Waarom worden persoonlijkheidstests gebruikt bij psychodiagnostiek?

Er zijn een aantal redenen voor het gebruik van persoonlijkheidstests

 • Persoonlijkheid is relatief stabiel
 • Persoonlijkheidskenmerken hebben vergaande consequenties
  Het geeft een risico op pathologie
 • Je kunt met dezelfde persoonlijkheidstrekken heel andere situaties bereiken
  Veel adapties zijn mogelijk voor elke trait
 • Psychotherapie is er om mensne te helpen betere aanpassingen te vinden voor hun persoonlijkheidstrekken
  De trekken zelf verander je niet
 • Persoonlijkheid is relevant voor:
  • Het formuleren van behandelingen
  • Formuleren van realitstische uitkomstverwachtingen
  • Machting behandeling en persoonskenmerken
  • Risicofactoren voor recidive
  • Dezelfde gedragsfenomenen kunnen verschillende etiologie hebben met verschillende behandelimplicaties