binnen mijn opleiding een paper, werkstuk, scriptie etc. over...

binnen mijn opleiding een paper, werkstuk, scriptie etc. over internationale samenwerking of mijn eigen ervaringen in een ontwikkelingsland geschreven. Mijn profielwerkstuk voor de havo.

Contributions

Update of Doriekejvl

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private