Education and pedagogic sciences: The best textbooks summarized

Education and pedagogic sciences: The best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Education and pedagogic sciences

 • For 80+ booksummaries for Education & Pedagogic Sciences, see the supporting content of this study guide

Table of Content

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Education & Pedagogic Sciences, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

Check supporting content in full:
Child Abuse & Child Protective Services: the best textbooks summarized

Child Abuse & Child Protective Services: the best textbooks summarized

Child Abuse & Child Protective Services: the best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Child Abuse & Child Protective Services

 • For 10+ booksummaries for Child Abuse & Child Protective Services, see the supporting content of this study guide

Table of Content

 • Child maltreatment van Miller-Perrin
 • De Kleine Gids Kindermishandeling van Bonnet
 • Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg: Een kader voor besluitvorming van Pameijer en Draaisma
 • Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit van Weijers
 • Jeugd en recht van Van der Linden
 • Justitiële interventies: Voor jeugdige daders en risicojongeren van Weijers - 2023/2024
 • Parens patriae en prudentie van Weijers
 • The boy who was raised as a dog by Perry - 2023/2024

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Child Abuse & Child Protective Services, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

Access: 
Public
Educational science & Didactics: the best textbooks summarized

Educational science & Didactics: the best textbooks summarized

Educational science & Didactics: the best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Educational science & Didactics

 • For 20+ booksummaries for Educational science & Didactics, see the supporting content of this study guide

Table of Content

 • Argumentatie: Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen van Van Eemeren en Snoeck Henkemans
 • Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts van Byrnes
 • Designing Effective Instruction van Morrison
 • Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen van Struiksma
 • Educational Neuroscience van Mareschal
 • Educational Psychology van Woolfolk
 • E-learning Theory and Practice van Haythornthwaite en Andrews
 • Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding van Verschueren en Koomen
 • Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs: Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering van Pameijer en Beukering
 • How to Design and Evaluate Research in Education van Fraenkel en Wallen
 • Interventies in het onderwijs: Leerproblemen van Taal en Snelling
 • Jongens zijn slimmer dan meisjes (en andere mythes over leren en onderwijs) van De Bruyckere en Hulshof
 • Lesgeven op papier: effectieve leerteksten schrijven van Teunissen
 • Making Sense of Education van Carr
 • Onderwijskunde als ontwerpwetenschap van Valcke - 2023/2024
 • Onderwijskunde: Een kennisbasis voor professionals van Verloop en Lowyck
 • Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie van Groenestijn en Borghouts
 • Rekenproblemen en dyscalculie van Ruijssenaars
 • Schoolpsychologie: De school als context voor ontwikkeling van Taal en Dudink
 • Ten Steps to Complex Learning van Merriënboer en Kirschner
 • The Learning Brain: Lessons for Education van Blakemore

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Educational science & Didactics, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

Supporting content II:

Access: 
Public
Family pedagogics & Upbringing: the best textbooks summarized

Family pedagogics & Upbringing: the best textbooks summarized

Family pedagogics & Upbringing: the best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Family pedagogics & Upbringing

 • For 20+ booksummaries for Family pedagogics & Upbringing, see the supporting content of this study guide

Table of content

 • Als opvoeden niet vanzelf gaat van Van Hoof & De Vries
 • Basisboek opvoedingsvraagstukken van Malschaert
 • Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief van Eldering
 • De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg van Weijers
 • De waarde van opvoeden: filosofie van onderwijs en ouderschap van Savater - 2023/2024
 • Families count: Effects on child and adolescent development van Clarke-Stewart
 • Far from the Tree van Solomon - 2023/2024
 • Handbook of father involvement van Cabrera en Tamis-LeMonda
 • Handbook of socialization van Grusec en Hastings
 • Lives across cultures: cross-cultural human development van Gardiner en Kosmitzki
 • Mothers and others The Evolutionary Origins of Mutual Understanding: The Origins of Understanding van Hrdy
 • Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek van Van der Horst e.a. - 2023/2024
 • Opvoeden als beroep: professioneel werken in zorg en onderwijs van Kok
 • Opvoeden door beginners: De zin en onzin van opvoedingsadvies van Van der Veer
 • Opvoeding over de grens: gehechtheid, trauma en veerkracht van Van Ijzendoorn
 • Parenting: A Dynamic Perspective van Holden - 2023/2024
 • Perspectieven op mens en opvoeding van Meijer
 • The incredible years: A trouble-shooting guide for parents of children aged 2-8 years van Webster-Stratton
 • Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding van De Winter - 2023/2024
 • Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: idee en praktijk 1500-2000 van Bakker

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Family pedagogics & Upbringing, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

Supporting content II:

