een wereldsupporter blog geschreven over kunst, film,...

een wereldsupporter blog geschreven over kunst, film, documentaire, tv programma, foto of andere culturele uiting die inspireert om iets bij te dragen aan de wereld om je heen Serious Request heeft een lesprogramma ontwikkeld voor groep 6,7 en 8. Ik heb collega's benaderd om hen te attenderen op deze lessen om aandacht te vragen voor de jaarlijks 800.000 stervende kinderen door gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten. (zie kluis)

Contributions

Update of Iriewieri

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private