LaGrand (2001) - Arrest

 

Feiten

In de VS komt het tot de veroordeling van twee Duitse broers Karl en Walter LaGrand. Zij worden tot de doodstraf veroordeeld wegens moord op een bankdirecteur tijdens een bankoverval in Arizona.

Duitsland startte een zaak bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen de VS. Duitsland beschuldigde de VS ervan dat de broers niet op de hoogte waren gesteld van hun recht op consulaire bijstand conform art. 36 paragraaf 1 sub b van het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer. Op 24 februari 1999 was Karl LaGrand namelijk geëxecuteerd zonder dat hij op de hoogte was gesteld van zijn recht op consulaire bijstand. Op 2 maart 1999 diende Duitsland een verzoek om voorlopige maatregelen in bij het Internationaal Gerechtshof om te voorkomen dat Walter LaGrand zou worden geëxecuteerd.

 

IGJ

Het Hof stelde in een gerechtelijk bevel van 3 maart 1999 vast dat de VS met alle mogelijke middelen de voltrekking van de executie van Walter LaGrand moest voorkomen in afwachting van de definitieve beslissing van het Hof. Desondanks legde de VS dit naast zich neer en werd ook Walter LaGrand geëxecuteerd op 8 maart 1999.

In de uitspraak van 27 juni 2001 stelt het Hof dan vast dat de VS in strijd met het Weens Verdrag inzake Consulaire Relaties gehandeld heeft. Voorts bepaald het Hof uitdrukkelijk dat gerechtelijke bevelen die voorlopige maatregelen bevatten juridisch bindend zijn op grond van art. 41 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof. Door de voorlopige maatregelen naast zich neer te leggen heeft de Verenigde Staten het internationaal recht geschonden.

 

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.