Arresten & Jurisprudentie (NL)

Apply more filters within category Arresten & Jurisprudentie (NL)
Life and experiences tagged with: Arresten & Jurisprudentie (NL)

Sinds begin 2023 zijn de samenvattingen van arresten zoals eerder gepubliceerd op joho.org toegevoegd aan en beschikbaar gemaakt op JoHo WorldSupporter. Gedurende 2023 zullen de bijbehorende zoek mogelijkheden worden toegevoegd. Ook aanvullende samenvattingen rond jurisprudentie wordt gedurende het jaar verder aangevuld. Voor nu kan je het best de zoekfilters gebruiken op deze pagina.

JoHo WorldSupporter Spotlight
Verfbommetje - Arrest

Verfbommetje (HR 19-04-2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7262) Onderwerp Meningsuiting, art. 10 EVRM Casus De verdachte heeft een verfbommetje tegen de gouden koets gegooid bij het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Hij wordt vervolgd op grond van artikel 112 Sr (belediging van de vermoed...

Höfner en Elser - HvJ EU - 1991 - Arrest
 • Onderwerp
 • Relevante wetsartikelen en beginselen
 • Casus
 • Overwegingen HvJ EU
 • Uitspraak
 • ⇧ Onderwerp Mededingingsrecht, overheidsmaatregelen en diensten van algemeen economisch belang. ⇧ Relevante wetsartikelen en beginselen Artt....

Anti-conceptiva Bergen op Zoom - Arrest
 • Onderwerp
 • Relevante wetsartikelen en beginselen
 • Casus
 • Overwegingen Hoge Raad
 • Uitspraak
 • Anti-conceptiva Bergen op Zoom (HR 12-06-1962, NJ 1962, 484) Onderwerp Verbindendverklaring APV Relevante wetsartikelen en beginselen Art. 102 ...

Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
Arresten (een inleiding)

Een arrest is een uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad in een civiele dagvaardingsprocedure of van een strafzaak. Andere rechters kunnen eerdere uitspraken van collega's in deze procedures of zaken gebruiken als rechtsbron, jij kunt arresten dus ook gebruiken in je onderbouwingen. Ieder (Ne...

Jurisprudentie overheid en privaatrecht
 • Mag de overheid privaatrecht gebruiken? (Les 2+3)
 • Kan de burger rechtsbescherming verkrijgen tegen de overheid via het privaatrecht? (Les 4)
 • Publiek domein, gewoon eigendom? Les 5
 • Les 6: overeenkomsten met de overheid
 • Les 7 (onderdeel 6): Overeenko...
Summary & Study Notes
Turkse werkneemster - Arrest
 • Leerstuk
 • Onderwerp
 • Casus
 • Rechtsvraag
 • Rechtsgang
 • Conclusie
 • Turkse werkneemster (HR 30-03-1984, AB 1984, 366) Leerstuk Art. 6 Grondwet, art. 7:677 jo 678 BW Onderwerp Werking grondrechten Casus Inan, een Turkse werkneemste...

Spruijt/Tigchelaar - Arrest

Spruijt/Tigchelaar (HR 24-10-1997, NJ 1998, 69) Feiten Spruijt heeft een auto gehuurd van Tigchelaar Autoverhuur BV. Deze kon zij echter niet op de afgesproken tijd retourneren, omdat de auto tijdens het verhuur is gestolen. Spruijt had in goede trouw de sleutels aan een bekende van haar gegeven, e...

APV Schiermonnikoog - Arrest

 

 • Casus
 • Rechtsvraag
 • Hoge Raad

APV Schiermonnikoog (HR 23-12-1980, NJ 1981, 171) ⇧ Casus De gemeente Schiermonnikoog had in zijn APV opgenomen dat het verboden was om zich met een motorvoertuig of bromfiets op het eiland te bevinden, behoudens ...

Ronde Klip - Arrest

Ronde Klip (HR 03.01.1978 - NJ 1978, 627) Casus Verdachte werd kwaad en kneep gedurende enige tijd de keel van zijn vriendin dicht. Dit heeft fatale gevolgen gehad. Toen verdachte dit inzag, werd hij bang en liet het slachtoffer los. Hij probeerde zijn vriendin nog bij bewustzijn te krijgen, maar m...

Find Content
Find Supporters