History of law

Apply more filters within category History of law
JoHo WorldSupporter Spotlight
Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
Summary & Study Notes
Voorbeeld tentamenvragen Europese Rechtsgeschiedenis

Onderstaande tekst bevat drie oefententamens te gebruiken bij het vak Europese Rechtsgeschiedenis, zoals gegeven aan de Universiteit van Amsterdam (2016/2017)

  • Vragen - set 1
  • Antwoorden - set 1
  • Vragen - set 2
  • Antwoorden - set 2
  • Vragen - set 3

Samenvatting: Beknopte Geschiedenis van het Romeins Recht

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.

  • A Inleiding in het Romeinse recht
  • B Verschillende bronnen van het Romeinse recht
  • C Het Romeinse recht en zijn codificaties

A Inleiding in het Romeinse recht Niet alleen is het Romeinse recht ...

Statutory lawlessness and Supra-Statutory Law (1946) - Radbruch - Essay

Samenvatting bij het essay: Statutory lawlessness and Supra-Statutory Law (1946) - Radbruch. I. Het nationaalsocialisme wist de militairen, de juristen en zijn volgelingen door middel van twee fundamentele regels aan zich te binden: ’bevel is bevel’ en ’wet is wet’. De regel ...

Find Content
Find Supporters