iets gedaan voor een Nederlandse organisatie die bijdraagt...

iets gedaan voor een Nederlandse organisatie die bijdraagt aan de wereld om je heen WSPA, Dorcas, ZOA, voedselbank etc. Verschillende acties gevoerd voor verschillende doelen. Vaak via school of kerk.
Bijvoorbeeld, sponsorloop, collecteren, voedsel inzamelen etc.

Contributions

Update of KirstenUganda

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private