Education & Pedagogic Sciences

Apply more filters within category Education & Pedagogic Sciences
Life and experiences tagged with: Education & Pedagogic Sciences
JoHo WorldSupporter Spotlight
Recognizing commonly used statistical symbols

In short: Recognizing commonly used statistical symbols

  • Most of the statistical symbols are greek, latin and mathematical symbols and each has a different meaning in statistics.
  • On this page you will find the most commonly used statistical symbols in alphabetical order with their n...

Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
TentamenTicket bij Onderwijsleerproblemen - Pedagogiek B2 - UL

Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

  • Dit tentamen is een combinatie tussen een open tentamen en een casustentamen.
  • Voor het tentamen is het een kwestie van stampen en toepassen. Als je goed alle regels kent, dan hoef je dit alleen maar uit te leggen en toe te passen in d...

TentamenTicket bij Leren en cognitie - Pedagogiek B2 - UL

Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

  • Het tentamen bestaat uit gesloten vragen. Daarnaast is er een paper (los van het tentamen) die voor 30% meetelt. Door de colleges te leren is het tentamen goed te doen.
  • Voor het tentamen is stampen effectief. Soms heb je een klein verh...

volunteering English teachers for a Chinese private school

We are an international child education NGO (www.aflatoun.org)headquartered in Amsterdam. We are seeking for 1-2 volunteers to teach Englsih for at least 6 months in a private school in Changzhou, Jiangsu Province, China. The school will offer free accommodation, monthly allowance 600 EUR ...

Summary & Study Notes
Find Content
Find Supporters