Learn about The Netherlands Game (in Dutch-English-Spanish)

Education Category: Geography
Ages: 0-4, 4-8, 8-12, 12-16, 16+

Donated by Laura Filemon

Donated by Laura Filemon

 • Leer kinderen over Nederland
 • Vraag wat ze al weten ze al over Holland?
 • Waar ligt het?
 • Wat is het het klimaat?
 • Wat zijn onze gewoontes?
 • Leer vervolgens Nederlandse spelletjes
 • Zoek snoepjes in het water of aan een touw
 • Spijkerpoepen: Touw met spijker vastgebonden aan je middel. Probeer de touw in de opening van een fles te krijgen.
 • Stoelendans: er zijn stoelen in een cirkel. Wanneer de muziek stopt, moet je zitten. De persoon die geen stoel heeft is af.
 • Eier-race: lepel met aardappel of ei in je mond of in je hand, lopen of rennen over een door jou uitgezet parcour. Maka het lastig met springen en kruipen over en onder obstakels door.
 • Encostalados spel: maak een tour in een juttenzak
 • Lanzabolas (ballen gooien)
 • Flessenspel: Er is een fles water (zonder dop) bij elke team, elke speler op zijn beurt gooit de bal en probeert de fles van de andere team om te gooien. De speler die de bal vangt moet zijn fles weer recht op zetten. Dan is de volgende aan de beurt. Als jouw fles omvalt moet je eerst de bal halen voordat je de fles rechtop zet. Als jouw fles eerste leeg is heb je verloren.
 • Benodigdheden: Touw, Spijkers, Flessen, Stoelen, Muziek, Lepels, Aardappels (of eieren of wat anders), Juttenzakken, Ballen, Plastic bekers, Water, Bal, Snoepjes.Aprender sobre Holanda

Cuento sobre Holanda: ¿Qué ya saben de Holanda?

 • Donde esta, la clima, las costumbres
 • Buscar dulces en el agua o a un cuerda
 • Cuerda con clavo en torno a su cintura. Prueba recibir el cuerda en el agujero de un botella.
 • Robar sillas / juego de sillas: hay sillas en un círcula. Cuando la música detiene, esta sentado. La persona que no tiene un silla, es terminado.
 • Carrera de huevos: cuchara con papa o huevo en su boca o mano, hacer un recorrido
 • Encostalados juego: hacer un recorrido en un saco
 • Lanzabolas
 • Juego de Botellas: hay una botella de agua en cada equipo, por turnos cada jugador tira la perlota y trata de botar la botella del otro equipo. El jugador que recibe la bola y después levantar su botella. Después pasa el siquiente turno.
 • Materiales: Cuerda, Clavos, Botellas, Sillas, Música, Cucharas, Papas (o otra), Sacos,Pelotas, Vasos plásticos, Agua, Balón, Dulces, Lana

 

Learn about The Netherlands

Story about Holland:

 • What do they know about Holland?
 • What is the climate, customs

Dutch games

 • Find candy in water or on a rope
 • Rope with nail around his waist. Try to get the rope into the hole of a bottle.
 • Stealing Chairs / game chairs: chairs in a circle. When the music stops, you have to sit down. The person, who has no chair, is finished.
 • Eggrace: spoon with potato or egg in your mouth or hand, take a tour.
 • Sack game: take a tour in a sack
 • Throw balls (throw balls/cans)
 • Bottles Game: There is a water bottle (without cap) for each team, each player in turn throws the ball and tries to bottle the other team to throw. The player who catches the ball must put the bottle on his place. Then you give the next turn. If your bottle falls you have to get the ball before you put the bottle upright. If your first bottle is empty, you lose.
 • Materials: Rope, Nails, Bottles, Chairs, Music, Spoons, Potatoes (or eggs or other), Sacks,Balls, Plastic cups, Water, Ball, Candy, Fabric
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Image
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1775 1 2