WorldSupporter Magazine of better care network nl

Image

Supporter

My latest World Supporter activities - My World Supporter CV - Notifications of new Content

Mini CV
Image
Travel & Move: 
.
Experience & Leisure: 
.
Learn & Develop: 
.
Help & Change: 
In Nederland is er een groot aantal organisaties al jarenlang in binnen- en buitenland actief betrokken bij de zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg.
Een aantal organisaties heeft in 2007 het initiatief genomen om een Nederlandse afdeling van het Better Care Network op te richten. Doelstelling: Het doel van het Better Care Network is om via samenwerking tussen organisaties de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Dit doen we door kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen te delen. Op die manier willen we informatie over alternatieve zorgmodellen verder ontwikkelen, de toepassing ervan verbeteren, discussie stimuleren, beleid verbeteren en bewustwording rond het thema vergroten. Missie: Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) en Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen (2009) zijn richting gevend voor het werk van het Better Care Network. De Nederlandse afdeling van het Better Care Network is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Het netwerk wil in binnen- en buitenland Better Care voor kinderen zonder ouderlijke zorg bevorderen. Better Care betekent dat: Het aantal kinderen dat van hun ouders gescheiden wordt of in de steek gelaten wordt afneemt Uithuisgeplaatste kinderen en/of weggelopen kinderen - waar mogelijk en passend - met hun families worden herenigd Mogelijke vervangende vormen van zorg - o.a. door familieleden of gemeenschap - voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg verder worden ontwikkeld en gestimuleerd Voor kinderen die met politie en justitie in aanraking komen, aangepaste wetten, procedures, autoriteiten en instellingen overeenkomstig het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind aanwezig zijn én toegepast worden Internationale en nationale kaders voor alle vormen van zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg worden ontwikkeld en vastgesteld én structuren worden ontwikkeld om toezicht te houden op de uitvoering Erop wordt toegezien dat residentiële zorg zo min mogelijk en alleen wanneer passend wordt ingezet.
Work & Initiate: 
.

Stories

Including Bundles, Magazines, Blogs, Photos, Movies, Documents, Statements & Updates

Suggestions

Including Travel Tickets, Study Tickets, Events & Recipes

Supply & Demand

Including Supply and Demand of Manpower, Travel Gear, Teaching Materials & Study Materials

My Selected Supporters
Nothing found yet.
My Selected Organizations
Nothing found yet.
Find Content
Find Supporters