Access: 
Public
General Pedagogy and History: the best textbooks summarized

General Pedagogy and History: the best textbooks summarized

General Pedagogy and History: the best textbooks summarized

Summaries and study assistance with General Pedagogy and History

 • For 10+ booksummaries for General Pedagogy and History, see the supporting content of this study guide

Table of Content

 • Child development at the intersection of emotion and cognition van Calkins
 • Child, Family, School, Community: Socialization and Support van Berns - 2023/2024
 • Childhood in World History van Stearns - 2023/2024
 • Children: Rights and Childhood van Archard - 2023/2024
 • De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg van Weijers
 • De plicht om weerstand te bieden van Meirieu
 • Het Pedagogisch Quotient van Amsing, Spelberg en Minnaert
 • Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening van Van IJzendoorn en Van Rosmalen - 2023/2024 
 • The Development of Children van Lightfoot
 • The Transactional model of development: How children and contexts shape each other van Sameroff 
 • Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: idee en praktijk 1500-2000 van Bakker

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with General Pedagogy and History, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

Access: 
Public
Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Orthopedagogy & Clinical pedagogics

 • For 15+ booksummaries for Orthopedagogy & Clinical pedagogics, see the supporting content of this study guide

Table of Content

 • Abnormal child and adolescent psychology by Israel
 • Abnormal Child Psychology van Mash & Wolfe
 • An introduction to child development van Keenans
 • Children with disabilities van Batshaw
 • Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement van Kerig
 • Gedragsproblemen in scholen: Het denken en handelen van leraren van van der Wolf
 • Handboek Forensische orthopedagogiek van Hendriks
 • Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten by Tak
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst
 • Kinderpsychotherapie van De Bruyn-Beneder
 • Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar van Delfos
 • Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen van Rigter
 • Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen van Van Heteren
 • Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding van Ruijssenaars
 • Sociaal onhandig: de opvoeding van kinderen met PDDNOS van Veen-Mulders
 • (DSM-IV) of The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology by Carr
 • Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology van Carr
 • Zorg om dyslexie van Verhoeven

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Orthopedagogy & Clinical pedagogics, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

 

Supporting content II:

Access: 
Public
Professional Skills in Pedagogics: the best textbooks summarized
Check more related content in this bundle:

Pedagogy and education: main content and contributions - Bundle

Education and pedagogic sciences: The best textbooks summarized

Education and pedagogic sciences: The best textbooks summarized

Education and pedagogic sciences: The best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Education and pedagogic sciences

 • For 80+ booksummaries for Education & Pedagogic Sciences, see the supporting content of this study guide

Table of Content

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Education & Pedagogic Sciences, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

Access: 
Public
Education and pedagogic sciences: The best scientific articles summarized

Education and pedagogic sciences: The best scientific articles summarized

Education and pedagogic sciences: The best scientific articles summarized

Article summaries with Education and pedagogic sciences

 • For x+ summaries with articles for Education and pedagogic sciences, see the supporting content of this study guide

Table of content

 • Child abuse and child protective services
 • Educational sciences and didactics
 • Family pedagogics and upbringing
 • General pedagogics and history of pedagogics
 • Orthopedagogy and clinical pedagogics
 • Professional skills in pedagogics
 • Social and critical pedagogics

Related summaries and study assistance

Access: 
Public
Education & pedagogic sciences: The best concepts summarized

Education & pedagogic sciences: The best concepts summarized

Education & pedagogic sciences: The best concepts summarized

 

Table of contents

 • Education
 • Pedagogic Sciences
 • Child abuse
 • Child protective services
 • Educational sciences
 • Didactics
 • Family pedagogics
 • Upbringing
 • General pedagogics
 • History of pedagogics
 • Orthopedagogy
 • Clinical pedagogics
 • Professional skills in pedagogics
 • Social pedagogics
 • Critical pedagogics
Access: 
Public
Pedagogy and education: summaries and study assistance- WorldSupporter Start
Pedagogiek en onderwijskunde: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Startmagazine: Introduction to Statistics

Startmagazine: Introduction to Statistics

Image

Introduction to Statistics: in short

 • Statistics comprises the arithmetic procedures to organize, sum up and interpret information. By means of statistics you can note information in a compact manner.
 • The aim of statistics is twofold: 1) organizing and summing up of information, in order to publish research results and 2) answering research questions, which are formed by
........Read more
Access: 
Public
Check more of this topic?
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check where this content is also used in:
Check supporting content:
Pedagogy and education: summaries and study assistance- WorldSupporter Start
Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Check all content related to:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
Image
The JoHo Insurances Foundation is specialized in insurances for travel, work, study, volunteer, internships an long stay abroad
Check the options on joho.org (international insurances) or go direct to JoHo's https://www.expatinsurances.org