Culturele antropologie: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Culturele antropologie

Inhoud

 • Comparative anthropology and ethnography: De beste studieboeken samengevat
 • Culture and conflict: De beste studieboeken samengevat
 • Social systems and power structures: De beste studieboeken samengevat
 • Working and studying as an anthropologist: De beste studieboeken samengevat

Over culturele antropologie

 • Culturele antropologie is een tak van de wetenschap die de diversiteit van menselijke culturen bestudeert. Door diepgaand veldonderzoek, vaak met volledige onderdompeling in een samenleving, ontrafelen antropologen de unieke waarden, overtuigingen, sociale structuren en omgangsvormen van verschillende bevolkingsgroepen

Check supporting content in full:
Vergelijkende antropologie en etnografie: De beste studieboeken samengevat

Vergelijkende antropologie en etnografie: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Vergelijkende antropologie en etnografie

Inhoudsopgave

 • Samenvatting bij het boek: Being There van Davis en Konner
 • Samenvatting bij het boek: Chanting Down the New Jerusalem van Guadeloupe - 1e druk
 • Samenvatting bij het boek: Culture, Health and Illness van Helman - 5e druk
 • Samenvatting bij het boek: Iraq at a Distance van Robben Iraq at a Distance van Robben - 1e druk
 • Samenvatting bij het boek: Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology van Eriksen
 • Samenvatting bij het boek: The Anthropology of Latin America and the Caribbean van Sanabria
 • Samenvatting bij het boek: The Nuer van Evans-Pritchard
 • Samenvatting bij het boek: Veiled Sentiments; Honor and Poetry in a Bedouin community van Abu-Lughod
 • Samenvatting bij het boek: Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa van Childester

Over Vergelijkende antropologie en etnografie

 • Vergelijkende antropologie bestudeert overeenkomsten en verschillen tussen culturen door ze te vergelijken in verschillende dimensies, zoals sociale structuur, economie, religie en politiek. Etnografie is een onderzoeksmethode binnen de antropologie die zich richt op het gedetailleerd bestuderen van een specifieke cultuur door middel van langdurige observatie, interviews en participatie. De bevindingen van etnografisch onderzoek worden vaak gebruikt in vergelijkende analyses om bredere patronen en trends te identificeren.
Access: 
Public
Cultuur en conflict: De beste studieboeken samengevat

Cultuur en conflict: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Cultuur en conflict

Inhoud

 • Samenvatting bij het boek: Fear of small numbers van Appadurai
 • Samenvatting bij het boek: Fractured Cities: Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America van Koonings en Kruijt
 • Samenvatting bij het boek: Living with Bad Surroundings: War, History, and Everyday Moments in Northern Uganda van Finnström
 • Samenvatting bij het boek: Shadows of War van Nordstrom - 1e versie

Over cultuur en conflict

 • Cultuur is het geheel van sociale en materiële kenmerken van een groep mensen, waaronder waarden, normen, taal, gebruiken, kunst, religie en technologie. Cultuur beïnvloedt onze identiteit en geeft ons een gevoel van verbondenheid met anderen.

 • Conflict is een onenigheid of meningsverschil tussen twee of meer partijen die kan leiden tot spanning, wrijving of zelfs geweld. Conflicten kunnen ontstaan door verschillende factoren, zoals concurrerende belangen, miscommunicatie of onverenigbare waarden.

Access: 
Public
Sociale systemen en machtstructuren: De beste studieboeken samengevat

Sociale systemen en machtstructuren: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Sociale systemen en machtstructuren

Inhoud

Nederlands:

 • Samenvatting bij het boek: Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen - 3e druk
 • Samenvatting bij het boek: Images of organization van Morgan - 4e druk
 • Samenvatting bij het boek: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Anderson - 1e druk

Engels:

 • Summary with the book: Social Psychology and Organizations by De Cremer a.o. - 1st edition
 • Summary with the book: Psychology of Prejudice and Discrimination by Whitley and Kite - 3rd edition

Over sociale systemen en machtstructuren

 • Sociale systemen zijn netwerken van geordende relaties tussen mensen, gebaseerd op waarden, normen en instituties. Ze omvatten structuren zoals families, gemeenschappen, organisaties en staten. Machtstructuren zijn de patronen van machtsverdeling binnen sociale systemen die beïnvloeden hoe middelen worden verdeeld, beslissingen worden genomen en kansen worden verdeeld.

Access: 
Public
Werken en studeren als antropoloog: De beste studieboeken samengevat

Werken en studeren als antropoloog: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Werken en studeren als antropoloog

Inhoudsopgave

Nederlands:

 • Samenvatting bij het boek: Analysis in qualitative research van Boeije - 1e druk
 • Samenvatting bij het boek: Anthropology: A Student's Guide to Theory and Method van Barret
 • Samenvatting bij het boek: Cultural Anthropology van Kottak - 1e druk
 • Samenvatting bij het boek: Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology van Eriksen
 • Samenvatting bij het boek: Wat doet een Antropoloog van Strang - 1e druk

Engels:

 • Summary with the book: cultural studies: theory and practice by Barker and Jane

Over werken en studeren als antropoloog

 • Werken als antropoloog omvat het bestuderen van menselijke samenlevingen en culturen door diepgaand onderzoek, vaak met volledige onderdompeling in een gemeenschap. De opgedane inzichten worden vervolgens geanalyseerd en gedeeld om een beter begrip te krijgen van de menselijke diversiteit en onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen.

Access: 
Public
Access: 
Public
Check more of this topic?
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check where this content is also used in:

Maatschappij en cultuur: De beste studieboeken samengevat

Maatschappij en cultuur: De beste studieboeken samengevat

Inhoud

Nederlands:

 • Culturele antropologie en etnografie: De beste studieboeken samengevat
 • Geschiedenis en de moderne wereld: De beste studieboeken samengevat
 • Filosofie: De beste studieboeken samengevat
 • Sociologie: De beste studieboeken samengevat

Engels:

 • Summaries with: the best textbooks of Society and culture

Over maatschappij en cultuur

 • Maatschappij is de groep mensen die samenleven in een bepaald gebied en met elkaar omgaan volgens bepaalde regels en gewoonten. Cultuur is het geheel van waarden, normen, ideeën, en gebruiken die binnen een maatschappij worden gedeeld.

Access: 
Public
Check supporting content:
Society and culture: summaries and study assistance - WorldSupporter Start
Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering