een fondsenwerfactie voor mijn project of goede doel bij mijn...

een fondsenwerfactie voor mijn project of goede doel bij mijn sport-, studie of hobby club georganiseerd Een collecte gehouden in de ChristenGemeente in Buitenpost. Daarmee 150 euro opgehaald voor mijn project. (november 2013)

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Update of Anne-Renée

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private