meegeholpen bij een voorbereidingsdag, informatieavond, beurs...

meegeholpen bij een voorbereidingsdag, informatieavond, beurs of presentatie van mijn projectorganisatie. Zo help ik mijn project aan nieuwe vrijwilligers. Meegeholpen op een infodag van worldmapping op 9-11-2013

Contributions

Update of xx-Fleur

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private