Law of obligations & Contract law

Apply more filters within category Law of obligations & Contract law
JoHo WorldSupporter Spotlight
Magazines & Bundles
Oefententamens Verbintenissenrecht - UU

Deze bundel bevat oefententamens bruikbaar bij het vak Verbintenissenrecht, Rechtsgeleerdheid jaar 2, Universiteit Utrecht.

  • De tentamens van vóór 2017/2018 zijn gebaseerd op het Kernvak Privaatrecht II (oud curriculum). Voor het vak Verbintenissenrecht uit het nieuwe curriculu...

Stories & Suggestions
Contractenrecht geldigheid mondelinge afspraak

In de eventbranche worden veel afspraken gemaakt, misschien wel meer mondelinge dan schriftelijke afspraken. Moet ik mij aan mijn mondelinge afspraken houden of kan ik daar onderuit?

Summary & Study Notes
Spruijt/Tigchelaar - Arrest

Spruijt/Tigchelaar (HR 24-10-1997, NJ 1998, 69) Feiten Spruijt heeft een auto gehuurd van Tigchelaar Autoverhuur BV. Deze kon zij echter niet op de afgesproken tijd retourneren, omdat de auto tijdens het verhuur is gestolen. Spruijt had in goede trouw de sleutels aan een bekende van haar gegeven, e...

Misverstand: Bunde/Erckens - Arrest

Gemeente Bunde/Erckens (HR 17-12-1976, NJ 1977, 241) Casus Echtelieden Erckens verkochten een aantal percelen grond aan de gemeente Bunde. In de overeenkomst stond letterlijk dat: ‘de belastingschade, vallende op de bedrijfsschadevergoeding, welke laatste geacht wordt in de overeengekomen koo...

Assoud/Nationale Sport Totalisator - Arrest

Assoud/Nationale Sport Totalisator (HR 19-09-1997, NJ 1998, 6) Casus SNS is een organisator van de wekelijkse lotto. Voor deze lotto geldt dat alleen originele formulieren meedoen, de deelnemers krijgen een kopie, deze bepaling is in het reglement voor deelnemers aan de sportprijsvragen, de Lotto e...

Erven Van Hese/Koninklijke Schelde - Arrest

Erven Van Hese/Koninklijke Schelde (HR 28-04-2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635) Casus Een werknemer is van 16 maart 1959 tot en met 7 juni 1963 in dienst geweest bij zijn werkgever en is gedurende zijn werkzaamheden blootgesteld aan asbeststof. In 1996 (meer dan 30 jaar na de laatste blootstelling aan a...

Find Content
Find Supporters