gestudeerd/onderzoek gedaan in een ontwikkelingsland, in...

gestudeerd/onderzoek gedaan in een ontwikkelingsland, in Uganda! Wauw, een geweldige ervaring die niemand mij ooit meer afpakt.

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Update of Doriekejvl

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private