Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina vs. Serbia and Montenegro) - Arrest

Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina vs. Serbia and Montenegro) (ICJ 26-02-2007, EIR 580 (566, 515))

Casus

In Srbrenica was genocide gepleegd. De rechtsvraag is of dit aan Serbia en Montenegro toegerekend kan worden. Dit is de eerste zaak van het ICJ waarin een staat (Bosnië-Herzegovina) een andere staat (Servië en Montenegro) beschuldigd van genocide.

ICJ

De eerste vraag die het ICJ moest beantwoorden, was of zij bevoegd was om in deze zaak uitspraak te doen; Servië betwistte dit. Het Hof is bevoegd op basis van de toepasselijkheid van het Genocideverdrag en enkel op basis daarvan mag het Hof rechtspreken. Dit betekent dat het Hof niet bevoegd is om algemeen volkenrecht toe te passen of uitspraken mag doen over andere schendingen.

Het internationaal recht spreekt van genocide, indien:

  • Er een vooropgezet plan bestond om een bepaalde groep geheel/gedeeltelijk uit te roeien.

  • Deze groep dient te kunnen worden onderscheiden op basis van bepaalde kenmerken.

Deze vereisten zijn zwaar; in casu werd door het Hof besloten dat er onvoldoende bewijs was geleverd om aan te tonen dat er een vooropgezet plan bestond om de bevolking uit te roeien; enkel in het geval van Srbrenica werd genocide aangenomen. De vraag waar het Hof zich vervolgens over moest buigen, was of deze genocide viel onder de staatsaansprakelijkheid van Servië en Montenegro. Het Hof achtte de troepen die verantwoordelijk waren voor de genocide geen staatsorganen noch erkende het Hof dat de staat effectieve controle over deze groepen had. Het ICJ achtte daarom niet bewezen dat Servië en Montenegro aansprakelijk gesteld kon worden (direct/medeplichtige) voor het plegen van genocide in Bosnië-Herzegovina.

Het Hof achtte Servië en Montenegro wel verantwoordelijk voor het niet voorkomen van de genocide en voor het niet straffen of meewerken aan de bestraffing van de daders. Op de staat rust namelijk een verplichting tot het voorkomen van genocide, met alle mogelijke middelen. De Servische autoriteiten hadden in casu op de hoogte behoren te zijn van de situatie in Srbrenica en maatregelen dienen te nemen. Het Hof erkende hiermee dat onrecht was gedaan en kwam Bosnië-Herzegovina in dit opzicht tegemoet.

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.