Psychology: Groningen - Bachelor RUG - Summaries and study assistance

Psychology: Groningen - Bachelor RUG - Summaries and study assistance

Home page for Psychology: Bachelor 1, 2 and 3 of the University of Groningen

Study online & Check summaries  -  Helpdesk & FAQ  -  Order Prints

Assortment guide Study year 2023-2024

Check the assortment or the presence of all summaries and study assistance

Assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Rijksuniversiteit Groningen - Jaargang 2023-2024

Assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Rijksuniversiteit Groningen - Jaargang 2023-2024

ASSORTIMENT BLOK 1A


Overzicht van de Psychologie

Online Samenvattingen en studiehulp bij Overzicht van de Psychologie op joho.org

Online Samenvattingen en studiehulp bij Overzicht van de Psychologie op worldsupporter.org

 • o.a. samenvattingen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
 • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Rijksuniversiteit Groningen

Het vak Overzicht van de Psychologie studeren

 • Tentamentips: Zoals de meeste inleidende vakken krijg je slechts tipjes van de sluier opgelicht en hou je er waarschijnlijk een wazig gevoel aan over. Laat je niet afschrikken, naarmate de jaren vorderen krijg je meer en meer zicht op de relatie met je studie en groeit ook je waardering.

Statistiek 1A

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Statistiek 1A op joho.org

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Statistiek 1A op worldsupporter.org

  • o.a. samenvattingen, begrippenlijsten, oefententamens en voorbeeldvragen
  • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Rijksuniversiteit Groningen

  Prints bij Statistiek 1A

  • Geprinte samenvatting bij Samenvatting bij Introduction to the practice of statistics van Moore & McCabe
  • Zie Printshop VIP

  Het vak Statistiek 1A studeren

  • Over het vak: Het vak geeft je een inleiding in de statistiek en die kennis wordt ingezet bij vrijwel alle onderzoeken en veel van de papers die je komende jaren zal afronden.
  • Tentamentips: Statistiek is voor de meeste studenten niet de reden geweest om Psychologie te gaan studeren. Voor sommigen zal het zelfs een reden zijn om er mee te stoppen. Echter, als je regelmatig een klein beetje investeert tijdens dit vak, dan heb je daar gedurende je gehele studie profijt van/ Bij statistiek 1A werk je met statistische formules en analyses. Maak gebruik van de bijdrages bij Introduction to Statistics op JoHo WorldSupporter als je nog weinig ervaring hebt met statistische analyses.

  Theoretische Introductie in Onderzoeksmethoden

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Theoretische Introductie in Onderzoeksmethoden op worldsupporter.org

   Prints bij Theoretische Introductie in Onderzoeksmethoden

   • Geprinte samenvatting bij Samenvatting bij Research methods in Psychology: Evaluating a world of information van Morling
   • Zie Printshop VIP

   Het vak Theoretische Introductie in Onderzoeksmethoden studeren

   • Over het vak: Dit vak heeft betrekking op het beoordelen van goed en slecht wetenschappelijk onderzoek en is daarmee een goede theoretische aanvulling op het wat praktischere vak Statistiek 1A.

   Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp van blok 1 en overige blokken

   Assortment per course for Psychology Bachelor 1 at the University of Groningen - Year 2023-2024

   Assortment per course for Psychology Bachelor 1 at the University of Groningen - Year 2023-2024

   ASSORTMENT BLOCK 1A


   Introduction to Psychology

   Online Summaries and study assistance with Introduction to Psychology on joho.org

   Online Summaries and study assistance with Introduction to Psychology on worldsupporter.org

   • including summaries and notes on lectures
   • see the supporting content of the(se) assortment per course for Psychology Bachelor 1 at University of Groningen

   Studying the course Introduction to Psychology

   • About the course: Like most introductory courses, you only get a glimpse of the veil and are likely to be left with a fuzzy feeling. Don't be put off, as the years go by you will gain more and more insight into the relationship with your studies and your appreciation will also grow.

   Statistics 1A

   Online Summaries and study assistance with Statistics 1A on joho.org

   Online Summaries and study assistance with Statistics 1A on worldsupporter.org

   • including summaries and practice exams
   • see the supporting content of the(se) assortment per course for Psychology Bachelor 1 at University of Groningen

   Studying the course Statistics 1A

   A Theoretical Introduction to Research Methods

   Online Summaries and study assistance with A Theoretical Introduction to Research Methods on joho.org

   Online Summaries and study assistance with A Theoretical Introduction to Research Methods on worldsupporter.org

   • including summaries and practice exams
   • see the supporting content of the(se) assortment per course for Psychology Bachelor 1 at University of Groningen

   Studying the course A Theoretical Introduction to Research Methods

   • About the course: This course relates to the assessment of good and bad scientific research and is therefore a good theoretical supplement to the more practical course Statistics 1A.

