reisartikel(en) aan de World Supporter Reiskringloop...

reisartikel(en) aan de World Supporter Reiskringloop gedoneerd. Met de opbrengst van mijn artikelen worden vrijwilligersprojecten gesteund en andere duurzame reizigers en vrijwilligers help ik aan een goedkope reisuitrusting Voor een uitgebreider verslag zie mijn blog 'de groepsodracht'.

Contributions

Update of Lauraaa

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private