anderen gestimuleerd om vrijwilliger te worden door mijn...

anderen gestimuleerd om vrijwilliger te worden door mijn ervaringen te delen via facebook, hyves, twitter, wereldsupporter blog of andere social media Het bijhouden van een blog op JoHO en Worldmapping http://blog.worldmapping.nl/bentebrinksma

verkopen van armbandjes met de tekst : 'Bente helpt Malawi' Iedereen die het bandje koopt of draagt helpt hiermee het project in Malawi te steunen en wordt hierdoor steeds herinnerd aan de noodzaak om iets goeds te doen.

Contributions

Update of BenteBrinksma

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private