   Supporting content: connected summaries and study assistance of block 1 and other blocks

   Assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Rijksuniversiteit Groningen - Jaargang 2023-2024

   Assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Rijksuniversiteit Groningen - Jaargang 2023-2024

   ASSORTIMENT BLOK 1A


   Statistiek II

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Statistiek II op joho.org

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Statistiek II op worldsupporter.org

    • o.a. samenvattingen en oefenvragen
    • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Rijksuniversiteit Groningen

    Prints bij Statistiek II

    • Geprinte samenvatting bij Samenvatting bij Statistical Methods for the Social Sciences van Agresti
    • Zie Printshop VIP

    Het vak Statistiek II studeren

    • Tentamentips: Statistiek is voor de meeste studenten niet de reden geweest om Psychologie te gaan studeren. Voor sommigen zal het zelfs een reden zijn om er mee te stoppen. Echter, als je regelmatig een klein beetje investeert tijdens dit vak, dan heb je daar gedurende je gehele studie profijt van. Als je een beetje logisch blijft nadenken, of je best doet om die vaardigheid te ontwikkelen, dan kunnen de statistiekvakken ook juist makkelijke puntenpakkers blijken omdat de normering vaak is afgestemd op de struikelaars.

    Cognitieve psychologie

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Cognitieve psychologie op joho.org

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Cognitieve psychologie op worldsupporter.org

    • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Rijksuniversiteit Groningen

    Prints bij Cognitieve psychologie

    • Geprinte samenvatting bij Samenvatting bij Cognition: Exploring the Science of the Mind van Reisberg
    • Zie Printshop VIP

    Het vak Cognitieve psychologie studeren

    • Over het vak: Bij dit vak leer je over verschillende mentale functies die ten grondslag liggen aan menselijk gedrag zoals perceptie, aandacht, probleemoplossen, redeneren, taal, leren en geheugen, motivatie, emotie en beslissen.
    • Tentamentips: Bij dit vak hoef je het boek niet uit je hoofd te kennen. Zorg ervoor dat je relevante informatie kan opzoeken, begrijpen en toepassen.

    Introductie in de Klinische Neuropsychologie

     Online Samenvattingen en studiehulp bij Introductie in de Klinische Neuropsychologie op joho.org

     Online Samenvattingen en studiehulp bij Introductie in de Klinische Neuropsychologie op worldsupporter.org

     • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Rijksuniversiteit Groningen

     Prints bij Klinische Neuropsychologie

     • Geprinte samenvatting bij Samenvatting bij Klinische Neuropsychologie van Kessels et al.
     • Zie Printshop VIP

     Het vak Introductie in de Klinische Neuropsychologie studeren

     • Over het vak: Dit vak geeft een overzicht van de mogelijke gevolgen van hersenstoornissen, ofwel van de relatie tussen hersenen en gedrag vanuit een klinisch neuropsychologisch perspectief.

     Testtheorie en testgebruik

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Testtheorie en testgebruik op joho.org

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Testtheorie en testgebruik op worldsupporter.org

      • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Rijksuniversiteit Groningen

      Prints bij Testtheorie en testgebruik

      • Geprinte samenvatting bij Samenvatting bij Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen van Drenth & Sijtsma
      • Zie Printshop VIP

      Het vak Testtheorie en testgebruik studeren

      • Over het vak: Dit vak geeft een grondige inleiding op de theorie en techniek van testen, meten en beoordelen binnen de psychologische testpraktijk.

      Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp van blok 1A en overige blokken

      Assortment per course for Psychology Bachelor 2 at the University of Groningen - Year 2023-2024

      Assortment per course for Psychology Bachelor 2 at the University of Groningen - Year 2023-2024

      ASSORTMENT BLOCK 1A


      Statistics II

      Online Summaries and study assistance with Statistics II on joho.org

      Online Summaries and study assistance with Statistics II on worldsupporter.org

      • see the supporting content of the(se) assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University of Groningen

      Cognitive Psychology

      Online Summaries and study assistance with Cognitive Psychology on joho.org

      Online Summaries and study assistance with Cognitive Psychology on worldsupporter.org

      • see the supporting content of the(se) assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University of Groningen

      Introduction to Clinical Neuropsychology

      Online Summaries and study assistance with Introduction to Clinical Neuropsychology on joho.org

      Online Summaries and study assistance with Introduction to Clinical Neuropsychology on worldsupporter.org

      • see the supporting content of the(se) assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University of Groningen

      Test theory

      Online Summaries and study assistance with Test theory on joho.org

      Online Summaries and study assistance with Test theory on worldsupporter.org

      • see the supporting content of the(se) assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University of Groningen

      Supporting content: connected summaries and study assistance of block 1 and other blocks

      Assortment per course for Psychology Bachelor 3 at the University of Groningen - Year 2023-2024

