Hoorcollege week 1 constitutioneel recht

Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege?

Staatsrecht: De ideologische definitie is ‘Constitutional law is all abouw who We are as a People, where We have been, and where We might choose to go. It is al about how we respect and protect human dignity.’ 

Waar gaat het staatsrecht over? Het gaat over de staat en constitutie. De beginselen van de democratische rechtstaat zijn: legaliteit, machtenscheiding, rechtsbescherming bij onafhankelijke rechter, grondrechten en democratie.

Grootste uitdagingen van de samenleving in 2020:

1. Klimaatverandering en vervuiling

Link met staatsrecht: Voor kerst HR gaf bevel aan de staat om CO2 uitstoot te verminderen. Dit werd gebaseerd op de mensenrechten recht op leven art. 2 EVRM en persoonlijke levenssfeer art. 8 EVRM. Hieruit blijkt dat het recht wordt gebruikt om politieke beslissingen te nemen. 

 1. Internationale veiligheid (oorlog, terrorisme)
 2. Inkomensongelijkheid
 3. Armoede en honger
 4. Mensenrechten en privacy
 5. Corruptie, accountability en inspraak

Oplossingen: De oplossing hiervoor is legitimatie. Overheidsmacht is legitiem als zij door burgers wordt geaccepteerd. Iets is aanvaardbaar bijvoorbeeld doordat het altijd al zo was (traditie), de persoon charisma heeft of doordat het werkt. De overheid is het best om onze vrijheid te beschermen. De constitutie legitimeert, maar er is daardoor ook meer behoefte aan legitimatie. Dit uit zich in de democratie, grondrechten, integriteit, onafhankelijke rechtspraak, rechtszekerheid en machtenspreiding. 

Democratie in Nederland: Er zijn in grote lijnen 3 ontwikkelingen geweest. De eerste ontwikkeling is de versterking van het parlement. Dit wordt gevolgd door de materiële invulling van legaliteit en de verbreiding van de democratie. 

Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur? 

Er worden geen onderwerpen besproken die niet worden behandeld in de literatuur. 

Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

Er worden verder geen recente ontwikkelingen besproken dan die al al zijn genoemd bij het eerste punt.

Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

Er worden geen opmerkingen gemaakt met betrekking tot het tentamen.

Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

Er worden geen vragen behandeld die gesteld zouden kunnen worden op het tentamen.

Contributions

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of mandycassa@hotmail.com
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Waarom een account aanmaken?

 • Je WorldSupporter account geeft je toegang tot alle functionaliteiten van het platform
 • Zodra je bent ingelogd kun je onder andere:
  • pagina's aan je lijst met favorieten toevoegen
  • feedback achterlaten
  • deelnemen aan discussies
  • zelf bijdragen delen via de 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Switch Font
Statistics
4
Selected Categories