stage gelopen of vrijwilligerswerk gedaan bij een project in...

stage gelopen of vrijwilligerswerk gedaan bij een project in een ontwikkelingsland Twee weken meegeholpen op kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Zuid-Afrika

Contributions

Update of Nina Machielse

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private