      Assortment per course for Psychology Bachelor 3 at the University of Groningen - Year 2023-2024

      ASSORTMENT BLOCK 1A


      Cognitieve psychologie (Nederlandstalig)

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Cognitieve psychologie op joho.org

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Cognitieve psychologie op worldsupporter.org

      • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 3 aan de Rijksuniversiteit Groningen

      Prints bij Cognitieve psychologie

      • Geprinte samenvatting bij Samenvatting bij Cognition: Exploring the Science of the Mind van Reisberg
      • Zie Printshop VIP

      Het vak Cognitieve psychologie studeren

      • Over het vak: Bij dit vak leer je over verschillende mentale functies die ten grondslag liggen aan menselijk gedrag zoals perceptie, aandacht, probleemoplossen, redeneren, taal, leren en geheugen, motivatie, emotie en beslissen.
      • Tentamentips: Bij dit vak hoef je het boek niet uit je hoofd te kennen. Zorg ervoor dat je relevante informatie kan opzoeken, begrijpen en toepassen.

      Introductie in de Klinische Neuropsychologie (Nederlandstalig)

       Online Samenvattingen en studiehulp bij Introductie in de Klinische Neuropsychologie op joho.org

       Online Samenvattingen en studiehulp bij Introductie in de Klinische Neuropsychologie op worldsupporter.org

       • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 3 aan de Rijksuniversiteit Groningen

       Prints bij Klinische Neuropsychologie

       • Geprinte samenvatting bij Samenvatting bij Klinische Neuropsychologie van Kessels et al.
       • Zie Printshop VIP

       Het vak Introductie in de Klinische Neuropsychologie studeren

       • Over het vak: Dit vak geeft een overzicht van de mogelijke gevolgen van hersenstoornissen, ofwel van de relatie tussen hersenen en gedrag vanuit een klinisch neuropsychologisch perspectief.
       • Tentamentips: Typisch studieboek waarbij alle onderwerpen even belangrijk worden gemaakt. Je doet er verstandig aan om de stof van a tot z te lezen.

       Introduction to Clinical Neuropsychology (English course)

       Online Summaries and study assistance with Introduction to Clinical Neuropsychology at joho.org

       Online Summaries and study assistance with Introduction to Clinical Neuropsychology at worldsupporter.org

       • see the supporting content of the(se) assortment per course for Psychology Bachelor 3 at University of Groningen

       Sport and performance psychology (English course)

       Online Summaries and study assistance with Sport and performance psychology at joho.org

       Online Summaries and study assistance with Sport and performance psychology at worldsupporter.org

       • see the supporting content of the(se) assortment per course for Psychology Bachelor 3 at University of Groningen

       Persoonlijke documenten en de constructie van de levensloop (Nederlandstalig)

       Online Samenvattingen en studiehulp bij Persoonlijke documenten en de constructie van de levensloop op joho.org

       Online Samenvattingen en studiehulp bij Persoonlijke documenten en de constructie van de levensloop op worldsupporter.org

       • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 3 aan de Rijksuniversiteit Groningen

       Supporting content: connected summaries and study assistance of block 1A and other blocks

       Image

        

       Are you not yet a member of JoHo for online use or to collect free summaries?

       Ben je nog niet aangesloten bij JoHo voor online gebruik of het afhalen van gratis samenvattingen?

        

       THEN JOIN JOHO HERE

       SLUIT JE DAN HIER AAN BIJ JOHO

       How does joining and registering as a JoHo member work?

       How does joining and registering as a JoHo member work?


       When you support JoHo...

       by joining as a JoHo member

       • By joining JoHo as a member, you support JoHo in all its activities in the areas of international cooperation and talent development
       • You can become a JoHo member by contributing €5.00 per calendar year

       through the purchase of JoHo subscription services

       • You can obtain JoHo subscription services for €10, €15,00 or €20.00 per calendar year for extra services and discounts

       by taking out (travel or health) insurance

       • By applying for a travel or health insurance via JoHo you do not only support JoHo, but also yourself
       • You pay less premium and you are able to use the services and discounts of a JoHo subscription for free 

       ....then JoHo will support you...

       with choice assistance & advice

       • concerning work, travel, study, inspiration and emigration

       with organization profiles & vacancies

       • for full time jobs, part time jobs, volunteer work, internships, and work experience positions at home or abroad

       with summaries & study support

       • such as printed and online study books, textbooks, professional literature, exams & practice questions, lecture notes, terms and readers

       with discounts on items & gifts

       • concerning travel, study, work, inspiration and emigration

       with discounts on activities & projects

       • such as air travel, holidays, volunteer work, language courses, and travelling 

       with discounts on insurances & advice

       • such as emigration insurances, travel insurances, and health insurances

       ...and together we support worldsupporters and projects

       • with personal development via worldsupporter.org and online tools
       • with international collaborations via projects in Africa, Asia, and South America
       • with bringing organizations and individuals into contact with each other to make each other stronger, more aware, and to inspire one another

       How do you receive free subscription services when insured via JoHo?

