Geschreven en geüpload laatste arrest, bewijsbeslag.

Geschreven en geüpload laatste arrest, bewijsbeslag.

Contributions

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Update of elient
Content
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
This Update applies to the following page

Arrest Bewijsbeslag

Bewijsbeslag, HR 13-09-2013, NJ 2014 nr. 455

Onderwerp

De zaak betreft de vraag wanneer men conservatoire beslag kan leggen. Dit is krachtens artikel 392 Rv toegestaan voor IE-zaken, na verzoek van een der partijen aan de rechter. Is het conservatoir beslag ook mogelijk in niet-IE zaken? Er bestaat geen wettelijke grondslag voor conservatoir beslag voor niet-IE zaken. De ‘normale’ beslaglegging vindt plaats indien voldaan is aan de vereisten van artikel 843a Rv. De verzoeker moet een gegronde vrees hebben voor verduistering. De Hoge Raad geeft in dit arrest richtlijnen voor de praktische uitvoering van een conservatoir beslag voor IE-zaken en niet IE-zaken.

Statistics
12
Selected Categories