meegeholpen bij een voorbereidingsdag, informatieavond, beurs...

meegeholpen bij een voorbereidingsdag, informatieavond, beurs of presentatie van mijn projectorganisatie. Zo help ik mijn project aan nieuwe vrijwilligers. Samen met vier groepsgenootjes hielp ik mee op de Worldmapping voorbereidingsdag op het Dorenweerdcollege!

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Update of onbegrensde-dromen

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private