Radio interview gehad waarin ik vertelde over mijn reis Ik...

Radio interview gehad waarin ik vertelde over mijn reis Ik ben op 8-11-2013 geïnterviewd door Radio Hoorn over de reis naar Cambodja en de projecten waar ik ga meewerken.

Add this content to my World Supporter Magazine

Contributions

Update of Danio

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private