       • Are you a member and do you take out a yearly continuous insurance via JoHo? Then you are able to use the services and discounts of the JoHo subscription for free
       • How does it work? Become a JoHo member and apply for your travel or health insurance  via JoHo. As a JoHo member you will receive the benefits of the JoHo subscription

       How to choose and purchase a JoHo subscription services

       Purchasing JoHo subscription services

       • JoHo members can choose to purchase a subscription for choice assistance, advice, discounts, or extra support for JoHo
       • If you want to purchase subscription services, you are able to do so with the same form as the one to become a JoHo member
       • If you already are a JoHo member and want to change to, or add, a subscription, please fill out form for changing your membership

       How does registering, logging in & creating a password work

       • As a new JoHo member you automatically receive an online account at joho.org, which you can activate with a link that you will receive in your mailbox

       Read more at

       Are you able to become a member without an IBAN/SEPA bank account?

       • If you don't have an IBAN (international bank account number) with SEPA, but you still want to use membership services or support JoHo's projects and initiatives, including Smokey Tours, take a look at the page about International services

       What are the rules and guidelines?

       What is your JoHo number?

       • You can find your JoHo number at your My JoHo page as soon as you are logged in at joho.org
       • You need your JoHo number, for example, for obtaining the discounts on insurances, summaries, and at partner organisations
       • Have you lost your JoHo number? Please contact JoHo via the online contact forms or log in at joho.org and you will find your JoHo number at your account page on JoHo.org

        

       Join & Register (via JoHo.org)

       How to use and find summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter?

       How to use and find summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter?


       Online access to all summaries, study notes en practice exams

       Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

       There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

       1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
       2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
       3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
       4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

       Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

       Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

       Field of study

       Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

       Hoe vind je samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org

       Hoe vind je samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org


       Welke studiehulp en samenvattingen vind je op WorldSupporter.org en JoHo.org?

       • Het platform WorldSupporter.org kan je gebruiken om kennis en studiehulp te delen, of samenvattingen te gebruiken voor bijvoorbeeld studies als bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde, psychologie, pedagogiek en rechten.
       • Voor de studie psychologie vind je onderwijsaantekeningen en tentamenoefenmaterialen met name op WorldSupporter.org en de boeksamenvattingen met name op JoHo.org

       Hoe en waarom zou je gebruik maken van WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

       • Voor online toegang tot gratis samenvattingen en studiehulp die door je medestudenten ter beschikking zijn gesteld of verzameld.
       • Voor online toegang tot donateurs aantekeningen van colleges en werkgroepaantekeningen.
       • Voor online toegang tot donateursbundels met tentamenvragen en oefenvragen.
       • Voor het samenstellen van je eigen lijstjes en bundels met relevante studiehulp.
       • Voor het delen en vinden van relevante en interessante samenvattingen, documenten, aantekeningen, blogs, tips, filmpjes, discussies, activiteiten, recepten, bijbanen en meer.

       Wat kan je doen op WorldSupporter.org?

       Bestuderen
       • Via startpagina's en startmagazines vind je uitgelichte materialen en de favorieten van andere gebruikers
       • Gebruik de zoekfunctie onderaan de startpagina's of start je zoektocht op de 'search' pagina
       • Op World Supporter kan je materialen vinden via andere gebruikers met een World Supporter profiel en via studieverenigingen met een World Supporter profiel
       • Je kunt je favoriete medestudenten volgen die voor jou de beste materialen hebben verzameld, of zelf hebben samengesteld.
       Bewaren
       • Je start je eigen WorldSupporter profiel
       • Je bewaart je geselecteerde en favoriete materialen
       • Je ziet de (nieuwe) bijdragen van je favoriete auteurs, organisaties en studieverenigingen
       Bijdragen
       • Je vult zelf aan als je denkt dat er mogelijkheden zijn voor verbetering van bijdragen van anderen
       • Je geeft complimenten of stelt vragen aan auteurs
       • Je maakt je eigen content en deelt je bijdragen met anderen als je dat wilt

       Wat zijn de ontwikkelingen en welke studies kan je vinden op WorldSupporter.org en welke op JoHo.org?

       JoHo.org
       WorldSupporter.org

       WorldSupporter.org: Summaries & Tools

       Image

       via VIP Groningen

        

        

       Comments, Compliments & Kudos

       Add new contribution

       CAPTCHA
       This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
       Image CAPTCHA
       Enter the characters shown in the image.
       Access level of this page
       • Public
       • WorldSupporters only
       • JoHo members
       • Private
       Statistics
       [totalcount] 1
       Last updated
       20-09-2023
       Search