Selected
Bestuursrecht: De beste studieboeken samengevat

Bestuursrecht: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Bestuursrecht

Inhoudsopgave

 • Samenvatting bij het boek: AB Klassiek van Barkhuysen - 7e druk
 • Samenvatting bij het boek: Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen - 8e druk
 • Samenvatting bij het boek: Bestuursrecht 1: Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving van Bröring et al. - 6e druk
 • Samenvatting bij het boek: Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al. - 7e druk
 • Samenvatting bij het boek: De bestuurlijke organisatie van Nederland: historie, grondslagen, werking en debat - Engels & Fraanje - 1e druk
 • Samenvatting bij het boek: Inleiding in het Nederlandse recht van
.......read more
Access: 
Public
Bestuursrecht en administratief recht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Bestuursrecht en administratief recht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Bestuursrecht en administratief recht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

 

Supporting content: 
Access: 
Public
Belastingrecht en fiscaal recht: De beste studieboeken samengevat

Belastingrecht en fiscaal recht: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Belastingrecht en fiscaal recht:

Inhoudsopgave

 • Samenvatting bij het boek: Algemene wet inzake rijksbelastingen van de Blieck en Van Amersfoort - 10e druk
 • Samenvatting bij het boek: Belastingrecht in Hoofdlijnen van Burgers e.a. - 10e druk
 • Samenvatting bij het boek: De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze e.a. - 5e druk
 • Samenvatting bij het boek: Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen van Stevens e.a.
 • Samenvatting bij het boek: Overheidsfinanciën van Kam e.a. - 13e druk
 • Samenvatting bij het boek: Hoofdzaken belastingrecht van Marres e.a. - 17e druk - Boeksamenvatting
 • Samenvatting bij het boek: Inleiding
.......read more
Access: 
Public
Juridische aspecten van bedrijfskunde en bedrijfsvoering: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat

Juridische aspecten van bedrijfskunde en bedrijfsvoering: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat

Juridische aspecten van bedrijfskunde en bedrijfsvoering: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij artikelen voor juridische aspecten van bedrijfskunde en bedrijfsvoering

 • 30+ samenvattingen bij artikelen voor juridische aspecten van bedrijfskunde en bedrijfsvoering, zie de supporting content van deze studiegids

Inhoudsopgave

 • AntiPas(foto)tafarisme. Een artikel over geloof, hoop en satire
 • Maak van elke rechter een rijdende rechter
 • Procederen of schikken? The war puzzle
 • Is Nederland een belastingparadijs?
 • Paradoxale fiscale vrijheid
 • Staatssteun, fiscaliteit & verrekenprijzen: onverenigbare fiscale staatssteun aan Starbucks?
 • Tiny houses. Does size matter?
 • Het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht: multifunctioneel en contextafhankelijk
 • Het recht
.......read more
Supporting content: 
Access: 
Public
Selected content related to Bestuursrecht en administratief recht

Spotlight

Spotlight stories and suggestions related to Bestuursrecht en administratief recht
Spotlight summaries related to Bestuursrecht en administratief recht
Bestuursrecht 2 - RUG - Werkgroepopdrachten 2018/2019 - Week 2a
 • Vragen
 • Antwoordindicatie
 • Vragen Casus I: ABRvS 26 oktober 2016 ECLI:NL:RVS:2016:2840 Vraag 1a Welke bevoegdheid is door welk bestuursorgaan uitgeoefend? Vraag 1b Waar gaat de zaak feitelijk over? Welke belangen staan er voor de partijen op het spel? Vraag 1c W...

Check or search within category: Bestuursrecht en administratief recht
Displaying 1 - 4 of 284
Handelsrecht: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Handelsrecht Inhoudsopgave

 • Samenvatting bij het boek: Van Haven en Handel van Haak en Zwitser - 2e druk
 • Samenvatting bij het boek: Inleiding Handelsrecht - Van Huizen - 6e druk
 • Samenvatting bij het boek: Hoofdzaken Verzekeringsrecht - ...

Pages

Find content in all categories

Related topics and terms

Relations of the topic: Bestuursrecht en administratief recht

Crossroads

Selected Worldsupporter pages in relation with the topic