
 • 18.3 Welke competenties moet een team hebben?
 • 18.4 Welke modellen analyseren de effectiviteit en ontwikkeling van teams?
 • 18.5 Hoe werkt cognitie in een team?...
Hoe verbeteren werknemers de eigen baan? - Chapter 17
 • 17.1 Wat is job crafting?
 • 17.2 Hoe is job crafting ontstaan?
 • 17.3 Hoe is job crafting een individuele benadering van job redesign?
 • 17.4 Wat zijn de verbanden tussen job crafting en organisatieverandering en innovatie?
 • 17.5 Welke zaken met betrekking...
Wat is het belang van veiligheid op het werk? - Chapter 14
 • 14.1 Hoe is het onderzoek naar ongevallen op het werk ontstaan?
 • 14.2 Wat is de kans dat er een bedrijfsongeval gebeurt?
 • 14.3 Wat voor gedrag brengt de veiligheid in het gedrang?
 • 14.4 Wat is de verhouding tussen actieve en latente fouten die ongevallen veroor...
Hoe is de interactie tussen werk en familie? - Chapter 11
 • 11.1 Wat zijn de basisconcepten van interactie tussen werk en familie?
 • 11.2 Welke theoretische modellen brengen de interactie tussen werk en familie in kaart?
 • 11.3 Wat zijn de antecedenten en uitkomsten van interactie tussen werk en familie?
 • 11.4 Hoe kun je ...
Latest Activity of My Favorites
Personality assessment: An overview - Cohen - 2013

Summary of Personality assessment: An overview - Chapter 12 - Cohen - 2013.

 • What are personality traits, types and states?
 • What are some basic questions in personality assessment?
 • What are issues in personality test development and use?
 • How do you develop in...