Finances and Financial Management

Apply more filters within category Finances and Financial Management
Life and experiences tagged with: Finances and Financial Management

What is Finances?

  • Finances encompass the flow of money and its resources, including income, savings, expenses, and debt. It's the overall picture of financial health.

What is Financial management?

  • Financial management is the process of planning, organizing, and controlling money. This involves setting financial goals, budgeting income and expenses, making smart investment decisions, and working towards financial security.
Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
verzekeraar beoordelen

Er bestaan grote verschillen tussen de vele verschillende internationale verzekeraars. Hoe kan je als je niet bekend bent met een bepaalde verzekeraar toch beoordelen of je jouw verzekering bij hen wilt afsluiten? JoHo Insurances heeft op basis van jarenlange ervaring en feedback van internationale ...

Summary & Study Notes
List of important terms Economics of banking

Extensive list of important terms and definitions on the Economics of Banking

  • Availability doctrine: States that spending is always in excess of available funds. Not the price but the availability of credit is the important determinant of credit.
  • Credit rationing: The act of pla...

Samenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey
  • Hoofdstuk 1 Doel en bestuur van de onderneming
  • Hoofdstuk 2 Financiële markten en instituties
  • Hoofdstuk 8 Netto contante waarde en andere investeringscriteria
  • Hoofdstuk 9 Verdisconteerde kasstroom-analyse voor het maken van investeringsbeslissingen
  • ...
Find Content
Find Supporters